Wydział Neofilologii

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Już po raz trzeci w gościnnych murach Collegium Maius spotkali się młodzi entuzjaści języka ukraińskiego. W ramach konkursu recytatorskiego zaprezentowali interpretacje dwóch utworów literackich. W tym roku do zawodów przystąpiło 17 studentów z 5 państw europejskich: Polski, Węgier, Serbii, Czech i...
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
O misji uniwersytetu, fonologicznej pasji i próbach pogodzenia żywiołów z prorektorką UAM prof. Katarzyną Dziubalską-Kołaczyk rozmawia Krzysztof Smura
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Prof. Thuat Nguyen Chi z Wydziału Neofilologii, ambasador polszczyzny poza granicami kraju często powtarza swoim studentom: - Jako student nie byłem wybitny, pochodzę ze wsi, a jednak przełożyłem „Lalkę”. Talent jest drugorzędny, najważniejsza jest miłość do literatury i pracowitość. Naukowiec i...
Fotografia w nagłówku
Katedra Skandynawistyki
Dzień Świętej Łucji wprowadza w nastrój zbliżającego się Bożego Narodzenia. Święto światła rozpraszającego mroki grudniowej nocy ze szczególnym pietyzmem obchodzone jest w Szwecji. Zjawiskowy pochód Świętej Łucji połączony z koncertem w Collegium Novum zorganizowali studenci filologii szwedzkiej,...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak, fot. Adrian Wykrota
Prof. Hubert Orłowski - jeden z czołowych europejskich germanistów, inicjator Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej odebrał z rąk Rektora UAM Medal Homini Vere Academico. - Pan profesor na trwałe odcisnął swój ślad w dziejach literaturoznawstwa w Polsce i Europie - podkreśliła Aldona Sopata, dziekan...
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią pod patronatem honorowym Ambasady Japonii w Polsce oraz Rektora UAM odbywa się organizowana przez Zakład Japonistyki, Katedry Orientalistyki, Wydziału Neofilologii międzynarodowa konferencja Relacje. Pomiędzy słowem...