Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Z dr. Wiesławem Banachem z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, laureatem Nagrody Praeceptus Lauretus rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Prof. Zbigniew Szmyt z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa jest tegorocznym laureatem Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego za książkę „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej”. Z naukowcem rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Antropolożka prof. UAM Natalia Bloch, jest laureatką nagrody za Badanie Antropologiczne Roku 2021. Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego wyróżniła w ten sposób monografię „Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India”.
Fotografia w nagłówku
Olena Martynchuk
- Wojna to katastrofa ekologiczna i humanitarna. Wojna to trauma dla każdej osoby - pisze Olena Martynchuk, studentka Instytutu Antropologii i Etnologii UAM.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Zbigniew Szmyt za książkę „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej" otrzymał nagrodę Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Sieć badawcza Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej powstała 3 lata temu z potrzeby zajęcia konstruktywnego stanowiska wobec przemian współczesnej akademii oraz spadku społecznego zaufania do wiedzy naukowej. Badaczki i badacze z uniwersytetów w Poznaniu, Toruniu, Warszawie.