Wersja kontrastowa

Naukowcy z UAM zdobyli finansowanie w OPUS 25 i PRELUDIUM 22

Naukowcy z UAM zdobyli finansowanie w OPUS 25 i PRELUDIUM 22, fot. Adrian Wykrota
Naukowcy z UAM zdobyli finansowanie w OPUS 25 i PRELUDIUM 22, fot. Adrian Wykrota

26 naukowców z UAM otrzymało granty w konkursach NCN: OPUS 25 (13 osób) i PRELUDIUM 22 (13 osób). Przedstawiamy listę nagrodzonych badaczy.

Nieco ponad 338 milionów złotych otrzymają badaczki i badacze na realizację 407 projektów w polskich jednostkach w ramach konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22. To najniższa liczba projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach tego typu od początku działalności NCN. Z powodu zamrożonego budżetu NCN wskaźnik sukcesu w tej edycji wyniósł 8,06 procent dla OPUS i 10,73 procent dla PRELUDIUM.  

Nagrodzeni z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konkurs OPUS 25

Dr Kornelia Agnieszka Boczkowska, Wydział Anglistyki, Zwierzę nie jest metaforą: Zwierzęta i relacje człowiek-zwierzę w amerykańskim eksperymentalnym ekokinie; 

Dr Alicja Piotrowska Wydział Neofilologii, Zróżnicowanie i zmiana konstrukcji dopełniaczowych w języku duńskim i szwedzkim (1600–2000);

Dr Kamil Długosz, Wydział Neofilologii, Dwukierunkowe interakcje między symetrycznymi i asymetrycznymi systemami rodzaju gramatycznego w trakcie rozumienia i produkcji języka u osób dwujęzycznych;

Prof. dr hab. Przemysław Makarowicz, Wydział Archeologii, Północno-zachodnia droga kurhanizacji. Ekspansja społeczności stepowych w epoce brązu (3000- 1200 BC);

Dr Jan Marcin Romaniszyn, Wydział Archeologii, Fale kurhanizacji. Multidyscyplinarne studia nad społecznościami kurhanowymi z wczesnej i środkowej epoki brązu na terenie Przedkarpacia;

Prof. UAM Natalia Bloch, Prywatne goszczenie uchodźców z Ukrainy w polskich domach. Codzienny humanitaryzm i spotkania ponad różnicą, Centrum Badań Migracyjnych;

Dr Dariusz Drążkowski, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wpływ ubóstwa na podejmowanie decyzji i ocen ekonomicznych zorientowanych na wydatki - mediacyjna rola stanu reaktancji przeciw ograniczeniu wolności z powodu statusu finansowego;

Dr Łukasz Szoszkiewicz, Wydział Prawa i Administracji, Czy potrzebujemy neuropraw? Obowiązki wynikające z traktatów w dziedzinie praw człowieka wiążące podmioty państwowe i przedsiębiorstwa w obszarze neurotechnologii,

Dr Jonathan Michael Parrett, Wydział Biologii, Rola doboru płciowego w kształtowaniu przystosowawczej zmienności genetycznej;

Dr hab. Olena Tartakivska, Wydział Fizyki, Krzywizna jako nowy sposób kształtowania właściwości magnetycznych nanostruktur (CurMag);

Prof. dr hab. Marcin Grzegorz Kwit, Wydział Chemii, Geometria molekularna – przed- i post-syntetycznie modyfikowane, stałokształtne makrocykle o znaczącej odpowiedzi chiraloptycznej, dla molekularnej tektoniki i detekcji chiralności;

Dr Rafał Janusz Januszewski, Wydział Chemii, Selektywna blokada migracji łańcucha jako nowa strategia dla syntezy funkcjonalizowanego i chemicznie modyfikowalnego polietylenu;realizacja Centrum Zaawansowanych Technologii

Dr Jan Józef Król, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Zapis zjawisk klimatycznych w ekosystemach koralowcowych środkowego paleozoiku;

 

Konkurs PRELUDIUM 22 

Mgr Anna Katarzyna Olszewska, Wydział Neofilologii, Transfer zwrotny na poziomie składni: oddziaływanie języka duńskiego, szwedzkiego lub norweskiego jako trzeciego (L3) na angielski (L2) u użytkowników polskiego (L1);

Mgr Alexandra Ewa Staniewska, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Nekromigracje. Pośmiertne mobilności w perspektywie antropologicznej;

Mgr Olga Małgorzata Dec, Wydział Archeologii, Charakter, przemiany i konsolidacja populacji państwa Piastów w XI wieku w Wielkopolsce. Perspektywa osteobiograficzna;

Mgr Piotr Paweł Ostrowski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo do zrozumiałego procesu sądowego;

Mgr Marta Magdalena Zimna, Wydział Biologii, Pseudourydyna - epitranskryptomiczny regulator biogenezy miRNA u roślin;

Mgr Nishita Mandal, Wydział Biologii, Optymalizacja gruboziarnistych symulacji dynamiki molekularnej do badania tuneli dużych białek z zagłębionymi miejscami aktywnymi z naciskiem na kompromis pomiędzy szybkością a dokładnością;

Mgr Edyta Karolina Urbaniak, Wydział Biologii, Czy komórki beta znikają gdy się białka nie zwijają?;

Mgr Patrycja Agnieszka Świergiel, Wydział Biologii, Aktywacja retrotranspozonów jako podłoże choroby neurodegeneracyjnej ALS związanej z mutacjami białka FUS;

Mgr Mateusz Gołębiewski, Wydział Fizyki, Trójwymiarowe nanostruktury ferromagnetyczne o złożonej geometrii w magnonice i spintronice;

Mgr Mathieu Quentin Moalic, Wydział Fizyki, Zaprojektowanie eksperymentalnie wykonalnego dwuwymiarowego kryształu magnonicznego do demonstracji topologicznie chronionych fal spinowych;

Mgr Adrian Walkowiak, Wydział Chemii, Rzucając światło na katalizatory złotowe – Zgłębienie roli jonów fosforanowych w kształtowaniu właściwości katalitycznych nanokompozytów Au/FeNbOx we wspomaganej światłem utleniającej estryfikacji alkoholu benzylowego;

Mgr inż. Tomasz Jan Nazim, Wydział Chemii, Unikalne materiały hybrydowe na bazie tlenku grafenu i polietylenoiminy z odciskiem molekularnym jako detektory bakterii patogennych;

Mgr Dawid Damian Zieliński, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ILFLAME - Synergistyczne oddziaływanie fosforu, krzemu i azotu w zmniejszaniu palności kompozytów epoksydowych przy użyciu cieczy jonowych i materiałów SILP, z dodatkową aktywnością jako czynniki utwardzające.
 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.