Wydział Anglistyki

Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z dr. Pawłem Korpalem z Wydziału Anglistyki rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Z prof. Katarzyną Dziubalską-Kołaczyk, organizatorką 50. konferencji Poznań Linguistic Meeting, rozmawia Magda Ziółek.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Od momentu publikacji w 1918 w Anglii i w 1933 w Stanach Zjednoczonych, Ulisses Jamesa Joyce’a przyciągał uwagę czytelników. Zakazany w Irlandii i w Stanach ze względu na oczywiste aluzje seksualne, powieść została triumfalnie opublikowana ponownie w 1922...
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
„Relacja między językiem a rzeczywistością społeczną jest wzajemna: język ją odzwierciedla, ale także tworzy, konstytuuje. Tym samym język, który niesprawiedliwie przedstawia rzeczywistość społeczną będzie utrwalać dyskryminujące postawy wśród swoich użytkowników” ...
Fotografia w nagłówku
Prof. Joanna Pawelczyk
Do najważniejszych zadań uniwersytetu należy dbałość o najwyższą jakość na wszystkich poziomach i w każdej z form kształcenia – na studiach licencjackich i magisterskich, w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach oferowanych społeczności.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Wydział Anglistyki UAM oferuje dwa nowe kierunki studiów, odpowiadające na wyzwania współczesnego świata i wpisujące się w trendy nowoczesnej nauki.