Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Fotografia w nagłówku
prof. Joanna Wójcik
- Kształcenie studentów stanowi niezwykle ważną sferę zawodowej aktywności nauczycieli akademickich – absorbującą, wymagającą kreatywności i wielorakich kompetencji - mówi prof. Joanna Wójcik, prorektor UAM ds. studenckich i kształcenia
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Dwoje wybitnych uczonych reprezentujących Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - prof. Elżbieta Wesołowska i prof. Bogusław Zieliński otrzymało dziś Medale Homini Vere Academico.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
A co się dzieje „Gdy nauka jest kobietą”? To zjawisko od ponad 2 lat opisuje zespół projektowy pod przewodnictwem rektorki prof. Bogumiły Kaniewskiej. Rozpoczynają się właśnie badania, które ten obraz pozwolą poszerzyć o doświadczenia kobiet, pracujących na wydziałach ścisłych.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Po sukcesie tomu „Silva rerum czyli łacina hasa po łąkach i lasach”, pod koniec ubiegłego roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazał się drugi zbiór fraszek. Autorką obu części jest prof. UAM Monika Miazek-Męczyńska z Instytutu Filologii Klasycznej UAM.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
W ramach projektu NAWA Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej zorganizowało szkolenie z komunikacji pisemnej dla pracowników administracyjnych, technicznych i pracowników bibliotek. Wzięło w nim udział blisko 200 osób. Szkolenie przeprowadziła dr hab. Monika Grzelka z WFPiK.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Festiwal Fabuły - dziś rozpoczęła się czwarta edycja festiwalu literackiego organizowanego przez Centrum Kultury Zamek. W wydarzeniu, które w całości odbędzie się online wezmą udział literaturoznawcy z UAM.