Ogólnouniwersyteckie

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
25 września w Auli Lubrańskiego Collegium Minus odbył się benefis prof. Jacka Gulińskiego. Okazją była 70 rocznica urodzin a także jubileusz 45-lecia pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
COVID-19. Uczeni opublikowali pierwsze wyniki badań w czasopiśmie Science, które wskazują, że geny wpływają na przebieg choroby wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. W badaniach The COVID Human Genetic Effort uczestniczy dr Paweł Zawadzki z zespołem naukowców.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Zajrzeliśmy do Google Scholar, aby dowiedzieć się, którzy naukowcy z UAM mają największą liczbę cytowań.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Karol Schubert, student UAM promuje europejską tożsamość. Uświadamia Polakom, że w powszechnym spisie ludności, który odbędzie się w przyszłym roku mogą zadeklarować podwójną tożsamość, oprócz polskiej również europejską. Aktywista zachęca rodaków, by skorzystali z tej opcji.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Od nowego roku akademickiego Szkoła Nauk Humanistycznych UAM rozpoczyna współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, jedynym oficjalnym przedstawicielem Wikimedia Foundation.  Współpraca opierać się będzie o dwa filary: dydaktyczny i badawczy.
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska została wybrana zastępcą Przewodniczącego Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Nowym Przewodniczącym został rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Andrzej Tykarski.