Wersja kontrastowa

UAM doceniony w rankingu QS Sustainability 2024

UAM doceniony w rankingu QS Sustainability 2024
UAM doceniony w rankingu QS Sustainability 2024

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu doceniony w obszarze działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w rankingu QS Sustainability 2024. UAM po raz drugi został sklasyfikowany w zielonym rankingu QS World University Rankings: Sustainability, zajmując 434 miejsce na świecie i 4 miejsce w kraju.

Ranking ten sytuuje światowe uniwersytety ze względu na podejmowane przez nie działania wobec kluczowych problemów dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG - Environmental, Social, Governance).

Metodologia rankingu uwzględnia 3 obszary: (1) Oddziaływanie na środowisko (Environmental Impact), (2) Wpływ społeczny (Social Impact) oraz (3) Zarządzanie (Governance). Obszar Environmental Impact obejmuje ocenę działań, które podejmują uczelnie na rzecz planety poprzez: prowadzanie badań w obszarze nauki o środowisku i klimacie, wpływu uczelni na łagodzenie zmiany klimatu oraz oddziaływania absolwentów na tworzenie bardziej zrównoważonego świata. Obszar Social Impact ocenia aktywność uczelni w zakresie działań równościowych, dzielenia się wiedzą i uczenie się od innych oraz zapewniania absolwentom odpowiednich warunków na rynku, a studentom pozytywnych doświadczeń. Ostatni obszar Governance ocena jakość przywództwa, jego przejrzystość, standardy demokratyczne i sprawiedliwości oraz gotowość do decentralizacji władzy na uczelniach.

W rankingu QS Sustainability 2024 uwzględniono ponad 1400 uczelni z całego świata, w tym 493 z Europy i 21 z Polski. UAM zajął wysoką pozycję ze względu na wskaźnik Equality, który ocenia zaangażowanie i wpływ uczelni na rzecz równości (miejsce 310.), a także ze względu na wskaźnik Environmental Education , który określa wkład i wpływ działań edukacyjnych uczelni na rzecz zrównoważonego rozwoju (miejsce 392.). Należy dodać, że w ubiegłorocznej edycji rankingu UAM został sklasyfikowany na pozycji 401-450 przy udziale 700 światowych uczelni, zatem tegoroczna pozycja jest dużym sukcesem uczelni.

Na tle polskich uczelni UAM pozytywnie wyróżnia się ze względu na następujące wskaźniki: Equality, Health and Wellbeing, Impact of Education oraz Good Governance.

W czołówce światowego rankingu uplasowały się kolejno: Uniwersytet Toronto, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley oraz Uniwersytet Manchesterski. W Polsce w tegorocznej edycji rankingu QS Sustainability pierwsze trzy miejsca zajęły: Uniwersytet Warszawski (miejsce 222.), Uniwersytet Jagielloński (miejsce 402.) oraz Politechnika Gdańska (miejsce 420.). Ranking dostępny jest pod adresem: QS Sustainability University Rankings 2024 | Top Universities. Po więcej informacji o UAM w rankingach uniwersyteckich zapraszamy do Internetu: Rankingi — Strona główna (sharepoint.com).

Zobacz też: UAM w pierwszej edycji QS Europe University Rankings 2024

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.