Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Z Marią Sznajder, prezeską Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. St. Pawłowskiego (SKNG), rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Dr Tymoteusz Horbiński
Dr Tymoteusz Horbiński z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, laureat Nagrody Praeceptor Laureatus pisze o pisze o tym, czym jest dla niego praca dydaktyka.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Glony glebowe w dużym stopniu przyczyniają się do obiegu węgla w skali globalnej. Artykuł o tym odkryciu opublikował międzynarodowy zespół badaczy z udziałem prof. Mariusza Lamentowicza z UAM w czasopiśmie The New Phytologist.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Zdarza się, że amatorzy i profesjonaliści łączą siły, by odkryć coś wyjątkowego. Tak właśnie jest w przypadku „łowców mrozu” i dr. Bartosza Czerneckiego z UAM, którzy zamierzają udowodnić naukowo, że polski biegun zimna znajduje się w tatrzańskim masywie Czerwonych Wierchów.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Prof. Stanisław Lorenc był geologiem, Rektorem UAM w latach 2002-2008. Przed gmachem Collegium Geologicum odsłonięto dziś głaz z inskrypcją upamiętniającą naukowca.
Fotografia w nagłówku
dr Aleksandra Tomczyk i prof. Marek Ewertowski
Geomorfologiczne zmiany koryta rzeki na skutek powodzi zarejestrowano „okiem” uniwersyteckiego drona na Grenlandii. W badaniach uczestniczyła dwójka naukowców z UAM: Aleksandra Tomczyk i Marek Ewertowski z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych