Wydział Historii

Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Pierwszy raz nie wiem, od czego zacząć, by lid wybrzmiał jak należy. I chyba tym razem, przechodząc do sedna, dam sobie z nim spokój. 14 maja w Bibliotece Raczyńskich zaprezentowano skarby z kolekcji Stanisława Latanowicza. I było wielkie WOW!
Fotografia w nagłówku
red
Prof. Ewa Domańska z Wydział Historii UAM została członkinią Academia Europaea.
Fotografia w nagłówku
Magda Ziółek
W Poznaniu powstała Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności. To trzecia – po Gdańsku i Katowicach – placówka PAU, która będzie prowadzić działalność poza Krakowem. Przewodniczącym nowo powstałej stacji został historyk prof. Waldemar Łazuga, a jego zastępcą prof. Krystyna Ba
Fotografia w nagłówku
Sofiia Vasylenko
25 stycznia 2024 roku w Bibliotece Collegium Historicum (Kampus Morasko) została otwarta wystawa pod tytułem „Nowa Klio”. W ramach zajęć z „Wprowadzenia do historii” prowadzonych przez Profesor Ewę Domańską (Wydział Historii), studenci pierwszego roku historii.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
- W pogarszającej się sytuacji na świecie humanistyka powinna wspierać projekty dające krytyczną nadzieję i przekonywać, że świat może być inny i że mamy wpływ na bieg spraw - z prof. Ewą Domańską z Wydziału Historii rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Król
Biblioteka Collegium Historicum UAM gościła grupę 30 bibliotekarek, które przybyły do Poznania w ramach Szkoły Letniej o nazwie „University Library and Digital Transformation”, zorganizowanej przez UAM dla przedstawicieli partnerskich uniwersytetów w Ukrainie. Celem było pokazani
Fotografia w nagłówku
Dariusz Nowaczyk
Rozmowa z dr. Karolem Kościelniakiem, adiunktem w Pracowni Historii Wojskowej Collegium Historicum.
Fotografia w nagłówku
red
Profesor dr hab. Maciej Forycki z Wydziału Historii UAM został dyrektorem nowo utworzonego Instytutu Biblioteka Polska w Paryżu.
Fotografia w nagłówku
opr. red
Trwa XVII edycja „Powtórki przed… - Spotkań z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Każda edycja „Powtórki przed…” od 2022 r. trwa dwa dni i ma swój temat przewodni. W 2023 r. z racji Roku Kopernikańskiego tematem przewodnim jest hasło: „Potęga umysłu – odkrycia...
Fotografia w nagłówku
redakcja
20-22 września odbędzie się kolejna konferencja z cyklu "Konfrontacje archeologiczno-historyczne". Tegoroczna edycja zostanie poświęcona funkcjonowaniu społeczności słowiańskich w dobie przemian kulturowych, związanych z procesem wprowadzania oraz rozpowszechniania chrześcijaństw
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Joanna Lubierska, poznańska genealożka z Wydziału Historii, odnalazła nowe źródło do sprawy procesu o czary w Doruchowie z 1775 roku. Badaczka potwierdziła autentyczność, jak również wyjaśniła okoliczności tragicznego zdarzenia, w którym na stosie spłonęło siedem Wielkopolanek.
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Naukowcy z UAM odkryli pozostałości rezydencji Teodoryka Wielkiego w Novae (północna Bułgaria).
Fotografia w nagłówku
Jan Matecki
Rozpoczął się kolejny 54 sezon naukowo-badawczy Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej UAM na terenie rzymskiego obozu legionowego i wczesnobizantyjskiego miasta Novae w prowincji Moesia Inferior (dzisiaj w pobliżu miasta Swisztow w Bułgarii) nad Dunajem.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Poznaliśmy laureatów VI Konkursu o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w 2022 r. W kategorii literatura dotycząca miasta Poznania zwyciężyła praca zbiorowa “Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim...".
Fotografia w nagłówku
redakcja
W dniach 16-18 czerwca 2023 r. na terenie MTP odbędzie się XXI edycja Pyrkonu – jednego z największych w Europie festiwali fantastyki. Podczas wydarzenia, w Strefie Inicjatyw Fanowskich, będzie można odwiedzić wioskę przygotowaną przez pracowników UAM.
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM Bernadetta Manyś
W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby studentów na UAM borykających się z różnego rodzaju problemami, w tym również natury psychicznej. Wśród studiujących w Szkole Nauk Humanistycznych UAM odnajdujemy osoby będące w spektrum autyzmu (m. in. z Zespołem Aspergera), zmagające
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Grupa RAT (Resilience Academic Team), skupiająca młodych naukowców i naukowczynie, proponuje nową ideę: humanistykę prewencyjną, która zachęca do wypracowania strategii adaptacyjnych i ochronnych wobec skutków funkcjonowania w stanie permanentnego kryzysu. 
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Profesor Christopher Korten, absolwent uniwersytetów w Cambridge i Oksfordzie, pracuje od kilkunastu lat na Wydziale Historii. Dlaczego znawca historii Kościoła katolickiego i popularny bloger językowy na Instagramie związał się z UAM?
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik 
Grudzień to na powstanie fatalna pora. Gdy jednak 104 lata temu w Poznaniu wybuchło – przypadkowo i spontanicznie - zakończyło się sukcesem, przełamując tym samym XIX-wieczne fatum powstańczych klęsk Polaków. A było przecież obarczone dużym politycznym i militarnym ryzykiem.
Fotografia w nagłówku
W dniach 8-10 grudnia 2022 roku w Pałacu Działyńskich, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Odział w Poznaniu, odbyła się ogólnopolska konferencja „Metodologia historii: współczesne wyzwania i możliwości”. Wydarzenie wpisywało się i kontynuowało tradycje UAM.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
– Chcemy przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat historycznych relacji polsko-irlandzkich i jej popularyzacji, a tym samym wpłynąć na jeszcze lepszą integrację Polaków i Irlandczyków – mówi dr Adam Kucharski, pomysłodawca Polsko-Irlandzkich Studiów Historycznych.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z Filipem Kaczmarkiem, prezesem PTPN-u, profesorem UEP-u i absolwentem Wydziału Historii UAM, rozmawia Krzysztof Smura. 
Fotografia w nagłówku
Michał Gęsiarz
W dniach 17-18 listopada 2022 roku, w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Doktorancka „Perspektywy badań historycznych: obserwacje, kultywacje, innowacje” zorganizowana przez doktorantów i doktorantki drugiego roku historii.
Fotografia w nagłówku
red
W dniach od 20 do 27 listopada 2022 r. na Wydziale Historii UAM przebywała 16-osobowa grupa studentów i nauczycieli z Wydziału Pedagogicznego Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie (Czechy) pod opieką doc. Naděždy Morávkovej i prof. Danuty Konieczki-Śliwińskiej.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
11 listopada 1918 roku zebrała się „Komisja Organizacyjna Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu”, a pół roku później powstał Uniwersytet. O pierwszych dniach wolności z prof. Grzegorzem Łukomskim, z Instytutu Kultury Europejskiej UAM, rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Historia zatoczyła koło. Po trzydziestu latach od chwili wszczęcia poszukiwań „skarbu Latanowicza” kolejne jego fragmenty odnajdywane są w zbiorach Biblioteki Raczyńskich. Pracuje nad tym zespół naukowców pod kierunkiem prof. UAM Piotra Pokory i prof. UAM Ewy Syski.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Prof. Magdalena Biniaś-Szkopek, naukowczyni z Wydziału Historii oraz nowa dyrektorka Biblioteki Kórnickiej PAN, prowadzi projekt „Polskie królowe XV i XVI wieku jako żony i matki”. Ma on wypełnić luki w badaniach podstawowych na temat kobiet panujących w Rzeczypospolitej.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z prof. Violettą Julkowską, współprzewodniczącą Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów, pierwszą kobietą na tym stanowisku od czasu powstania Komisji 50 lat temu, rozmawia Krzysztof Smura
Fotografia w nagłówku
red
Dyskusyjny jest system uniwersalnej, czyli obowiązującej wszystkie dziedziny i dyscypliny naukowe, punktacji publikacji. Dodatkowo na gruncie nauk humanistycznych zbyt małą rangę przydaje się monografiom. O ewaluacji na Wydziale Historii rozmawiamy z prof. Józefem Doboszem.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Poznań był gospodarzem XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych (21-27 sierpnia). To największe i najbardziej prestiżowe spotkanie światowych historyków po 87 latach wróciło do Polski, tym razem do stolicy Wielkopolski.
Fotografia w nagłówku
Prof. Krzysztof A. Makowski
XXIII Kongres Nauk Historycznych miał ogromne znaczenie dla wszystkich naukowców zajmujących się przeszłością. Wskutek pandemii był dwukrotnie przekładany i dlatego środowisko historyczne nie mogło się go doczekać. Czy spełnił pokładane w nim nadzieje?
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr Michał Halamus, historyk starożytności i epigrafik, będzie realizował na UAM projekt nagrodzony w konkursie NCN – Sonatina 6. Naukowiec związany przez ostatnie lata z Uniwersytetem Wrocławskim tym razem zdecydował się prowadzić badania w Poznaniu.
Fotografia w nagłówku
Rozpoczął się XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Poznaniu, największe i najbardziej prestiżowe spotkanie historyków na świecie. Wykłady inauguracyjne wygłosili uznani naukowcy z Nigerii, Stanów Zjednoczonych oraz Polski. Wydarzenie potrwa do soboty 27 sierpnia.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Historyk wojskowości prof. UAM Bartosz Kruszyński z Wydziału Historii specjalizuje się m.in. w dziejach najnowszych konfliktów zbrojnych. W lipcu 2021 roku ukazała się w języku angielskim książka, która traktuje o dziejach poznańskiej – niemieckiej 10. Dywizji Piechoty.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki szóstej edycji konkursu SONATINA. Wśród 32 laureatów i laureatek znalazło się dwoje naukowców z UAM - dr Michał Halamus z Wydziału Historii i Ewelina Wieczorek-Szweda z Wydziału Chemii.
Fotografia w nagłówku
Dr Grzegorz Glabisz z Wydziału Historii jest laureatem stypendium START. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zagadnienia kształtowania się instytucji władzy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych startuje już 21 sierpnia w Poznaniu. To największe i najbardziej prestiżowe spotkanie historyków z całego świata. Z prof. Tomaszem Schrammem i prof. Krzysztofem A. Makowskim, rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Dwóch pracowników UAM będzie promować poznańską historię i archeologię na Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Chcą dotrzeć m.in. do młodych i do wydawców gier.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr hab. Elena Klenina z Wydziału Historii otrzymała Złoty Wiek - nagrodę dla za wybitny wkład w kulturę i naukę Bułgarii. To najwyższe wyróżnienie, jakie może otrzymać obcokrajowiec w tym kraju. Naukowczyni od 25 lat prowadzi badania w Archeologicznej Ekspedycji UAM Novae.
Fotografia w nagłówku
Prof. Kaziemierz Ilski
Z prof. Kazimierzem Ilskim z Wydziału Historii, ubiegłorocznym laureatem konkursu Praeceptor Laureatus rozmawia Magda Ziółek
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Zakład Historii Europy Wschodniej na Wydziale Historii UAM ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję pt. Politics of History and Memory Conflicts in Post-Communist Europe, która odbędzie się w dniach 26-28 maja 2022 r., w Poznaniu.  
Fotografia w nagłówku
Dariusz Nowaczyk
Z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, absolwentem Wydziału Historycznego UAM, rozmawia Dariusz Nowaczyk.
Fotografia w nagłówku
Dr hab. Olena Klenina
Dzień Niepodległości Ukrainy. - Jaka jest moja Ukraina? To nie tylko narodowość, to stan ducha i umysłu - uważa dr hab. Olena Klenina z Wydziału Historii UAM, która pochodzi z Sewastopola.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
European Master in Classical Cultures (EMCC) to wyzwanie dla każdego kogo pasjonuje świat historii starożytnej. UAM od 2006 roku uczestniczy w programie studiów, a koordynatorami ze strony naszej uczelni są prof. Kazimierz Ilski i prof. UAM Łukasz Różycki. O studiach, które...
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Prof. Beatę Halicką fascynują ludzie pogranicza. Kierowniczka Zakładu Historii Europy Wschodniej UAM poświęciła im monografie, które przebiły się do czytelników z Europy i Stanów Zjednoczonych. Najnowsza z nich “Życie na pograniczu. Zbigniew Anthony Kruszewski. Biografia” zdobyła
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM Bernadetta Manyś
- W ostatnich latach obserwujemy na UAM wzrost liczby studentów borykających się z różnego rodzaju problemami, w tym również natury psychicznej mówi prof. UAM Bernadetta Manyś z Rady ds. wsparcia psychologicznego.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Dr hab. Olena Klenina nie sądziła, że wyemigruje z rodzinnego Sewastopola do Poznania. Dziś na UAM kieruje Centrum Ekspedycja Novae Wydziału Historii i prowadzi misje archeologiczne w antycznych miastach.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z prof. Maciejem Michalskim, pełnomocnikiem rektora UAM i koordynatorem prac zespołu ds. ewaluacji, rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
- Jak zaangażować młodych ludzi, by czuli się odpowiedzialni za to co ich otacza? W moim przekonaniu można to zrobić tylko w jeden sposób - czyniąc ich odpowiedzialnymi za to, co jest im bliskie - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor UAM na debacie Humanistyka dla demokracji.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Temat jak rzeka. Bo choć historia Poznania, która w sposób nierozłączny związana jest z Wartą, 
nie raz była przedmiotem badań naukowych, to temat ten stale rodzi pytania wymagające nowych studiów.