Nauka

Fotografia w nagłówku
Michalina Łabiszak
Dr Barbara Konat z Laboratorium Badania Rozumowań Zakładu Logiki i Kognitywistyki prowadzi badania nad argumentacją i emocjami w języku. Zajmuje się ich komputerowym przetwarzaniem. O jej pracy badawczej, projektach z pogranicza nauki i biznesu...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
W prestiżowym czasopiśmie Nature Communications ukazał się artykuł zespołu prof. Piotra Ziółkowskiego wyjaśniający zasady działania mechanizmu epigenetycznego, który umożliwia roślinom szybko przełączyć metabolizm z fotosyntezy i wzrostu na odpowiedź na stres np. wywołany suszą.
Fotografia w nagłówku
dr Aleksandra Tomczyk i prof. Marek Ewertowski
Geomorfologiczne zmiany koryta rzeki na skutek powodzi zarejestrowano „okiem” uniwersyteckiego drona na Grenlandii. W badaniach uczestniczyła dwójka naukowców z UAM: Aleksandra Tomczyk i Marek Ewertowski z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Fotografia w nagłówku
redakcja
Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula, kierownik zespołu badawczego z Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Wydziału Biologii UAM uzyskała prestiżowy grant European Research Council (ERC). Jest to pierwszy grant ERC przyznany naukowcowi reprezentującemu UAM.
Fotografia w nagłówku
red
JM Rektor UAM prof. r hab. Bogumiła Kaniewska powołała Centrum Sztucznej Inteligencji (CSI), którego dyrektorem został prof. dr hab. Krzysztof Jassem z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
Fotografia w nagłówku
Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna Linke
Minęło 5 lat od przyznania UAM wyróżnienia HR Excellence in Research. W tym czasie nasz Uniwersytet podjął wiele działań, by zwiększyć atrakcyjność warunków zatrudnienia naukowczyń i naukowców i stworzyć sprzyjające rozwojowi środowisko pracy.