Wydział Historii

Fotografia w nagłówku
Prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik 
Grudzień to na powstanie fatalna pora. Gdy jednak 104 lata temu w Poznaniu wybuchło – przypadkowo i spontanicznie - zakończyło się sukcesem, przełamując tym samym XIX-wieczne fatum powstańczych klęsk Polaków. A było przecież obarczone dużym politycznym i militarnym ryzykiem.
Fotografia w nagłówku
W dniach 8-10 grudnia 2022 roku w Pałacu Działyńskich, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Odział w Poznaniu, odbyła się ogólnopolska konferencja „Metodologia historii: współczesne wyzwania i możliwości”. Wydarzenie wpisywało się i kontynuowało tradycje UAM.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
– Chcemy przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat historycznych relacji polsko-irlandzkich i jej popularyzacji, a tym samym wpłynąć na jeszcze lepszą integrację Polaków i Irlandczyków – mówi dr Adam Kucharski, pomysłodawca Polsko-Irlandzkich Studiów Historycznych.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z Filipem Kaczmarkiem, prezesem PTPN-u, profesorem UEP-u i absolwentem Wydziału Historii UAM, rozmawia Krzysztof Smura. 
Fotografia w nagłówku
Michał Gęsiarz
W dniach 17-18 listopada 2022 roku, w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Doktorancka „Perspektywy badań historycznych: obserwacje, kultywacje, innowacje” zorganizowana przez doktorantów i doktorantki drugiego roku historii.
Fotografia w nagłówku
red
W dniach od 20 do 27 listopada 2022 r. na Wydziale Historii UAM przebywała 16-osobowa grupa studentów i nauczycieli z Wydziału Pedagogicznego Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie (Czechy) pod opieką doc. Naděždy Morávkovej i prof. Danuty Konieczki-Śliwińskiej.