Wydział Fizyki

Fotografia w nagłówku
opr. red
Najnowsze wyniki badań opublikowane w Advanced Materials (Wiley) dowodzą, że MoSe2, ważny materiał z rodziny dichalkogenów metali przejściowych, mięknie gdy zmniejsza się jego grubość. Praca powstała przy współpracy naukowców z Poznania i Barcelony.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Prof. Henryk Drozdowski jest uznanym popularyzatorem nauki. Na ubiegłorocznym 46. Nadzwyczajnym Zjeździe Fizyków Polskich za zasługi na tym polu otrzymał Nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego za popularyzację fizyki i Medal im. Krzysztofa Ernsta.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Trzy lata temu rozmawialiśmy na łamach ŻU z dr. Bartłomiejem Graczykowskim z Wydziału Fizyki, dziś już profesorem UAM. Obecnie wracamy do tematu badań nanomechanicznych hybrydowych membran fotomechanicznych.
Fotografia w nagłówku
prof. Ireneusz Weymann i prof. Jarosław W. Kłos
Żyjemy w czasach rewolucji technologicznej, w erze mikroprocesorów i Internetu. U podłoża tych zmian leżą badania naukowe w dziedzinie fizyki ciała stałego i optyki, które zaowocowały rozwojem elektroniki i telekomunikacji.
Fotografia w nagłówku
Gabriela Strzyżewska, Karolina Dolczak
Dwie studentki z UAM, Gabriela Strzyżewska i Karolina Dolczak wyjechały do Korei Południowej w ramach wymiany bilateralnej. Studiowanie w obcym kraju, nawet podczas pandemii może być interesującym doświadczeniem.
Fotografia w nagłówku
Dr Paula Dobosz i dr Paweł Zawadzki
COVID-19. Minął rok od czasu pierwszych doniesień z Wuhan na temat nowego wirusa. Jak wiele naukowych i technologicznych przełomów spowodowały wydarzenia ostatniego roku? Jednym z nich było wynalezienie skutecznych szczepionek przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii.