Wydział Neofilologii

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Na Wydziale Neofilologii powstaje nowoczesne laboratorium badań językowych, a w nim korpus Multico. Inwestycja jest możliwa dzięki ogólnopolskiemu projektowi „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL”, w którym uczestniczy UAM.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Polski przekład książki “Füchse lügen nicht” (“Lisy nie kłamią”) Ulricha Huba zbiera świetne recenzje. Udział w wydawniczym sukcesie publikacji dla dzieci ma tłumaczka prof. Eliza Karmińska z UAM, inspiratorka wydania jej w naszym kraju.
Fotografia w nagłówku
Dr Justyna Duch-Adamczyk
Każdy przedmiot należy dokładnie zaplanować, dopasować do grupy studenckiej, reagując na potrzeby studentek i studentów poprzez opracowanie dodatkowych materiałów, dopasowanych do ich poziomu językowego i zainteresowań mówi dr Justyna Duch Adamczyk z Wydziały Neofilologii.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Na Wydziale Neofilologii w ramach działających od lat kolokwiów odbywają się systematycznie spotkania wykładowców różnych filologii, mające na celu wspieranie badań naukowych z zakresu glottodydaktyki, innowacyjności badawczo-dydaktycznej oraz doskonalenia jakości kształcenia...
Fotografia w nagłówku
Patrycja Stachewicz i Aleksandra Pałka, studentki Filologii Regionów (Wydział Neofilologii) uratowały ze śmietnika ok. 350 książek prof. Michała Hasiuka, wybitnego znawcy językoznawstwa bałtyckiego z UAM, zmarłego w zeszłym roku.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
„Szacuje się, że około 96% ludności świata posługuje się zaledwie 4% języków – cała reszta odchodzi w zapomnienie. Dlatego warto zaangażować się, aby zatrzymać je dla przyszłych pokoleń” – przekonuje językoznawca prof. Tomasz Wicherkiewicz.