Wydział Anglistyki

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Wydział Anglistyki UAM oferuje dwa nowe kierunki studiów, odpowiadające na wyzwania współczesnego świata i wpisujące się w trendy nowoczesnej nauki. 
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Dr Anna Broszkiewicz oraz mgr Bas van der Ham z Wydziału Anglistyki to pomysłodawcy i koordynatorzy inicjatywy TELL, w ramach której oferowane jest wsparcie dla studentów różnych filologii na UAM. Z pomysłodawcami TELL rozmawia Jagoda Haloszka.
Fotografia w nagłówku
prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Jaka jest rola badań interdyscyplinarnych w budowaniu strategii rozwoju poszczególnych obszarów badawczych? Na pytanie odpowiada prof. Dziubalska-Kołaczyk, kierownik POB 5 (HumSoc: Arts and Humanities, Social Sciences) w projekcie ID-UB.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Metaforami posługujemy się na co dzień. Zazwyczaj uważamy je za środki literackie. Czy mają coś wspólnego z medycyną? Dr Magdalena Zabielska z Wydziału Anglistyki w rozmowie z Jagodą Haloszką.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Z Rafałem Jończykiem z Wydziału Anglistyki UAM, stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozmawia Jagoda Haloszka.
Fotografia w nagłówku
redakcja
O mitach i faktach wielojęzyczności opowiedziała prorektorka kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze.