Wydział Fizyki

Fotografia w nagłówku
redakcja
Aż 4,4 miliona złotych zyskali naukowcy z Wydziału Fizyki! To też osobisty sukces prof. UAM dr hab. Macieja Wiesnera.
Fotografia w nagłówku
Biuro prasowe
Zespół naukowców z Wydziału Fizyki UAM pod kierownictwem prof. UAM Krzysztofa Dobka opracował nową metodę obrazowania, tzw. obrazowania wielopłaszczyznowego.
Fotografia w nagłówku
Zosia Ziółek
Jeżeli weźmiemy pióro czerwonego ptaka, jesteśmy w stanie wydzielić z niego pigment o podobnej barwie. Spróbujmy z niebieskim — powstanie biały proszek. Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie udzieliła w ramach wykładów otwartych „Akademicki Poznań” dr Victoria Hwang ...
Fotografia w nagłówku
Redakcja/Biuro Prasowe
W Sali Senatu UAM miała dzisiaj miejsce szczególna uroczystość. Ogłoszono nazwiska laureatów konkursu na międzywydziałowe projekty badawcze w Szkole Nauk Ścisłych (Wydział Chemii, Fizyki oraz Matematyki i Informatyki)
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Na przełomie czerwca i lipca br. odbędzie się kolejna, tym razem całkowicie wirtualna, 16. edycja europejskiej konferencji Physics of Magnetism 2021 (PM’21). Warto o tym wspomnieć, ponieważ jest to jedna z najstarszych konferencji organizowanych na naszym uniwersytecie.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
- Ze względu na zdalny tryb pracy obecnie sporo nagrywa się i niestety - pod względem dźwiękowym część wykładów wypada słabo. Problemem jest zwykle pomieszczenie i brak mikrofonu - mówi Przemysław Ślużyński, dźwiękowiec z Katedry Akustyki na Wydziale Fizyki UAM.