Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Fotografia w nagłówku
Dariusz Nowaczyk
Z prof. Tomaszem Polakiem, kierownikiem Pracowni Pytań Granicznych, autorem bestsellera zaczytywanego ,,od deski do deski’’, książki „System kościelny, czyli przewagi pana K.” rozmawia Dariusz Nowaczyk.
Fotografia w nagłówku
Maciej Behnke & Łukasz D. Kaczmarek
Jako zespół Laboratorium Psychofizjologii UAM, stworzonym niemalże wyłącznie ze środków grantowych, chcielibyśmy podzielić się z Państwem krótką próbą wyjaśnienia tajemnicy naszej – zaskakującej czasem nas samych - skuteczności. Piszemy to na podstawie doświadczeń wynikających...
Fotografia w nagłówku
redakcja
Maciej Behnke, Łukasz Kaczmarek, Sylvia Mark i James Gross opublikowali meta-analizę nt. zmian fizjologicznych wywoływanych przez pozytywne emocje w Emotion Review. A to nie jedyna publikacja jakiej autorami w ostatnim czasie byli naukowcy z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki.
Fotografia w nagłówku
Lidia Cierpiałkowska, Emilia Soroko, Dominika Górska
„Zdrowie psychiczne studentów i preferowane formy pomocy” to temat raportu z badań przeprowadzonych na UAM w ubiegłym roku.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z prof. Lidią Cierpiałkowską z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki o psychologicznym wsparciu na UAM rozmawia Krzysztof Smura
Fotografia w nagłówku
Łukasz D. Kaczmarek & Maciej Behnke
W 2005 roku, za namową prof. Jerzego Brzezińskiego, pierwszy z autorów tego tekstu (ŁK), wówczas doktorant pierwszego roku studium doktoranckiego pod opieką prof. Heleny Sęk, złożył wniosek o grant KBN na badania do doktoratu. Miała to być próba reaktywacji eksperymentów...