Wydział Historii

Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z prof. Maciejem Michalskim, pełnomocnikiem rektora UAM 
i koordynatorem prac zespołu ds. ewaluacji, rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
11 listopada 1918 roku zebrała się „Komisja Organizacyjna Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu”, a pół roku później powstał Uniwersytet. O pierwszych dniach wolności z prof. Grzegorzem Łukomskim, z Instytutu Kultury Europejskiej UAM, rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
- Jak zaangażować młodych ludzi, by czuli się odpowiedzialni za to co ich otacza? W moim przekonaniu można to zrobić tylko w jeden sposób - czyniąc ich odpowiedzialnymi za to, co jest im bliskie - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor UAM na debacie Humanistyka dla demokracji.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Temat jak rzeka. Bo choć historia Poznania, która w sposób nierozłączny związana jest z Wartą, 
nie raz była przedmiotem badań naukowych, to temat ten stale rodzi pytania wymagające nowych studiów.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Dr. Roberta T. Tomczaka pasjonują w nauce ogromne możliwości poznawcze, które z sobą niesie oraz nastawienie na zdobywanie niebanalnej prawdy. - Prawdy, do której jest z oczywistych względów trudno dotrzeć, ale właśnie sama ta droga do jej poznania przynosi ogromną satysfakcję.
Fotografia w nagłówku
European Master in Classical Cultures to międzynarodowy program studiów magisterskich umożliwiający studentom z trzynastu partnerskich uczelni studiowanie historii klasycznej. W dniach 16-18 czerwca 2021 roku odbyła się szkoła letnia dla uczestników tego programu