Wersja kontrastowa

Prof. Michał Banaszak. Kreowanie innowacji dla przyszłości

prof. Michał Banaszak
prof. Michał Banaszak
prof. Michał Banaszak

Wiele badań i analiz wskazuje zbyt niskie nakłady na badania naukowe w Polsce oraz stosunkowo niski poziom innowacyjności. Zatem kreowanie innowacji poprzez transfer technologii z uniwersytetu do otoczenia społeczno-gospodarczego ma ogromne znaczenie dla rozwoju technologicznego całego społeczeństwa. Przekształcanie wyników badań naukowych w produkty, usługi lub procesy wpisuje się doskonale w misję i strategię naszego uniwersytetu.

 

Jesteśmy po to, aby służyć otoczeniu, oferując różnorodność uniwersytetu, dyscyplin oraz ludzi. Prowadzimy badania w wielu dyscyplinach naukowych, co przekłada się na liczne możliwości transferu technologii i wiedzy i znakomicie może wspierać rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy oraz wpływać na rozwój gospodarczy i społeczny. Prowadzimy atrakcyjne i nowoczesne badania na przykład w zakresie sztucznej inteligencji, biotechnologii, technologii kwantowych, inżynierii materiałowej, badań kosmicznych, archeologii, językoznawstwa, geologii, ale również w wielu innych obszarach nauk humanistycznych i społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych. Warto też podkreślić doniosłą rolę badań interdyscyplinarnych, które stanowią koło zamachowe wielu innowacji. Przekształcenie badań naukowych w produkty komercyjne wymaga czasu, wysiłku oraz odpowiedniej strategii. Uniwersytety w coraz większym stopniu rozumieją procesy rynkowe i identyfikują potencjalne zastosowania wyników swoich badań. Ponadto uniwersytety powinny skutecznie chronić swoje wynalazki, odkrycia i patenty, aby umożliwić ich wykorzystanie. Właściwe zabezpieczenie własności intelektualnej jest niezbędne dla zachęcania przedsiębiorców do inwestycji w rozwój i komercjalizację. Senat UAM na swym posiedzeniu 30 października br. przyjął „Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, który zwiększa zakres ochrony praw uniwersytetu oraz dostosowuje swe zapisy do ostatnich zmian w prawie. Transfer technologii na UAM ma istotne znaczenie zarówno dla nas, jak i dla otoczenia gospodarczego. Dzięki zabezpieczeniu własności intelektualnej naukowcy mają możliwość zobaczenia rezultatów swoich badań w praktyce. Przemysł z kolei może skorzystać z nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, co przekłada się na wyższą pozycję konkurencyjną na rynku. W efekcie transfer technologii przyczynia się do silniejszych relacji między uniwersytetami a gospodarką oraz do kreowania innowacji.  

 

Właściwe wykorzystanie metod transferu technologii wymaga również odpowiedniego wsparcia naszego uniwersytetu, który istotnie ma w tej chwili struktury i zasoby, aby umożliwiać i wspierać różnorodne transfery do otoczenia. Najważniejszą jednostką, która służy temu celowi, jest Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (UCITT), którego siedziba mieści się w Collegium Physicum i które kierowane jest przez mgr Alicję Ostrowską-Leszczyńską. Ponadto jesienią zeszłego roku pani rektor prof. Bogumiła Kaniewska utworzyła spółkę celową AMU Innovations, którą kieruje Justyna Cięgotura. Ogromną pomoc dla działań w zakresie komercjalizacji wiedzy i wyników badań oraz szkoleń i analiz stanowią zaplanowane zasoby finansowe w projekcie ID-UB. W ostatnim czasie otwarto na UAM pierwsze spółki typu spin-off. Są to nowe przedsiębiorstwa, które powstają na bazie badań naukowych prowadzonych na uniwersytecie. Spin-offy są zakładane przez naukowców lub pracowników instytucji, którzy wykorzystują swoje know-how do stworzenia nowego produktu lub usługi. Uniwersytety mogą być udziałowcami w tych firmach poprzez na przykład własną spółkę celową.  

I tak też jest na UAM: spółka AMU Innovation wspólnie z UCITT pomaga tworzyć wspomniane spin-offy oraz obejmuje w nich udziały. Mamy w tej chwili na UAM dwa spin-offy: jeden w obszarze sztucznej inteligencji – Laniqo, a drugi w obszarze biotechnologii – SpinBionic. Są również ogromne szanse na powstanie kolejnych. Warto mocno podkreślić, że powstanie Laniqo jest przede wszystkim zasługą prof. Krzysztofa Jassema oraz jego zespołu z Centrum Sztucznej Inteligencji UAM, a powstanie SpinBionic to zasługa prof. UAM Jakuba Rybki i jego zespołu z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.  

Czytaj też: Miejsca wspólne w NanoBioMed

 

Nauka Wydział Fizyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.