Wydział Socjologii

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
W Polsce dzieci późno wyprowadzają się z domów i zyskują pełną niezależność. Z badań wynika, że młode Polki mają mniejszą autonomię niż Francuzki. A jak z pustym gniazdem radzą sobie rodzice? – Przestrzeń mieszkalna jest jednym z zasobów władzy w relacjach. Władza wyraża się w po
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozyskał ponad 1 mln 200 tysięcy złotych w konkursie SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze. Grant otrzymał zespół dr. hab. Piotra Matczaka z Wydziału Socjologii, we współpracy z naukowcami z Chinese Academy of Sciences.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Ludzie podzieleni w kwestii wycinania drzew mogą dojść do porozumienia. Metoda Q-deliberacji, którą wykorzystali socjolodzy z UAM, doprowadziła do zmniejszenia napięć i zbliżenia punktów widzenia mieszkańców dwóch gmin.
Fotografia w nagłówku
Maria Rybicka
Z prof. UAM Krzysztofem Podemskim, socjologiem, rozmawia Maria Rybicka.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Poznaliśmy laureatów VI Konkursu o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w 2022 r. W kategorii literatura dotycząca miasta Poznania zwyciężyła praca zbiorowa “Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim...".
Fotografia w nagłówku
Dr Ariel Modrzyk
Doktor Ariel Modrzyk z Wydziału Socjologii UAM o światowych trendach w produkcji żywności: - Z jednej strony będziemy coraz bardziej świadomi negatywnych konsekwencji zdrowotnych spożywania żywości przetworzonej, z drugiej – będziemy coraz bardziej od niej uzależnieni.
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM Aldona Żurek
Nowy system parametryzacyjny, któremu towarzyszyły zmiany organizacyjne i instytucjonalne na UAM, przyjęty został z obawą i pewną nieufnością. Jednocześnie tę nową sytuację formalną potraktowaliśmy jako wyzwanie, z którym należy się zmierzyć, osiągając zakładane cele.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Profesorowie Jakub Isański i Marek Nowak prowadzą unikalne badania, których pierwszym rezultatem jest raport „Odbiór społeczny i integracja uchodźców z Ukrainy”. Z naukowcami rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Dr Marcin Hermanowski
Pamiętam bardzo dobrze dzień, kiedy dowiedziałem się, że w wyniku głosowania studentek i studentów z Wydziału Socjologii otrzymam nagrodę Preaceptor Laureatus. Była to dla mnie bardzo radosna wiadomość. Potem przyszła refleksja i próba zrozumienia.
Fotografia w nagłówku
Wydział Socjologii UAM
Na wydziale Socjologii UAM od października 2022 r. uruchamiamy nowe studia podyplomowe: Metodyka i metodologia pracy socjalnej.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Pierwszy program pilotażowy bezwarunkowego dochodu podstawowego w Polsce jest planowany na Warmii i Mazurach. W grupie przygotowującej eksperyment biorą udział naukowcy i absolwenci UAM - dr Maciej Szlinder, dr Mariusz Baranowski i prof. Piotr Jabkowski.
Fotografia w nagłówku
Maciej Kośmicki
Maciej Kośmicki, absolwent Wydziału Socjologii UAM, obecnie pracownik administracyjno-techniczny jednostki oraz właściciel największego polskojęzycznego kanału dotyczącego klocków konstrukcyjnych na platformie YouTube przygotował propozycje klockowych prezentów dla całej rodziny.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Jesteś studentką/studentem? Wypełnij ankietę i weź udział w badaniu relacji pomiędzy pandemią a doświadczaniem i organizacją czasu przez osoby studiujące. Badania prowadzi Joanna Marcinkowska, studentka Wydziału Socjologii UAM.
Fotografia w nagłówku
Dr Ryszard Necel
Badania naukowców z Wydziału Socjologii UAM dokumentują fakt, że pracownicy instytucji pomocy społecznej często z narażeniem zdrowia podejmowali codzienny trud pomocy drugiemu człowiekowi.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr Beata Kowalczyk prześledziła transnarodowe kariery japońskich muzyków i ich zmagania między emancypacją a prekarnością. Jej badania zaowocowały książką „Transnational Musicians: Precariousness, Ethnicity and Gender in the Creative Industry”.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Naukowcy z osiemnastu uczelni badają aktywność fizyczną studentów I roku studiujących w Europie. W gronie badaczy jest dr Przemysław Nosal z Wydziału Socjologii UAM. Zachęcamy studentów do udziału w ankiecie.
Fotografia w nagłówku
Maciej Frąckowiak, Jacek Kubera, Krzysztof Podemski, Marek Ziółkowski
Konkurs z cyklu „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” ma długą tradycję - poznańscy socjologowie organizowali go w 1928, 1964 i 1994. O co i dlaczego pytają tym razem?
Fotografia w nagłówku
Anna Schmidt-Fiedler
Potrzebę życia w harmonii z naturą w czasach pandemii odczuwamy szczególnie - zamknięci w domach, przyklejeni do komputerów częściej niż zwykle mamy ochotę uciec do lasu czy parku. W tę właśnie tęsknotę wpisuje się koncepcja ONE HEALTH - jednego zdrowia.
Fotografia w nagłówku
Dr Łukasz Rogowski
Dr Łukasz Rogowski: - Obecnie realizowane badania dotyczą tego, jak pandemia jest postrzegana z perspektywy czasu, jak stopniowo przyzwyczajamy się do nowej sytuacji i tworzymy nowe reguły codzienności. Są one również próbą spojrzenia w przyszłość.
Fotografia w nagłówku
- Z punktu widzenia nauk społecznych, których jestem reprezentantem, fakt, że nauki społeczne i humanistyczne wypadają gorzej w zestawieniach cytowań, może być frustrujące - mówi
Fotografia w nagłówku
redakcja
Paweł Nowak z Wydziału Socjologii analizuje jak społeczność akademicka postrzega wpływ transformacji cyfrowej na usługi publiczne i jakie zauważa konsekwencje tego procesu. Badania prowadzi w USA w ramach programu Fulbrighta.
Fotografia w nagłówku
prof. Witold Wrzesień
- Jakiekolwiek formy zaklinania rzeczywistości nie przekładają się na kształtowanie cech dobrych wykładowców, a dążenie do odgrywania roli kumpla to właśnie przykład takiego zaklinania rzeczywistości akademickiej- mówi prof. Witold Wrzesień, Wydział Socjologii
Fotografia w nagłówku
Jagoda Kijewska
Maciej Kośmicki jest doktorantem i starszym technikiem na Wydziale Socjologii UAM. Prowadzi także kanał „Maciek i Klocki” na platformie YouTube, gdzie opowiada o zabawkach konstrukcyjnych, głównie klockach LEGO.
Fotografia w nagłówku
Dr Krzysztof Mączka
- Chociaż wykorzystywanie strachu jest bardzo niebezpieczne, to zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech, stanowi on dominujące narzędzie polityczne po wszystkich stronach politycznego sporu - dr Krzysztof Mączka z Wydziału Socjologii przedstawia wyniki raportu "Scary Stories ..."
Fotografia w nagłówku
prof. Hanna Mamzer
Sekcja Relacji Międzygatunkowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego rozpoczyna cykliczne wydarzenie pod nazwą Seminarium Otwarte. Pierwsze otwarte seminarium odbędzie się już 21.01.2021 roku w godzinach 18:00-20.00 na platformie zoom.
Fotografia w nagłówku
prof. Krzysztof Podemski
Zakład Socjologii Cywilizacji Wydziału Socjologii UAM organizuje konkurs pt. „Czym jest dla Ciebie udział w protestach obywatelskich?". Konkurs nawiązuje do tradycji badań pamiętnikarskich, realizowanych w Poznaniu od lat 20. XX wieku.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
- Środowisko akademickie w  większości zachowywało bierność wobec prób wykluczenia przedstawicieli społeczności żydowskiej ze świata uniwersyteckiego przez faszyzujące grupy i organizacje. Dlaczego tak było, możemy się tylko domyślać - mówi prof. Krzysztof Podemski.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Agnieszka Nymś-Górna jest laureatką Stypendium im. dr. Jana Kulczyka. Doktorantka przygotowuje równolegle dwie rozprawy doktorskie. Jedną z socjologii, a drugą z pedagogiki. Z Agnieszką Nymś-Górną rozmawia Jagoda Haloszka.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Profesor Scott Fahlaman pierwszy raz użył komputerowego emotikona 19 września 1982 r. o godzinie 11.44. Stąd właśnie, na tę datę przypada święto tych minek.
Fotografia w nagłówku
Prezentujemy pełną wersję raportu z II etapu badań „Życie codzienne w czasach pandemii”, realizowanych przez członkinie i członków Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych z Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.
Fotografia w nagłówku
dr Łukasz Rogowski
Kierowanie rezultatów działalności naukowej do szerokiej, pozaakademickiej publiczności, staje się coraz istotniejszym aspektem projektów badawczych. Wydział Socjologii UAM, wykorzystując tradycję badań wizualnych w naukach społecznych, wypracowuje innowacyjne metody takich działań, wprowadzając je...
Fotografia w nagłówku
prof. Marek Krajewski, mgr. Piotr Luczys
Archiwa zazwyczaj gromadzą takie dokumenty, które postanowiono chronić, bo wydawały się być – z jakiegoś powodu – istotne. Dzięki nim możemy ustalić prawo własności do nieruchomości, to, o czym pisali do siebie ludzie znani nam tylko z podręczników historii, sprawdzić strukturę budżetu Poznania w...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Trzy lata temu ludzie nagle zaczęli wycinać drzewa na swoich działkach. Umożliwiły to przepisy, z których rząd wycofał się po kilku miesiącach w odpowiedzi na skalę zjawiska i oburzenie opinii publicznej. Jak było naprawdę – ile drzew poszło pod topór? Co więcej – jak rozmawiać o wycince drzew tak...
Fotografia w nagłówku
Wydział Socjologii UAM
Koronawirus. Pracownicy i doktoranci Wydziału Socjologii UAM prezentują skrócony raport z drugiego etapu część badań „Życie codzienne w czasach pandemii”.
Fotografia w nagłówku
Piotr Matczak
Przysłowia dotyczące pogody stanowią zbiorową mądrość wielu pokoleń, które przez setki lat dawały wskazówki, zwłaszcza rolnikom, czy ogrodnikom i podpowiadały, jakiej pogody można się spodziewać. Do dziś przysłowia sugerują kiedy oczekiwać przymrozków, kiedy będzie mokro lub sucho itd.
Fotografia w nagłówku
prof. Piotr Matczak
Epidemia koronawirusa przyniosła dyskusję na temat tego, czy sytuacja wymaga wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. W momencie pisania tego artykułu stan klęski żywiołowej nie został ogłoszony. Korzystanie z możliwości ogłaszania stanu nadzwyczajnego jest kwestią interesującą i dość złożoną i warto...
Fotografia w nagłówku
redakcja
W czternastym odcinku UAMówi dr Ariel Modrzyk z Wydziału Socjologii opowiedział o życiu w czasie pandemii.
Fotografia w nagłówku
Pracownicy i doktoranci Wydziału Socjologii UAM
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony w Polsce w związku z nią stan epidemii to zjawiska związane nie tylko ze zdrowiem ludzi. Wpływają one na procesy gospodarcze, sposoby organizowania pracy i edukacji. Zmieniają również nasze codzienne nawyki i zwyczaje. Temu, jak wygląda życie codzienne...
Fotografia w nagłówku
Piotr Matczak
Dlaczego w czasie pandemii należy zachować dystans społeczny? Jakie zagrożenia niesie dla społeczeństwa epidemia? Jak daleko mogą sięgać ograniczenia, mające na celu przezwyciężenie stanu wyjątkowego? Na nurtujące wielu pytania, odpowiada prof. Piotr Matczak z Wydziału Socjologii UAM.
Fotografia w nagłówku
Agnieszka Książkiewicz Biuro Prasowe UAM
Czy podczas pandemii częściej gramy w planszówki? Czy niepokoimy się o swoje zdrowie i zdrowie naszych najbliższych? A może jesteśmy zadowoleni, bo nagle mamy dla siebie więcej czasu?
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
W czasach globalnego ocieplenia chcemy jak najmniej szkodzić planecie. Używamy bawełnianych toreb zamiast reklamówek. Ci bardziej zamożni myślą o zamianie samochodu na elektryczny, który nie kopci i nie zatruwa powietrza. Ale czy na pewno nasze wybory służą środowisku? 
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Co decyduje o magii Bożego Narodzenia? Dlaczego jemy karpia, nawet jeśli go nie lubimy? Albo stawiamy pusty talerz na stole, choć na nikogo nie czekamy? Prof. Aldona Żurek, dziekan Wydziału Socjologii o świętowaniu Polaków opowiada Ewie Konarzewskiej-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
W piątek swoje 70. urodziny obchodził wybitny socjolog, senator, dwukrotny wicemarszałek Senatu, a w latach 2015-2018 ambasador RP w Maroku prof. Marek Ziółkowski. Z tej okazji w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM odbywa się sympozjum "Rozumieć zmiany".
Fotografia w nagłówku
prof. Aldona Żurek
Na łamach listopadowego Życia Uniwersyteckiego przedstawiamy nowe wydziały i ich nowych dziekanów. Naszą prezentację na stronie zaczynamy od prof. Aldony Żurek, dziekana Wydziału Socjologii. Pani profesor już na wstępie stwierdziła, że bycie pierwszym zobowiązuje, jest zarówno czynnikiem dodającym...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Tegorocznemu Festiwalowi Studentów Kulminacje na Szamarzewie przyświeca hasło „XD”. – X oznacza 10, a D - działalność czyli 10 lat naszej działalności przy festiwalu. Wybraliśmy akurat takie hasło, żeby zachować młodzieżowy wydźwięk imprezy.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Opieka nad psami zaprzęgowymi w Norwegii wydaje się dość kontrowersyjna dla turystów z innych krajów. Świat ten w rozmowie z Jagodą Haloszką przybliży prof. Hanną Mamzer z Wydziału Nauk Społecznych.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Wymiana poglądów i proponowanie nowych rozwiązań w temacie traktowania zwierząt to główne cele zorganizowanej po raz trzeci ogólnopolskiej konferencji „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku”. W tym roku dyskusja toczyła się wokół bezpieczeństwa i zniewolenia.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
W Centrum Kultury Zamek rozpoczęła się dwudniowa konferencja „Dzieciństwo: projektować/przeprojektować/odprojektować”. Interdyscyplinarne wydarzenie zorganizowały dr Maja Brzozowska-Brywczyńska i mgr Zofia Małkowicz z Instytutu Socjologii UAM.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Stworzenie domu dziennego pobytu seniora, otwarcie „baru mlecznego”, czy wprowadzenie Karty Seniora. To potrzeby, o jakie postulują osoby starsze w badaniach prof. Hanny Mamzer z Wydziału Nauk Społecznych.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z socjologiem i badaczem fotografii, dr. Maciejem Frąckowiakiem rozmawia Krzysztof Smura