Wydział Biologii

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
W Poznaniu obserwujemy silny wzrost stężenia ziaren pyłku platana oraz roślin z rzędu cyprysowców w powietrzu. - Sami kształtujemy aerobiologiczne środowisko, w jakim żyjemy - mówi dr Łukasz Grewling, kierownik Laboratorium Aerobiologii UAM.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Laureaci szóstej i siódmej Nagrody im. Marcina Antczaka odebrali wyróżnienia na Wydziale Biologii UAM. Nagrody otrzymali dr Katerina Sam i dr Paweł Mirski.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z dr Agnieszką Eleonorą Zwolińską, laureatką Sonatiny 5, która bada czynniki wpływające 
na efektywne przenoszenie i rozprzestrzenianie się fitoplazm, rozmawia Krzysztof Smura
Fotografia w nagłówku
Michalina Łabiszak
Prof. Łukasz Kaczmarek z Wydziału Biologii, naukowo, ale i prywatnie, zajmuje się niesporczakami i jak sam przyznaje – ma na ich punkcie bzika. Nie jest to jednak jedyny przedmiot jego zainteresowań. Swój wolny czas poświęca także innym pasjom – grzybobraniom i robieniu...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Dr Przemysław Kurek z Wydziału Biologii jest współautorem artykułu opublikowanego w Nature opisującego niewykorzystany potencjał ptaków wędrownych w rozprzestrzenianiu roślin na północ. Z przyrodnikiem naturalistą rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Prof. Małgorzata Garnczarska
Poprosiliśmy o wypowiedzi przedstawicieli 7 najlepszych kierunków studiów (wg. rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021). Może wskazówki, których udzielili pomogą dydaktykom w w konstruowaniu kolejnych programów studiów.