Wydział Studiów Edukacyjnych

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Z prof. UAM Darią Hejwosz-Gromkowską i dr Dobrochną Hildebrandt-Wypych o Solidarności w podręcznikach i (nie)obecności w nich kobiet rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak. 
Fotografia w nagłówku
Michalina Łabiszak
O tym, jaką wiedzę o nas samych i o naszej komunikacji z innymi daje nam FRIS i jak wykorzystać ją nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale i w życiu prywatnym, z dr. Mirosławem Radołą z Wydziału Studiów Edukacyjnych, trenerem metody FRIS, rozmawia Michalina Łabiszak
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Międzywydziałowe Centrum Neuronauki Poznawczej – wspólna inicjatywa wydziałów Fizyki i Studiów Edukacyjnych już pracuje. W centrum prowadzone będą interdyscyplinarne projekty naukowe, osadzone szczególnie w takich obszarach, jak biofizyka, psychoakustyka, biopsychologia...
Fotografia w nagłówku
Prof. Ewa Włodarczyk
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Społecznych „Liczy się człowiek” działa przy Zakładzie Pedagogiki Społecznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych – wydziale, na którym jak się wydaje, działa najwięcej kół naukowych na naszym uniwersytecie – pisze prof. UAM Ewa Włodarczyk, opiekunka
Fotografia w nagłówku
Już 24 listopada rozpocznie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu V Ogólnopolska Konferencja Akademickich Biur Karier.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Kolekcja prof. Doroty Żołądź-Strzelczyk z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM liczy ok. 450 egzemplarzy lalek celuloidowych ze wszystkich polskich wytwórni i jest największym zbiorem tego rodzaju lalek. Z naukowczynią rozmawia Jagoda Haloszka.