Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
- Zielono-niebieska infrastruktura wymaga niezagospodarowanych, wręcz półdzikich terenów. Bądźmy bliżej spontanicznej przyrody, bo bardzo się od niej oddaliliśmy. Z prof. Iwoną Markuszewską o krajobrazie emocjonalnym i nie tylko rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Prof. UAM Alina Zajadacz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM uczestniczy w projekcie „UNESCO sites – balanced and sustainable tourism development”, którego celem jest wyznaczenie wspólnej strategii zarządzania dla obiektów UNESCO.
Fotografia w nagłówku
Prof. Grzegorz Rachlewicz
Wiadomość o uzyskaniu wyróżnienia dla kierunków geografia oraz turystyka i rekreacja prowadzonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza bardzo nas ucieszyła i stała się potwierdzeniem właściwych działań, jakie są realizowane w celu zapewnienia jakości kształcenia.
Fotografia w nagłówku
dr Magdalena Kugiejko
Tanzania to jeden z najbardziej fascynujących krajów Czarnej Afryki, który powstał z połączenia dawnych brytyjskich kolonii: Tanganiki i Zanzibaru. Tanzania nie jest jeszcze tak popularna, jak na przykład Kenia, ale zachwycony nią będzie nawet najbardziej wymagający podróżnik.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. UAM Alina Zajadacz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM uczestniczy w projekcie „UNESCO sites – balanced and sustainable tourism development” realizowany w ramach Visegrad Grants (2021-2023)
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Trzy lata temu rozmawialiśmy o Svalbardzie i Stacji Arktycznej UAM. Teraz spotkaliśmy się, by porozmawiać o lodzie; o tym, jak go przez ten czas ubyło i co stanie się już niebawem. Z dr. Jakubem Małeckim z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych rozmawia Krzysztof Smura