Wydział Chemii

Fotografia w nagłówku
opr. red
Znamy laureatów Programu BioLAB 2022-23. Wśród nich znalazły się trzy młode naukowczynie z UAM. Są to Dina Mohamed i Rut Bryl z Wydziału Biologii oraz Katarzyna Żymańczyk z Wydziału Chemii. W nagrodę każda z nich odbędzie roczny staż w jednym z czterech renomowanych ośrodków...
Fotografia w nagłówku
Prof. Jerzy J. Langer
Finansowanie badań w oparciu o granty jest obecnie nieomal powszechne i w zasadzie... bez zalet. Wobec niskiej efektywności wnioskowania (około 5 – 25%), trudno nazwać to finansowaniem nauki, ponieważ 75 – 95% naukowców nie uzyskuje wsparcia, a ich wnioski są porównywalnie dobre.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr Bogna Sztorch jest pierwszą kobietą i przy tym najmłodszym pracownikiem w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, który zdobył elitarny grant Lider. Udoskonalane przez nią tworzywa termoplastyczne, wykorzystywane w technologii druku 3D, znajdą zastosowanie w przemyśle.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
- W chemii piękne jest to, że jest bardzo uporządkowana i ma pozytywne zastosowania w wielu dziedzinach życia - uważa Anna Czombik, laureatka tegorocznego Studenckiego Lauru.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Sport traktuje jako hobby, choć, jak przyznał w młodości, marzyły mu się studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ostatecznie wygrała chemia, choć sport nadal mu towarzyszy i to zarówno prywatnie jak i w pracy naukowej. Prof. Tomasz Pędziński, kierownik Zakładu Fizyki Chemicznej
Fotografia w nagłówku
redakcja
Sześcioro badaczy z UAM otrzymało granty w ramach konkursu MINIATURA 5 z NCN. Naukowczynie i naukowcy rozpoczną badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN.