Wydział Chemii

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Współpraca z młodymi adeptami chemii, jak i opieka promotora, prof. Dariusza Matogi z UJ, pozwoliła mi na syntezę oraz zbadanie właściwości nowej rodziny dynamicznych materiałów porowatych, acylohydrazonowych sieci metalo-organicznych (sieci MOF) pisze dr Kornel Roztocki
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
- Moim zdaniem bieg ten się rozpoczął, ale od momentu startu nie pokonałem zbyt długiej drogi. Wszystkie najważniejsze i najbardziej wymagające wyzwania jeszcze przede mną - mówi dr Łukasz Wolski
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Dr Anna Walczak pracę doktorską 
pt. „Synteza nowych funkcjonalnych układów metalosupramolekularnych na bazie ligandów ambidentnych i jonów metali d elektronowych” napisała pod kierunkiem prof. Artura Stefankiewicza.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
LaNaSyLum to grupa badawcza, którą prowadzi prof. Tomasz Grzyb. “Azyl dla lantanowców” działa już od 10 lat w ramach Zakładu Ziem Rzadkich na Wydziale Chemii. Ekipa młodych naukowców tworzy i bada nanomateriały, które mogą konwertować promieniowanie z zakresu podczerwieni.
Fotografia w nagłówku
Prof. Marek Sikorski
Prof. Marek Sikorski, kierownik Zakładu Spektroskopii i Magnetyzmu jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii UAM, którzy otrzymali status profesora wizytującego na Northwest Normal University w Lanzhou. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów.
Fotografia w nagłówku
Prof. Piotr Pawluć
Prof. Piotr Pawluć z Zakładu Chemii Metaloorganicznej jest jednym z sześciu profesorów z Wydziału Chemii UAM, którzy otrzymali status profesora wizytującego na Northwest Normal University w Lanzhou. Naukowiec będzie kształcił chińskich doktorantów.