Wydział Matematyki i Informatyki

Fotografia w nagłówku
Dr Dorota Blinkiewicz
Nie mam jednej konkretnej techniki prowadzenia zajęć, ani recepty, jak należy zajęcia prowadzić. Dla mnie bardzo istotna jest elastyczność, dostosowywanie swoich praktyk dydaktycznych do grupy studentów. Mówi Dr Dorota Blinkiewicz laureatka nagrody Praeceptor Laureatus.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak
Z dr. inż. Michałem Renem z Wydziału Matematyki i Informatyki, laureatem nagrody Praeceptor Optimus, rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Piotr Jabłoński
Kierunek ,,Analiza i przetwarzanie danych'' na Wydziale Matematyki i Informatyki otrzymał certyfikat "Studia z Przyszłością" i "Lider Jakości Kształcenia"
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
- Chcemy wykorzystać potencjał różnych wydziałów, jednak naszą działalność planujemy rozwijać małymi krokami. Na pewno zaczniemy od tego, w czym mamy już jakieś doświadczenia - mówi prof. Krzysztof Jassem dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji (CSI)
Fotografia w nagłówku
red
JM Rektor UAM prof. r hab. Bogumiła Kaniewska powołała Centrum Sztucznej Inteligencji (CSI), którego dyrektorem został prof. dr hab. Krzysztof Jassem z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
Fotografia w nagłówku
Redakcja/Biuro Prasowe
W Sali Senatu UAM miała dzisiaj miejsce szczególna uroczystość. Ogłoszono nazwiska laureatów konkursu na międzywydziałowe projekty badawcze w Szkole Nauk Ścisłych (Wydział Chemii, Fizyki oraz Matematyki i Informatyki)