Wydział Biologii

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Całe życie na Ziemi powstało i ewoluowało w obecności pola geomagnetycznego, generowanego przez naszą planetę. Na co dzień nie zauważamy jego oddziaływania głównie dlatego, że tak jak np. grawitacja, jest z nami cały czas. Inaczej jest w przypadku zwierząt, które wykorzystują pole magnetyczne Ziemi...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Motyl kapustnik zwany też bielinkiem obchodzi swoje święto na przełomie czerwca i lipca. Sympatyczny zwiastun wiosny, który jeszcze przed kilkudziesięciu laty często pojawiał się wśród pól i ogrodów jest coraz rzadszy. Jak wspierać bielinka mówi entomolog dr Szymon Konwerski z Wydziału Biologii.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Nowy gatunek mechowca nazwano imieniem prof. Ziemowita Olszanowskiego, znanego i cenionego badacza z Wydziału Biologii UAM, który poświęcił tej grupie stawonogów swoją pracę naukową. Nazwa mechowca pochodzącego z Kalifornii brzmi: Sculpteremaeus olszanowskii .
Fotografia w nagłówku
Prof. Jacek Radwan
Zadaniem rektora jest tworzenie takich warunków działania na uczelni, aby nasze pasje badawcze i dydaktyczne mogły zaowocować przełomowymi odkryciami, wybitnymi opracowaniami, a także gronem absolwentów wyposażonych w kompetencje niezbędne do rozwiązywania problemów ciągle zmieniającego się świata...
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Badania prowadzone w Laboratorium Terapii Genowej UAM wskazują na znaczny postęp w opracowaniu terapii choroby zwanej zespołem drżenia i ataksji, związanym z łamliwym chromosomem X. To ważny krok w walce z jedną z najczęstszych chorób neurodegeneracyjnych u ludzi. Prof. Krzysztof Sobczak, szef...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Jęczmień dający wysoki plon, a przy tym odporny na suszę i patogeny – brzmi jak science fiction? Wcale nie – takich odmian zbóż potrzebujemy już teraz. Prof. Piotr Ziółkowski, kierownik Pracowni Biologii Genomu (Wydział Biologii) prowadzi badania, które mogą wspomóc nowe inteligentne strategie...