Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Fotografia w nagłówku
redakcja
Według raportu JCR (Web of Science), czasopismo Studies in Second Language Learning and Teaching (SSLLT) znalazło się pośród 20 najlepszych czasopism w dyscyplinie językoznawstwo na świecie (18/193).
Fotografia w nagłówku
Prof. Jaromir Jeszke
Prof. Jaromir Jeszke: Idea wykorzystania znanej historykom medycyny koncepcji Mirko Grmeka – patocenozy - do studiów nad pandemią COVID-19 narodziła się w zespole złożonym z historyka nauki, antropolożki kulturowej, specjalistki od struktur narracyjnych i historyka.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Wystawa prof. UAM dr hab. Moniki Izabeli Kostrzewy pt. Tkanina i Ubiór 2020 miała miejsce w Muzeum Narodowym im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie. Na wernisaż przybyli artyści i wykładowcy Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki – ukraińskiej wyższej uczelni we Lwowie
Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Mirosław Pawlak, ale i WP-A w Kaliszu mogą mówić o sukcesie. Wydawane w Kaliszu, Studies in Second Language Learning and Teaching jest indeksowane w bazie Web of Science
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Z prof. Małgorzatą Gardą z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, projektantką mody i autorką książki “Moda po modzie. Studium mody współczesnej” rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak. Publikację wydało Wydawnictwo Naukowe UAM.  
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz
Na proces wyboru rektora UAM na kadencję 2020-2024 patrzę z perspektywy największej filii uczelni – Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Mam także, nieco może staroświeckie, humboldtowskie przekonanie, że uniwersytet to jedność nauki i dydaktyki. Sądzę więc, biorąc obie te przesłanki, iż...