Wydział Neofilologii

Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Janusz Taborek (Wydział Neofilologii) uczestniczył jako recenzent, członek jury i członek komitetu naukowego w obronie pracy doktorskiej dr Manon Hermann "Eine kontrastive Analyse von verbalen Mehrworteinheiten mit Positionsverben im Deutschen und im Niederländischen"
Fotografia w nagłówku
Prof. Eliza Karmińska
Prof. Eliza Karmińska: - Dwa lata temu miałam przyjemność udzielić wywiadu “Życiu Uniwersyteckiemu” na temat odkrytego przeze mnie plagiatu tłumaczeniowego baśni braci Grimm oraz prac nad przekładem pierwszego wydania zbioru „Kinder- und Hausmärchen” Jakuba i Wilhelma Grimmów.
Fotografia w nagłówku
redakcja
W ubiegłym roku prof. Izabella Łabędzka z Wydziału Neofilologii zwróciła się do Biblioteki Narodowej Tajwanu z prośbą o udostępnienie nam możliwości udziału w wykładach wygłaszanych przez wybitnych naukowców z Tajwanu i innych krajów w ramach sieci Taiwan Resource Center...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
- Najbardziej pamięta się nauczycieli zarówno wymagających, jak i życiowych czyli takich, którzy bez większego rozgłosu bardzo dużo od siebie dają – mówi filolog dr Łukasz Małecki. Z potrójnym “belfrem roku” rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Od lat dr Iga Rutkowska z Zakładu Japonistyki prowadzi badania nad Kuromori Kabuki z Sakaty – amatorskim teatrem kabuki, cieszącym się już niemal 300-letnią tradycją. To jemu poświęciła rozprawę doktorską, a także publikacje, wykłady i referaty na konferencjach.
Fotografia w nagłówku
Prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel
Przedłużająca się obecność wirusa Covid-19 przynosi już dzisiaj wielorakie konsekwencje, w tym bezpośrednio w dydaktyce akademickiej. Konsekwencje te są, między innymi, niezwykle negatywne dla całokształtu procesu nauczania.