Wydział Anglistyki

Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Doktor Iwona Mazur z Wydziału Anglistyki naukowo zajmuje się między innymi audiodeskrypcją. Naukowczyni realizuje właśnie projekt „Osoby z niepełnosprawnością wzroku a funkcje tekstów multimodalnych: Opracowanie modelu funkcjonalnego audiodeskrypcji”, finansowany przez NCN
Fotografia w nagłówku
dr Elżbieta Wilczyńska i prof. Paulina Ambroży
W październiku Wydział Anglistyki UAM był gospodarzem międzynarodowej konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych (PTSA) zorganizowanej pod hasłem „Ameryka i głęboki czas: Inne geografie, perspektywy czasowe i historie".
Fotografia w nagłówku
redakcja
Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w czwartej edycji corocznego cyklu seminariów pt. “Language of Empowerment” w ramach wydarzenia International Week for Equality and Inclusion, odbywającego się w dniach 6-10 listopada 2023.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Doktor Katarzyna Jankowiak przebywała w Laredo, w Brain & Cognition Lab, Department of Psychology and Communication, Texas A&M International University (TAMIU). W trakcie stażu miała możliwość współpracy naukowej nad projektem psycholingwistycznym dotyczącym przetwarzania język
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Laboratorium Neuronauki Języka (przy Wydziale Anglistyki) mieszczące się w budynku Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. Na ekranie przewija się odcinek „Bolka i Lolka”.
Fotografia w nagłówku
Prof. Robert Lew
Dyskutując o tak zwanych dyscyplinach nauki, warto zapytać: komu są one potrzebne? Otóż najbardziej potrzebne są urzędnikom, aby ułożyć działania i wydatki w określonych szufladkach z etykietkami.
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
W 2018 roku na mocy tzw. Ustawy 2.0 wprowadzony został nowy, dwustopniowy podział nauki w Polsce. Nadał on dyscyplinom nowe znaczenie w kontekście ewaluacji wyników badań, a także, co istotne, zredukował ich ogólną liczbę.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Korpus HANOI na Wydziale Anglistyki służy do gromadzenia oraz analizy notatek tłumaczy – zarówno początkujących, jak i tych z wieloletnim stażem. Tworzy go zespół pod przewodnictwem dr Anny Jelec w celach edukacyjnych i badawczych.
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
O inicjatywie TELL pisaliśmy już na łamach Życia Uniwersyteckiego w kwietniu 2021 roku. Teraz wracamy do tematu, a powodów ku temu jest kilka.
Fotografia w nagłówku
Doktor Dominika Gapska jest autorką książki „Woman – Church – State. Cults of the Female Saints in the Writings of Serbian Orthodox Church”, opisującej rolę i funkcje kultów świętych kobiet w tradycji Kościoła prawosławnego w Serbii.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Za nami 51. edycja konferencji Poznań Linguistic Meeting. Organizatorem jednej z najstarszych konferencji językoznawczych w Polsce był Wydział Anglistyki UAM. Tym razem naukowcy z całego świata spotkali się w Poznaniu, aby zbadać związek między językoznawstwem i sztuczną...
Fotografia w nagłówku
red
Prof. Joanna Rak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz dr Paweł Korpal z Wydziału Anglistyki wśród alureatów 22 edycji Nagród Naukowych Polityki!
Fotografia w nagłówku
Bas van der Ham
Bas van der Ham z Wydziału Anglistyki UAM, laureat Nagrody Praeceptor Laureatus pisze o wyzwaniach z jakimi mierzy się jako dydaktyk.
Fotografia w nagłówku
Agnieszka Książkiewicz Biuro Prasowe UAM
Na 23 i 24 maja zaplanowana została kulminacja obchodów 10-lecia Wydziału Anglistyki na UAM.
Fotografia w nagłówku
Dr Olha Lehka-Paul pochodzi ze Lwowa i mimo, że ma polskie korzenie, przez 24 lata swojego życia nie łączyła swojej przyszłości z Polską – los jednak spłatał jej figla.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Polina Andrushko, studentka pierwszego roku filologii angielskiej na UAM pomaga jako tłumaczka na granicy z Ukrainą. - Tylko podłączę ładowarkę, ponieważ cały czas muszę mieć pewność, że jestem dostępna - mówi.
Fotografia w nagłówku
Marcin Turski, rzecznik prasowy Wydziału Anglistyki
Rozmowa z prorektorką UAM ds. nauki, pierwszą Dziekaną Wydziału Anglistyki, prof. dr hab. Katarzyną Dziubalską-Kołaczyk oraz obecną Dziekaną Wydziału Anglistyki prof. UAM dr hab. Joanną Pawelczyk
Fotografia w nagłówku
dr Marcin Turski
W bieżącym roku obchodzimy 10-lecie Wydziału Anglistyki. Zarządzenie o powstaniu WA wydał 15 grudnia 2011 r. ówczesny rektor prof. Bronisław Marciniak, a utworzony na bazie Instytutu Filologii Angielskiej wydział rozpoczął działalność w styczniu 2012 r.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Wielojęzyczność stanowi główny temat projektu: „Wpływy międzyjęzykowe w wielojęzyczności: fonologia i składnia”, który prof. Magdalena Wrembel z Wydziału Anglistyki prowadzić będzie we współpracy z dwiema uczelniami norweskimi: Arktycznym Uniwersytetem w Norwegii w Tromsø (UiT )
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z dr. Pawłem Korpalem z Wydziału Anglistyki rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Z prof. Katarzyną Dziubalską-Kołaczyk, organizatorką 50. konferencji Poznań Linguistic Meeting, rozmawia Magda Ziółek.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Od momentu publikacji w 1918 w Anglii i w 1933 w Stanach Zjednoczonych, Ulisses Jamesa Joyce’a przyciągał uwagę czytelników. Zakazany w Irlandii i w Stanach ze względu na oczywiste aluzje seksualne, powieść została triumfalnie opublikowana ponownie w 1922...
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
„Relacja między językiem a rzeczywistością społeczną jest wzajemna: język ją odzwierciedla, ale także tworzy, konstytuuje. Tym samym język, który niesprawiedliwie przedstawia rzeczywistość społeczną będzie utrwalać dyskryminujące postawy wśród swoich użytkowników” ...
Fotografia w nagłówku
Prof. Joanna Pawelczyk
Do najważniejszych zadań uniwersytetu należy dbałość o najwyższą jakość na wszystkich poziomach i w każdej z form kształcenia – na studiach licencjackich i magisterskich, w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach oferowanych społeczności.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Wydział Anglistyki UAM oferuje dwa nowe kierunki studiów, odpowiadające na wyzwania współczesnego świata i wpisujące się w trendy nowoczesnej nauki. 
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Dr Anna Broszkiewicz oraz mgr Bas van der Ham z Wydziału Anglistyki to pomysłodawcy i koordynatorzy inicjatywy TELL, w ramach której oferowane jest wsparcie dla studentów różnych filologii na UAM. Z pomysłodawcami TELL rozmawia Jagoda Haloszka.
Fotografia w nagłówku
prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Jaka jest rola badań interdyscyplinarnych w budowaniu strategii rozwoju poszczególnych obszarów badawczych? Na pytanie odpowiada prof. Dziubalska-Kołaczyk, kierownik POB 5 (HumSoc: Arts and Humanities, Social Sciences) w projekcie ID-UB.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Metaforami posługujemy się na co dzień. Zazwyczaj uważamy je za środki literackie. Czy mają coś wspólnego z medycyną? Dr Magdalena Zabielska z Wydziału Anglistyki w rozmowie z Jagodą Haloszką.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Z Rafałem Jończykiem z Wydziału Anglistyki UAM, stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozmawia Jagoda Haloszka.
Fotografia w nagłówku
redakcja
O mitach i faktach wielojęzyczności opowiedziała prorektorka kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze.
Fotografia w nagłówku
redakcja
W szesnastym odcinku UAMówi dr Tomasz Skirecki opowiedział o parodiach i inscenizacjach pewnego amerykańskiego obrazu.
Fotografia w nagłówku
redakcja
W czwartym z cyklu miniwykładów UAMów-11 dr Katarzyna Jankowiak odpowiedziała na pytanie Gdzie językoznawstwo spotyka psychologię.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
O misji uniwersytetu, fonologicznej pasji i próbach pogodzenia żywiołów z prorektorką UAM prof. Katarzyną Dziubalską-Kołaczyk rozmawia Krzysztof Smura
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Milion tajemniczych kabelków, wzmacniacz, specjalny czepek z dziurkami, strzykawka z żelem i ekran, przed którym zasiada uczestnik eksperymentu. Tyle jest potrzebne, aby naukowcy i naukowczynie z Wydziału Anglistyki mogli przeprowadzić badanie metodą EEG i dowiedzieć się jak nasz mózg przetwarza...
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka, fot. Adrian Wykrota
Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w związku ze zmianą ustawy prawo o szkolnictwie wyższym powstało pięć szkół dziedzinowych, w których znalazły się poszczególne wydziały. Jedną z nich jest Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, która skupia trzy wydziały: Wydział Anglistyki, Wydział Filologii...
Fotografia w nagłówku
Marcin Naranowicz
Poznań Linguistic Meeting (PLM2019) to międzynarodowa konferencja językoznawcza, organizowana co roku przez Wydział Anglistyki pod przewodnictwem jego Dziekany, prof. zw. dr hab. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk.Motyw przewodnim tegorocznej 49. edycji PLM to „Linguistics: Between science and...
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Kto z nas nie pamięta ze szkoły średniej cytatu „Być, albo nie być. O to jest pytanie”, bądź dramatycznej historii Romea i Julii. Prof. Jacek Fabiszak z Wydziału Anglistyki w sześciu aktach udowadnia, że William Szekspir to dramaturg wszech czasów i wciąż żyje nie tylko w naszych sercach.
Fotografia w nagłówku
Biuro prasowe
International Association of University Professors of English (IAUPE) to organizacja zrzeszająca profesorów Anglistyk, językoznawców i literaturoznawców z całego świata. Jej konferencje odbywają się co trzy lata, naprzemiennie w kraju anglojęzycznym i nieanglojęzycznym. Tym razem naukowcy spotkali s
Fotografia w nagłówku
Marcin Turski
Zorganizowany przez Wydział Anglistyki UAM w ramach obchodów stulecia Uniwersytetu Poznańskiego koncert pt. Songs of Struggle and Freedom odbył się 27 maja 2019 r. o godz. 19.00 w Auli UAM przy ul. Wieniawskiego 1.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
W kwietniu zainaugurowana została działalność siedziby poznańskiego ośrodka prestiżowego Centrum Bilingualism Matters. O misji instytucji, badaniach i informacji dotyczących dwu- i wielojęzyczności z Dyrektorką Biligualism Maters @Poznań i Dziekaną Wydziału Anglistyki prof. zw. dr hab. Katarzyną D
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
W dniu 11 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Bilingualism Matters @Poznań, znajdującej się przy ul. Święty Marcin 78 w Poznaniu.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
O ‘lajkach’, ‘share’ach’ i ‘followersach’ sprzed stu lat z dr. inż. arch. Michałem Wenderskim z Wydziału Anglistyki rozmawia Jagoda Haloszka
Fotografia w nagłówku
redakcja
W marcu odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej projektu TRAILs, w której wraz z naukowcami z Francji, Włoch, Słowenii, Chorwacji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii brały udział także przedstawicielki Instytutu Lingwistyki Stosowanej – dr Joanna Kic-Drgas i dr Joanna Woźniak.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
We wtorek, w Auli Lubrańskiego miała miejsce uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych obronionych na Wydziale Anglistyki.
Fotografia w nagłówku
prof. Dziubalska - Kołaczyk
Poproszono mnie o opinię na temat zmian związanych z wprowadzaniem ustawy 2.0, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia szkół dziedzinowych i roli oraz stanowiska Wydziału Anglistyki w tym zakresie. To wyjątkowo trudne zadanie zarówno ze względu na samo meritum jak i na czas...
Fotografia w nagłówku
redakcja
Projekt „ELSE: Eco/logical Learning and Simulation Environments in Higher Education” finansowany przez program Erasmus+ rozpoczął się w 2018 roku.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Gest jest powszechną cechą komunikacji. Gdy ludzie mówią - gestykulują. O tym czy potrzebne nam są gesty i jak radzą sobie z nimi osoby niewidome z dr Anną Jelec rozmawia Jagoda Haloszka.
Fotografia w nagłówku
Dr Katarzyna Jankowiak / Jagoda Haloszka
W dniach 23-25 listopada 2018 Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po raz kolejny gościł młodych językoznawców podczas 6-tej edycji międzynarodowej konferencji Young Linguists’ Meeting in Poznań (YLMP 2018).
Fotografia w nagłówku
Elżbieta Dziurewicz
TRAIL (LSP Teacher Training Summer School) jest międzynarodowym projektem. Jego celem jest przygotowanie i wdrożenie rozwiązań służących rozwijaniu kompetencji nauczycieli języków obcych w zakresie nauczania języków specjalistycznych.
Fotografia w nagłówku
Dr Katarzyna Jankowiak; Dr Marcin Turski
Dnia 25 września br. w Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM zainaugurowana została działalność poznańskiego ośrodka prestiżowego centrum Bilingualism Matters. Misją instytucji jest rozpowszechnianie wyników badań i informacji dotyczących dwu- i wielojęzyczności. Centrum, z siedzibą w Edynburgu