Wydział Filozoficzny

Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Karol Wapniarski, student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, w rok ukończył licencjat na UAM, a kolejny poświęcił na magisterium. Zna siedem języków, a następnych się uczy. Pytany o przyszłość odpowiada, że musi dać sobie chwilę, by wybrać...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Profesor UAM Anna Malitowska z Wydziału Filozoficznego przez lata poznała subkulturę taneczną od podszewki. Prowadzi mentoring par tanecznych, wykorzystując do tego filozofię, pisze też o tańcu towarzyskim jako sztuce. Z filozofką i etyczką rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
- Nie ma prostego rozwiązania w sytuacji, kiedy matka samotnie staje wobec wielkiego pytania: „szczepić czy nie szczepić?”. Nie wierzę w rozwiązania punktowe, że nagle przyleci tajemniczy naukowiec z różdżką i uratuje ową matkę w sytuacji egzystencjalnej niepewności wyboru.
Fotografia w nagłówku
Prof. Roman Kubicki
Prof. Roman Kubicki, dziekan Wydziału Filozoficznego, poddaje osądowi ustawę 2.0 która niebawem skończy pięć i zachęca do udziału w dyskusji nad jej dalszymi losami. Głosy w dyskusji prosimy kierować na adres mailowy redakcja@amu.edu.pl
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Do spotkania z prof. UAM Moniką Bakke, profesorką filozofii kierującą Centrum Humanistyki Środowiskowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zainspirowała mnie rozmowa z naszym fotoreporterem, który pracując na rzecz wydawnictwa „Uniwersytet zaangażowany”...
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z prof. Markiem Kwiekiem, dyrektorem IAS UAM, wiceprzewodniczącym Komitetu Sterującego ID-UB UAM, naukoznawcą, autorem między innymi „Globalnej nauki, globalnych naukowców” oraz 230 artykułów naukowych, rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Prof. Roman Kubicki
Z jednej strony, od stuleci święta tworzą nas na swój obraz i podobieństwo; z drugiej — to my robimy ze świętami od wieków to samo.
Fotografia w nagłówku
red
Właśnie ukazała się najnowsza książka prof. Marka Kwieka - podsumowująca kilka lat pracy pt. "Globalna nauka, globalni naukowcy". To pierwsza na polskim rynku publikacja, w której autor analizuje funkcjonowanie globalnej nauki.
Fotografia w nagłówku
Prof. Roman Kubicki
W internecie moją uwagę zwróciła ta informacja: „W wykazie kategorii naukowych przyznanych w 2022 roku podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki w poszczególnych dyscyplinach naukowych przez Ministra Edukacji i Nauki znalazło się 1145 podmiotów. Z czego 65 otrzymało...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
W jakich krajach najlepiej jest studiować? Gdzie studenci mogą się szybko usamodzielnić i mają szeroki dostęp do kształcenia? Dlaczego nie w Polsce? Na te i wiele innych pytań odpowiadają badania politologa i ekonomisty dr. Krzysztofa Czarneckiego. 
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Dr Mariusz Szynkiewicz jest przekonany, że ruch studencki na UAM ma ogromny potencjał. Jako nowy koordynator ds. kół naukowych ma wiele pomysłów na to, jak go wykorzystać. Zaczyna jak każdy dobry menadżer – od sprawdzenia sił i środków.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
W nagrodę pojechał na warsztaty przetrwania za kołem podbiegunowym, gdzie zobaczył zorzę polarną i pił wodę z lodowca. Mowa o filozofie dr. Andrzeju Marcu, laureacie Nagrody Specjalnej Identitas.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr Dawid Rogacz jest jedynym naukowcem z UAM, a przy tym spoza nauk przyrodniczych i ścisłych, który znalazł się w gronie pięciu badaczy wyróżnionych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia. Rozmawia z nim Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
prof. Andrzej W. Nowak
Badania State of Science Index wskazują, że pandemia wpłynęła na wzrost zaufania do nauki. Osiągnęło ono najwyższy poziom, odkąd prowadzone jest badanie i wyniosło ok. 91 proc. Skąd więc tyle nieufności do szczepień?
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
- Indywidualny naukowiec w najlepszym wypadku będzie tylko atrakcyjnym partnerem do prestiżowej publikacji. Masę buduje się wzmacniając duże zespoły – twierdzi dr Krystian Szadkowski, z którym rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
prof. dr hab. Roman Kubicki
Stanowisko Rady Dyscypliny Filozofia na UAM w sprawie zmian w wykazie wydawnictw recenzowanych monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 9 lutego 2021 r.
Fotografia w nagłówku
Prof. Ewa Nowak
Czy tylko z koronawirusem zmierzyć się musi klinicysta, podejmując słuszną decyzję o leczeniu? Na to pytanie odpowiada projekt "Służby medyczne w warunkach moralnej paniki, stresu i traumy podczas pandemii COVID-19 (studium podwójnego wzorca)" prof. Ewy Nowak
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Prof. Maciej Musiał z Wydziału Filozoficznego bada m.in. przemiany relacji intymnych ludzi z robotami seksualnymi i robotami opiekuńczymi. Z laureatem Nagrody Naukowej Polityki w kategorii nauki humanistyczne rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. UAM Maciej Musiał z Wydziału Filozoficznego został laureatem tegorocznej Nagrody Naukowej Polityki. Naukowiec został wyróżniony w kategorii Nauki Humanistyczne.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
W czasie, gdy panoszy się koronawirus kompulsywnie kupujemy rzeczy, które nie są nam bezwzględnie potrzebne. Co się z nami dzieje? - Możemy być głodni, niewyspani, zestresowani, ale to m.in rolka papieru toaletowego stoi na straży naszej ludzkiej tożsamości - komentuje dr Andrzej Marzec z Wydziału...
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
O autorskiej metodzie Lego–Logos, micie jaskini i pracy na uniwersytecie w Konstancji z Jarosławem Markiem Spychałą, doktorantem na Wydziale Filozoficznym UAM, rozmawia Jan Matecki.
Fotografia w nagłówku
redakcja
UAMówi -11.00, to hasło cyklu krótkich wykładów na żywo. W piątek miał miejsce pierwszy z miniwykładów, który wygłosił Andrzej W. Nowak z Wydziału Filozoficznego.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Żadne dzieło filozoficzne Chin od II w. p.n.e. w górę nie zostało przełożone na język polski. To sytuacja, która woła o pomstę do chińskiego Nieba. Chciałem częściowo załatać tę lukę – mówi dr Dawid Rogacz z Wydziału Filozoficznego w rozmowie z Jagodą Haloszką.
Fotografia w nagłówku
Szymon Zdziebłowski
Blisko połowa polskich naukowców zajmujących się naukami społecznymi i humanistycznymi publikuje artykuły nie tylko w rodzimym języku, ale również po angielsku - wynika z badań międzynarodowego zespołu badaczy pod kierunkiem dr. hab. Emanuela Kulczyckiego.
Fotografia w nagłówku
Prof. Roman Kubicki
Chcieliśmy nazwy Wydział Filozoficzny, bo otwiera ona filozofię na możliwość adoptowania także tych doświadczeń i przemyśleń, które choć same do niej nie należą, mogą z niej wyrastać i jako takie być kolejnym potwierdzeniem jej społecznej żywotności – mówi prof. Roman Kubicki.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. dr hab. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną otrzymał dwuletni grant w wysokości 1 mln zł na badania w programie MNISW Dialog (2019-2021). Projekt nosi tytuł "Uczelnia badawcza 2.0: finansowanie, zarządzanie i polityka kadrowa
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Tegorocznemu Festiwalowi Studentów Kulminacje na Szamarzewie przyświeca hasło „XD”. – X oznacza 10, a D - działalność czyli 10 lat naszej działalności przy festiwalu. Wybraliśmy akurat takie hasło, żeby zachować młodzieżowy wydźwięk imprezy.
Fotografia w nagłówku
Emanuel Kulczycki
Narodowe Centrum Nauki opublikowało list dyrektora NCN w sprawie drapieżnych czasopism. Jest to bardzo ważny i potrzebny ruch kluczowej dla polskiej nauki agencji finansującej badania.
Fotografia w nagłówku
XV edycję Ogólnopolskiej Konferencji Filozofii Fizyki poświęcono zagadnieniu doświadczenia w nauce. Dwudniowe interdyscyplinarne wydarzenie łączące nauki przyrodnicze i humanistyczne zorganizował Wydział Fizyki oraz Instytut Filozofii.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
O kulisach vloga Widma Marca mówi twórca i filozof dr Andrzej Marzec w rozmowie z Ewą Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
prof. Roman Kubicki
W moim tekście nie chcę analizować poszczególnych rozstrzygnięć proponowanych przez nową ustawę. Wprowadza ona istotne zmiany w sposobie funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego. Niebawem zacznie w pełni obowiązywać i wszyscy na własnej skórze poczujemy, co w niej jest być może dobre, a co zdecy
Fotografia w nagłówku
Anna Robaszkiewicz
Nagroda I stopnia dla Filipa Karola Leszczyńskiego – doktoranta w Instytucie Filozofii WNS UAM – za książkę „Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza w II RP. Wybór pism”! (Oficyna Naukowa, Warszawa 2017).
Fotografia w nagłówku
redakcja
Kończy się IX edycja Festiwalu Kultury Studentów Kulminacje. Impreza wpisana jest w obchody Dekady Jubileuszowej UAM. Dziś ostatni dzień szalonej zabawy na Wydziale Nauk Społecznych.
Fotografia w nagłówku
prof. Ewa Nowak
Zagadnienia kłamstwa i prawdomówności od dawna pozostają w sferze zainteresowań filozofów. Wśród nich znajdowali się m.in. św. Augustyn i Immanuel Kant. Rozwój nowych technologii oraz przeobrażenia sfery komunikacji zmuszają nas do ciągłej aktualizacji tych rozważań. Niezmienny jest tylko pożytek z
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula
Tylko 17 proc. wszystkich publikacji w naukach humanistycznych i społecznych w Polsce pisanych jest w języku angielskim. To najniższy wynik w porównaniu do siedmiu innych europejskich krajów - wynika z wyników badań opublikowanych w "Scientometrics".
Fotografia w nagłówku
prof. Jacek Sójka
Redakcja „Życia Uniwersyteckiego” pyta jak wydziały zaliczyły ten sprawdzian czyli pierwszy rok nowej kadencji (2016 – 2017). Wydział Nauk Społecznych UAM zaliczył na A czyli na piątkę. Rok ten bowiem upłynął pod znakiem parametryzacji i zakończył się pomyślnie, tj. utrzymaniem kategorii A.
Fotografia w nagłówku
redakcja
W dniach 9-10 czerwca na Wydziale Nauk Społecznych UAM odbyła się konferencja naukowa „O egzystencji. Między filozofią a literaturą”, zorganizowana przez Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM we współpracy z Polskim Towarzystwem Antropologii Filozoficznej oraz Kołem Studentów...
Fotografia w nagłówku
Prof. Krzysztof Brzechczyn
Udostępnienie na facebookowej stronie Instytutu Filozofii UAM anonimowego oświadczenia Federacji Anarchistycznej wywołało dyskusję o granicy zaangażowania się uniwersytetu w życie publiczne. Ma ono dwa wymiary, nie zawsze od siebie odróżnialne.