Nauka

Fotografia w nagłówku

W dniach 3-4 czerwca 2019r. na w Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbędzie się Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich organizowana przez Wydział Biologii UAM. Honorowy Patronat nad konferencją objął JM Rektor UAM w Poznaniu, prof....

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

Jarosław Gowin, Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki wziął udział w ósmej edycji Kongresu Kół Naukowych na WNPiD. - Pierwszym celem jaki postawiliśmy reformie to poszerzenie autonomii uczelni. Siłą świata akademickiego i urodą życia jest pluralizm i wewnętrzna różnorodność – podkreślił minister...

Fotografia w nagłówku
redakcja

Prof. dr hab. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną otrzymał dwuletni grant w wysokości 1 mln zł na badania w programie MNISW Dialog (2019-2021). Projekt nosi tytuł "Uczelnia badawcza 2.0: finansowanie, zarządzanie i polityka kadrowa

Fotografia w nagłówku
Biuro prasowe

Uniwersytet im. Adam Mickiewicza otworzy w Atenach Polski Instytut Archeologiczny. Jego zadaniem będzie reprezentowanie przed władzami greckimi wszystkich naukowców polskich, którzy zamierzają prowadzić swoje badania naukowe w tym kraju.

Fotografia w nagłówku
prof. Witold Szczuciński

Jak się zmieniało i jak się może zmieniać środowisko Arktyki - te problemy były nadrzędnym tematem konferencji, która odbyła się w w Instytucie Geologii, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Fotografia w nagłówku

Na WNPiD trwa pierwsza konferencja poświęcona autonomicznym robotom w systemach bezpieczeństwa. - Przyszłe pole walki to drony, roboty i jednostki docelowo autonomiczne, które będą realizowały zadania zgodnie z oprogramowaniem na rzecz bezpieczeństwa – powiedział prof. Mirosław Skarżyński.

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

- Jaka jest nasza wiedza o roślinach? – pyta dr hab. Teresa Lehman z Zakładu Fizjologii Roślin w Instytucie Biologii Eksperymentalnej, jedna z organizatorek Fascination of Plant Day na Wydziale Biologii. – Widzimy je w sklepie, na talerzu, w ogródku, ale rośliny robią dla nas o wiele więcej.

Fotografia w nagłówku
redakcja

Projekt "Wiedzieć - rozumieć - działać. Humaniści i nowe technologie" zwyciężył w III edycji Konkursu na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny "Dydaktyka Najwyższej Jakości" organizowanego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Wyniki ogłoszono .

Fotografia w nagłówku
redakcja

W czwartek 24 maja prof. Andrzej Jan Szwarc z Wydziału Prawa UAM odebrał Medal Homini Vere Academico. Odznaczenie, przyznawane osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu” wręczył Rektor, prof. UAM, dr hab. Andrzej Lesicki.

Fotografia w nagłówku
Agnieszka Książkiewicz Biuro Prasowe UAM

1 czerwca rozpocznie swoją pierwszą kadencję Rada Doskonałości Naukowej. To nowy organ administracji publicznej działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu...