Wydział Geografii Społ.- Ekonom. i Gosp. Przestrzennej

Fotografia w nagłówku
redakcja
Eksperci Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opracują założenia modelowe dla strategii ponadlokalnej.
Fotografia w nagłówku
Dr Michał Rzeszewski
Dr Michał Rzeszewski: Szczepienia są naszą największą nadzieją na to, żeby wybór pomiędzy wirtualnym i materialnym światem był wyborem rzeczywistym, a nie przymusem.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Unia Europejska oczekuje od państw członkowskich wzmacniania usług ekosystemowych, a także oceny wielkości przyrodniczych zasobów. Projekt, którym kieruje prof. Małgorzata Stępniewska dostarczy odpowiednich narzędzi do realizacji tego zadania w naszym kraju.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Na WGSEiGP UAM zainaugurowano projekt „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce - podejście stosowane”, na który pozyskano 7,5 miliona złotych dofinansowania od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Prof. Małgorzata Stępniewska z WGSEiGP prowadzi projekt, który dostarczy narzędzi do oceny i wzmacniania usług ekosystemowych w Polsce. Projekt otrzymał 7,5 miliona złotych dofinansowania od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.
Fotografia w nagłówku
prof. Jan Hauke
“Zróżnicowanie postaw społecznych w sferze usług edukacyjnych w czasie pandemii” to projekt zespołu naukowców z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM nagrodzony w konkursie Rektora UAM. Projekt prowadzi prof. Jan Hauke.