Wydział Biologii

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula, laureatka grantów europejskich - EMBO i ERC prowadzi Zespół Badawczy Regulacji Genomu w Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM. Z naukowczynią rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
W Pracowni Biochemii RNA prof. Mikołaj Olejniczak stara się tworzyć atmosferę, w której najważniejsza jest uczciwość intelektualna. – Bardzo ważne dla sukcesu naszych badań jest również to, że jesteśmy częścią dużej społeczności badaczy kwasów rybonukleinowych (RNA) w Poznaniu.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Znamy laureatów Programu BioLAB 2022-23. Wśród nich znalazły się trzy młode naukowczynie z UAM. Są to Dina Mohamed i Rut Bryl z Wydziału Biologii oraz Katarzyna Żymańczyk z Wydziału Chemii. W nagrodę każda z nich odbędzie roczny staż w jednym z czterech renomowanych ośrodków...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
- Bycie Ukraińcem to dla mnie codzienny wybór. Kiedyś trudniejszy, dzisiaj łatwiejszy - mówi Denis Buryi, student na Wydziale Biologii UAM. Pochodzi z miasteczka Stavnik koło Drohobycza. Od 6 lat mieszka w Polsce.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Dr hab. Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii UAM uzyskał prestiżowy grant European Research Council (ERC) - Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Jest to drugi grant ERC przyznany naukowcowi reprezentującemu UAM.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Nowa publikacja naukowców z Wydziału Biologii ukazała się w prestiżowym czasopiśmie PNAS. Wyniki badań wskazują na niepokojący trend: globalne ocieplenie zachwiało strategią reprodukcyjną roślin. Współautorem pracy jest prof. Michał Bogdziewicz.