Wydział Archeologii

Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Dzięki szpiegowskim alianckim zdjęciom lotniczym z 1944 roku grupie archeologów udało się zidentyfikować i odnaleźć kwaterę włoskich jeńców wojennych osadzonych w 1944 roku na terenie Stalagu VIII B (344) we wsi Lamsdorf. Poznaliśmy też pierwsze nazwiska pochowanych tam osób.
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
Mniej więcej w pierwszej połowie III tysiąclecia przed Chrystusem na terenie lasostepu ukraińskiego doszło do spotkania twarzą w twarz dwóch różnych społeczności pradziejowych. Zetknięcie to bada od lat prof. Marzena Szmyt z Wydziału Archeologii.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Badaczki z Wydziału Archeologii UAM odkrywają na nowo tajemnice fascynującego cmentarzyska i osady w Gąskach na Kujawach. Wkrótce świat pozna znalezione tam unikalne zabytki i zwyczaje związane z pochówkami w kulturze przeworskiej.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Marzena Szmyt z Wydziału Archeologii jest współautorką publikacji „Population genomics of post-glacial western Eurasia”, która ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Nature.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
W nowo powstałym Centrum Archeologii Eksperymentalnej studenci testują hipotezy naukowe. To miejsce jest dla nich szansą na realizowanie własnych planów badawczych.
Fotografia w nagłówku
Julia Kobierska
22 listopada br., Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM oraz Wydział Archeologii UAM podpisali list intencyjny, którego celem jest m. in. rozwój badań naukowych.
Fotografia w nagłówku
Maciej Chyleński
Wyniki badań DNA mieszkańców terenów dzisiejszej Polski i Ukrainy z epoki brązu, sprzed 3500 lat, wskazują, że byli oni potomkami łowców-zbieraczy z Europy Północno-Wschodniej. Opublikowano je w „Nature Communications”, a projektowi finansowanemu przez NCN przewodził...
Fotografia w nagłówku
redakcja
W dniach 16-18 czerwca 2023 r. na terenie MTP odbędzie się XXI edycja Pyrkonu – jednego z największych w Europie festiwali fantastyki. Podczas wydarzenia, w Strefie Inicjatyw Fanowskich, będzie można odwiedzić wioskę przygotowaną przez pracowników UAM.
Fotografia w nagłówku
Małgorzata Rybczyńska
– Jestem przekonany, że było warto! – podsumowuje pierwszy rok działalności Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach jego dyrektor, prof. Janusz Czebreszuk. – Trwało to długo, ale mamy coś wspaniałego, swoją własną instytucję w jednym z głównych centrów światowej archeo...
Fotografia w nagłówku
Prof. Andrzej Michałowski
Rada Stowarzyszenia Archeologii Postśredniowiecznej (Society for Post-Medieval Archaeology) postanowiła, iż nadchodzący kongres tego towarzystwa odbędzie się w Poznaniu (5-7 maja 2023). Gospodarzem wydarzenia będzie Wydział Archeologii UAM.
Fotografia w nagłówku
NCN
Rozstrzygnięto konkurs stypendialny skierowany do studentów i osób przed doktoratem szukających schronienia w naszym kraju, finansowany z funduszy norweskich i EOG. Wśród 22 studentów i naukowców na początkowym etapie kariery jest i Olga Zaitseva pracująca pod opieką...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Obradujący w Poznaniu XXXI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, w dniu 24 września 2022 roku wybrał swe nowe władze na kadencję 2022-2025.
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM Jacek Wierzbicki
Ewaluacją jakości działalności naukowej żyliśmy intensywnie co najmniej dwa lata (2020-2021), a to z przyczyny jej przedłużenia o rok. W sumie dobrze, że tak się stało, bo — jak sądzę — w 2020 roku nie byliśmy do niej dobrze przygotowani — ani na poziomie Wydziału, ani uczelni.
Fotografia w nagłówku
Szymon Zdziebłowski
Dużą budowlę wykonaną z cegieł mułowych, w której spotykali się mieszkańcy jednego z najstarszych miast świata, odkryli polscy archeolodzy w Çatalhöyük w centralnej Anatolii w Turcji. W tym roku polscy archeolodzy pod kierunkiem prof. Arkadiusza Marciniaka z Wydziału Archeologii
Fotografia w nagłówku
Leśnicy ramię w ramię z archeologami rozwiązywali tajemnicę kolejnego nasypu z cmentarzyska w Mirosławiu. Pracownicy i studenci Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zakończyli tam właśnie sezon badań nekropolii z początków naszej ery.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Dwóch pracowników UAM będzie promować poznańską historię i archeologię na Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Chcą dotrzeć m.in. do młodych i do wydawców gier.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Ambasada RP w Ankarze zorganizowała spotkanie poświęcone polskim badaniom archeologicznym w Turcji, w szczególności naszym badaniom w Çatalhöyük. Uczestniczyli w nim wysocy przedstawiciele tureckiego Ministerstwa Kultury i Turystyki, tureckich muzeów i uniwersytetów. Gospodarzem
Fotografia w nagłówku
Jakub Niebieszczański
Wydział Archeologii UAM jako pierwszy w Polsce, wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile oraz Muzeum Okręgowym w Pile przeprowadził warsztaty z zakresu leśnictwa dla studentów archeologii. Warsztaty odbyły się w Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Dr. Jakuba Niebieszczańskiego pytamy o to jakie były jego początki jako dydaktyka? Co było dla niego najbardziej stresujące i jak sobie z tym poradził oraz jak dziś stara się zainteresować studentów...
Fotografia w nagłówku
Dariusz Nowaczyk
Z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, absolwentem Wydziału Historycznego UAM, rozmawia Dariusz Nowaczyk.
Fotografia w nagłówku
Szymon Zdziebłowski
Pandemia COVID-19 nie zatrzymała badań archeologicznych prowadzonych przez polskich naukowców. - Pandemia na szczęście nie namieszała nam w szykach - powiedział dziekan Wydziału Archeologii prof. Andrzej Michałowski.
Fotografia w nagłówku
Szymon Zdziebłowski
Pierwsze monumentalne grobowce megalityczne sprzed kilku tysięcy odkryto w Wielkopolsce dopiero w XXI w. Zdaniem archeologów jest ich jednak zdecydowanie więcej, dlatego rozpoczęli ich poszukiwania. Pierwsze wyniki prac naukowców z UAM są obiecujące.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Prof. Andrzej Michałowski, dziekan Wydziału Archeologii UAM kontynuuje wykopaliska na kurhanach w okolicach Mirosławia nad Notecią. Razem z grupą studentów i studentek odkrył w nasypie jednego z kurhanów grób ciałopalny.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Historia Eksperymentalnego Obozowiska Epoki Kamienia zaczyna się w 1995 r. w rezerwacie archeologicznym przy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Pierwszym kierownikiem projektu był Piotr Dmochowski. Od kilkunastu lat Obozowisko prowadzone jest pod okiem dr Katarzyny Pyżewicz.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Archeolodzy z UAM wznowili wykopaliska na cmentarzysku kurhanowym w Mirosławiu (powiat pilski). – To terra incognita, miejsce do tej pory nie badane archeologicznie. Sondażowe badania dają podstawy, by rozpocząć tu wieloletni projekt naukowy – informuje prof. Andrzej Michałowski.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Dr Jakub Niebieszczański z Wydziału Archeologii jest laureatem stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego pasją jest geoarcheologia. O niej i nie tylko, rozmawia z nim Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Hanna Kóčka-Krenz odebrała Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego. - Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Jestem nim ogromnie wzruszona. Uświadomiłam sobie, że Ostrów Lednicki stanowił w mojej karierze naukowej punkt początkowy - powiedziała laureatka.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Kurhany w Mirosławiu - ludzkie szczątki, jakie odkryli archeolodzy z UAM nie należą do mężczyzny tylko do kobiety. Mowa o pochówku ciałopalnym, na który badacze natrafili w jednym z kurhanów w lasach nad Notecią niedaleko Mirosławia.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Hanna Kóčka-Krenz z Wydziału Archeologii UAM została laureatką Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 16 września 2020 r
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Prof. Andrzej Michałowski razem z zespołem archeologów z UAM zamierza prowadzić wieloletni projekt naukowy w Mirosławiu (powiat pilski). Obiecujące wyniki badań kurhanów sugerują, że prawy brzeg Noteci mógł być ludnie zamieszkały w okresie wpływów rzymskich. Za naukowcami już trzy udane sezony...
Fotografia w nagłówku
Małgorzata Rybczyńska
23 lipca rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki podpisał w Atenach akt notarialny kupna lokalu - przyszłej siedziby Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach (PIAA).  Rektorowi towarzyszyli: rektor elekt prof. Bogumiła Kaniewska oraz kanclerz UAM Marcin...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
UAM jest pierwszą polską instytucją w historii, która rozpoczyna własny projekt badań terenowych w Grecji. Poznańscy archeolodzy będą kierować badaniami w dolinie rzeki Anthemous. Licencję otrzymali dzięki powstałemu w zeszłym roku Polskiemu Instytutowi Archeologicznemu w Atenach, którym kieruje...
Fotografia w nagłówku
Szymon Zdziebłowski
Metodę umożliwiającą określenie wieku pradziejowych naczyń opracował międzynarodowy zespół naukowców. W jej weryfikację zaangażowali się badacze z Polski m.in. z UAM. Metoda polega na analizie chemicznej kwasów tłuszczowych na pradziejowych naczyniach.
Fotografia w nagłówku
redakcja/poznan.pl
Archeolodzy, pracujący na placu Kolegiackim, odsłonili mur, będący prawdopodobnie częścią prezbiterium stojącego tam niegdyś kościoła. Odkryli też kolejne zabytki - w tym m.in. medalion z doskonale zachowanym wezwaniem-modlitwą do św. Agaty. Aby ułatwić im pracę, nad placem budowy postawiono...
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula
16 stycznia, w Gabinecie Rektora UAM, członkowie Rady Naukowej Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach odebrali akty powołania. Nominacje wręczali prorektorzy: prof. Bogumiła Kaniewska oraz prof. Tadeusz Wallas. PIAA jest jednostką (centrum uniwersyteckim) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza...
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
W Kwiatkowie, w województwie wielkopolskim archeolodzy poznali funkcje 104 studni sprzed blisko 2 tys. lat. To unikat w skali Europy Środkowej.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Aleksander Kośko otrzymał dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas uroczystości 4 grudnia. Wydarzenie było związane z 20-leciem utworzenia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Prof. Kostrzewski jest współtwórcą zarówno Uniwersytetu Poznańskiego, jak i poznańskiej archeologii. Wydział Archeologii UAM zorganizował sympozjum, na które przyjechali naukowcy z Europy, poświęcone wybitnemu uczonemu w stulecie publikacji jego dysertacji doktorskiej. Konferencję poprzedziło...
Fotografia w nagłówku
Prof. Andrzej Michałowski
Mamy świadomość, że jesteśmy najmniejszym wydziałem naszej uczelni. Niemniej chcielibyśmy pokazać, że archeolodzy są godni zaufania, jakim zostali obdarzeni. Jest na to realna szansa – mówi prof. Andrzej Michałowski.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Jak informuje Forum Akademickie, naukowcy z kilku polskich uniwersytetów stanęli na czele ośmiu zespołów działających w ramach Rady Doskonałości Naukowej. Dwóch z nich pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Zastępcą przewodniczącego w Zespole Nauk Humanistycznych został prof. dr hab....
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Polski Instytut Archeologiczny w Atenach (PIAA) to zagraniczna jednostka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która powstaje w Grecji. Centrum uniwersyteckie będzie reprezentować polskich naukowców zamierzających prowadzić badania w tym kraju. Więcej o PIAA dowiedzieliśmy się na...
Fotografia w nagłówku
Filip Czekała
Lato to najlepszy czas na prowadzenie badań archeologicznych. Co za tym idzie, archeolodzy z naszego Uniwersytetu rozjechali się po Polsce i po świecie. Gdzie możemy na nich natrafić?
Fotografia w nagłówku
Szymon Zdziebłowski
Były źródłem wody pitnej dla ludzi, ale pełniły też funkcje rytualne. Przechowywano w nich także żywność i moczono len. Archeolodzy poznali funkcje 104 studni sprzed blisko 2 tys. lat z Kwiatkowa (Wielkopolska). Takie ich nagromadzenie to unikat w skali Europy Środkowej.
Fotografia w nagłówku
Szymon Zdziebłowski
Blisko 50 monet z brązu sprzed 1 700 lat odkryli archeolodzy z Poznania w czasie wykopalisk na terenie obozu legionistów w Novae. Naukowcy przypuszczają, że skarb został ukryty przez jednego z żołnierzy rzymskich, bo znaleziska dokonano w koszarach legionowych.
Fotografia w nagłówku
UM Koło
Właśnie rozpoczął się wstępny, rozpoznawczy etap prac badawczych na terenie ruin dawnej twierdzy. Pracami kierują znawcy architektury średniowiecza dr hab. Artur Różański, profesor UAM w Poznaniu i badacz kolskiej warowni mgr Tomasz Olszacki.
Fotografia w nagłówku
Rafał Pogrzebny
Pod koniec lipca w Gnieźnie ruszyły prace archeologiczne, których celem jest odkrycie śladów palatium z czasów pierwszych władców Polski. Odnalezienie reliktów rezydencji książęcej miałoby być "ostatecznym potwierdzeniem stołeczności Gniezna"
Fotografia w nagłówku
Biuro prasowe
Uniwersytet im. Adam Mickiewicza otworzy w Atenach Polski Instytut Archeologiczny. Jego zadaniem będzie reprezentowanie przed władzami greckimi wszystkich naukowców polskich, którzy zamierzają prowadzić swoje badania naukowe w tym kraju.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Portal internetowy „The Gate to Mesopotamia”, o którym pisaliśmy na www.uniwersyteckie.pl, jest już aktywny. Po konferencji prasowej informowaliśmy o stronie, która w nowatorski sposób ukazywać miała wyniki badań archeologicznych. Spiritus movens całego przedsięwzięcia jest prof. Rafał Koliński
Fotografia w nagłówku
Szymon Zdziebłowski
O wysokiej randze Gniezna wiemy do dzisiaj o wiele więcej ze źródeł pisanych niż z badań archeologicznych. Niestety pozostałości po położonym tam grodzie Mieszka I w przeciwieństwie do Poznania są bardzo zniszczone i słabo zachowane - opowiadają PAP badacze Gniezna.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Projekt edukacyjny UAM dla specjalistów z dziedziny archeologii i naturalnego otrzymał główną nagrodę przyznaną przez Komisję Europejską. Kierowany przez archeologa prof. Arkadiusza Marciniaka z Wydziału Historycznego był jedynym nagrodzonym projektem z Polski.