Wydział Archeologii

Fotografia w nagłówku
Małgorzata Rybczyńska
– Jestem przekonany, że było warto! – podsumowuje pierwszy rok działalności Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach jego dyrektor, prof. Janusz Czebreszuk. – Trwało to długo, ale mamy coś wspaniałego, swoją własną instytucję w jednym z głównych centrów światowej archeo...
Fotografia w nagłówku
Prof. Andrzej Michałowski
Rada Stowarzyszenia Archeologii Postśredniowiecznej (Society for Post-Medieval Archaeology) postanowiła, iż nadchodzący kongres tego towarzystwa odbędzie się w Poznaniu (5-7 maja 2023). Gospodarzem wydarzenia będzie Wydział Archeologii UAM.
Fotografia w nagłówku
NCN
Rozstrzygnięto konkurs stypendialny skierowany do studentów i osób przed doktoratem szukających schronienia w naszym kraju, finansowany z funduszy norweskich i EOG. Wśród 22 studentów i naukowców na początkowym etapie kariery jest i Olga Zaitseva pracująca pod opieką...
Fotografia w nagłówku
opr. red
Obradujący w Poznaniu XXXI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, w dniu 24 września 2022 roku wybrał swe nowe władze na kadencję 2022-2025.
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM Jacek Wierzbicki
Ewaluacją jakości działalności naukowej żyliśmy intensywnie co najmniej dwa lata (2020-2021), a to z przyczyny jej przedłużenia o rok. W sumie dobrze, że tak się stało, bo — jak sądzę — w 2020 roku nie byliśmy do niej dobrze przygotowani — ani na poziomie Wydziału, ani uczelni.
Fotografia w nagłówku
Szymon Zdziebłowski
Dużą budowlę wykonaną z cegieł mułowych, w której spotykali się mieszkańcy jednego z najstarszych miast świata, odkryli polscy archeolodzy w Çatalhöyük w centralnej Anatolii w Turcji. W tym roku polscy archeolodzy pod kierunkiem prof. Arkadiusza Marciniaka z Wydziału Archeologii