Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Fotografia w nagłówku
Dr Katarzyna Marcisz
Dr Katarzyna Marcisz: - Wiele publikuję w dużej mierze dzięki temu, że na studiach doktoranckich trafiłam do bardzo prężnie działającej grupy naukowej prof. Mariusza Lamentowicza. Można powiedzieć, że miałam uprzywilejowany start.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Jeśli ktoś, myśląc o Arktyce, ma przed oczami bezkresną przestrzeń pokrytą śniegiem i skutą lodem, niech porzuci te wyobrażenia. Ten pejzaż powoli przemija. Dla badaczki tundry, dr Agaty Buchwał, Arktyka ma kolor zielony.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Torfowiska zajmują 3% globalnej powierzchni lądowej, ale zawierają około 25% światowych zasobów węgla w glebie - co odpowiada dwukrotności ilości węgla na świecie. Współautorem artykułu, który ukazał się Nature Climat Change jest prof. Mariusz Lamentowicz.
Fotografia w nagłówku
Prof. Alina Zajadacz 
„Zmiany w budżecie czasu wolnego i zachowaniach wolnoczasowych mieszkańców dużych miast w wyniku pandemii COVID-19” to projekt realizowany pod kierunkiem prof. Aliny Zajadacz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.  
Fotografia w nagłówku
redakcja
Zmiany w gospodarowaniu ziemią, które wprowadzono na początku okresu feudalnego w XIV wieku, znacząco wpłynęły na lasy i torfowiska Ziemi Lubuskiej. Jedną z głównych zmian był znaczący zanik pierwotnej puszczy porastającej tamten obszar.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Geograf dr Jakub Nowosad zawodowo zajmuje się szukaniem najprostszych i najwydajniejszych sposobów opisania, a także zrozumienia zależności między elementami środowiska. Jego badania mogą pomóc skuteczniej przeciwdziałać wylesianiu, zjawisku szkodliwemu dla planety.