Wydarzenia

Fotografia w nagłówku
redakcja

Poznańscy twórcy i naukowcy zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia. Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzymał wybitny astronom, dr hab. Michał Jerzy Michałowski, a Nagrodę Artystyczną - dr Paweł Grobelny, projektant i kurator. Przyznano też kilkanaście stypendiów dla młodych badaczy i...

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska-Michalak

Dziś pierwszy rok Etnologii i Antropologii Kulturowej opublikował w Wikipedii ponad dwadzieścia biogramów osób związanych z ludoznawstwem, etnografią, etnologią i antropologią kulturową. Studentki i studenci przygotowywali je w ramach obowiązkowych zajęć na studiach.

Fotografia w nagłówku
redakcja

Ruszyły zapisy dla mieszkańców Wielkopolski do udziału w bezpłatnych kursach dostarczających kompetencje potrzebne na rynku pracy. Kursy organizowane są w ramach projektu KOLaboratorium.

Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula

Poznań będzie gospodarzem XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych 2020. Wydarzenie odbywa się co pięć lat w różnych częściach świata. Tym razem wybór padł na stolicę Wielkopolski. W przyszłym roku do naszego miasta może przyjechać nawet 2,5 tys. wybitnych historyków z całego globu. W...

Fotografia w nagłówku
Łukasz Piątak

W dniach 3-5 czerwca ponad 40-osobowa grupa studentów (specjalność: arabistyka, hebraistyka i turkologia) i wykładowców Katedry Studiów Azjatyckich (Wydział Neofilologii) przebywała na wyjeździe naukowym w Bośni i Hercegowinie.

Fotografia w nagłówku
redakcja
Anna Berezowska, Aneta Polaczek

UAM zawarł oficjalne porozumienie o współpracy i partnerstwie z Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz w Niemczech. Współpraca będzie polegała wspierania rozwoju kompetencji językowych, społecznych i kulturowych studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii.

Fotografia w nagłówku
Ewa Bielewicz-Polakowska

Rok 2019 to jubileusz 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji Sejmik Województwa Lubuskiego przyznał specjalne tytuły „Człowieka 15-lecia Polski w Unii Europejskiej”. Wyróżniono 27 osób – samorządowców i pracowników samorządowych, naukowców, przedsiębiorców i działaczy...

Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula

18 czerwca 2019 r., przy ul. Karola Libelta 22 odsłonięta została tablica poświęcona mieszkającym tam kiedyś Profesorom Uniwersytetu Poznańskiego. Uroczystość odbyła się z inicjatywy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Domów Profesorskich oraz Międzyuczelnianego Komitetu Obchodów 100-lecia UP.

Fotografia w nagłówku
Rafał Pogrzebny

Pod koniec lipca w Gnieźnie ruszyły prace archeologiczne, których celem jest odkrycie śladów palatium z czasów pierwszych władców Polski. Odnalezienie reliktów rezydencji książęcej miałoby być "ostatecznym potwierdzeniem stołeczności Gniezna"