Wydział Socjologii

Fotografia w nagłówku
Dr Ryszard Necel
Badania naukowców z Wydziału Socjologii UAM dokumentują fakt, że pracownicy instytucji pomocy społecznej często z narażeniem zdrowia podejmowali codzienny trud pomocy drugiemu człowiekowi.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr Beata Kowalczyk prześledziła transnarodowe kariery japońskich muzyków i ich zmagania między emancypacją a prekarnością. Jej badania zaowocowały książką „Transnational Musicians: Precariousness, Ethnicity and Gender in the Creative Industry”.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Naukowcy z osiemnastu uczelni badają aktywność fizyczną studentów I roku studiujących w Europie. W gronie badaczy jest dr Przemysław Nosal z Wydziału Socjologii UAM. Zachęcamy studentów do udziału w ankiecie.
Fotografia w nagłówku
Maciej Frąckowiak, Jacek Kubera, Krzysztof Podemski, Marek Ziółkowski
Konkurs z cyklu „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” ma długą tradycję - poznańscy socjologowie organizowali go w 1928, 1964 i 1994. O co i dlaczego pytają tym razem?
Fotografia w nagłówku
Anna Schmidt-Fiedler
Potrzebę życia w harmonii z naturą w czasach pandemii odczuwamy szczególnie - zamknięci w domach, przyklejeni do komputerów częściej niż zwykle mamy ochotę uciec do lasu czy parku. W tę właśnie tęsknotę wpisuje się koncepcja ONE HEALTH - jednego zdrowia.
Fotografia w nagłówku
Dr Łukasz Rogowski
Dr Łukasz Rogowski: - Obecnie realizowane badania dotyczą tego, jak pandemia jest postrzegana z perspektywy czasu, jak stopniowo przyzwyczajamy się do nowej sytuacji i tworzymy nowe reguły codzienności. Są one również próbą spojrzenia w przyszłość.