Wydarzenia

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Prof. Łukasz Kaczmarek z Wydziału Biologii UAM został doradcą strategicznym Fundacji „Arch Mission”, która zajmuje się zachowaniem wiedzy zgromadzonej przez ludzkość. Naukowiec będzie brał czynny udział w badaniach związanych z możliwością przetrwania bezkręgowców, a konkretnie niesporczaków na...

Fotografia w nagłówku
Prof. Jakub Z. Kosicki, Jagoda Haloszka,

Jak podają ornitolodzy większość bocianów opuściła już Polskę. Stało się to znacznie szybciej niż zwykle. taki te zwykle odlatują bowiem dopiero w drugiej połowie i pod koniec sierpnia. Dlaczego tak się dzieje? O komentarz poprosiliśmy prof. Jakuba Z. Kosickiego z Wydziału Biologii.

Fotografia w nagłówku
Małgorzata Hankiewicz, Karolina Foedke

Okrągły jubileusz Uniwersytetu Poznańskiego skłania do zapoznania się z historią mniejszych uczelnianych jednostek, takich jak Biblioteka Wydziału Biologii, która od wielu lat służy studentom. Biblioteka to nie tylko bogaty księgozbiór, ale również dbający o niego kompetentni pracownicy.

Fotografia w nagłówku
KRASP

Prezydium KRASP odniosło się do wydanego w zeszłym tygodniu oświadczenia Rektora UAM dotyczące języka nienawiści i w pełni popiera zawarte w nim przesłanie.

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka

Obóz Zerowy UAM to projekt Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacji Jeden Uniwersytet. Realizowany jest w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z konkursu na 3. Misję Uczelni, ze środków Unii Europejskiej.

Fotografia w nagłówku
Szymon Zdziebłowski

Były źródłem wody pitnej dla ludzi, ale pełniły też funkcje rytualne. Przechowywano w nich także żywność i moczono len. Archeolodzy poznali funkcje 104 studni sprzed blisko 2 tys. lat z Kwiatkowa (Wielkopolska). Takie ich nagromadzenie to unikat w skali Europy Środkowej.

Fotografia w nagłówku
Ludwika Tomala

Zajmujące miliony hektarów torfowiska Syberii od tysięcy lat mozolnie magazynowały w sobie węgiel, pochłaniając CO2 z powietrza. Jednak z powodu globalnego ocieplenia obszary te, zamiast gromadzić dwutlenek węgla, zaczynają gazy cieplarniane szybko uwalniać – nie tylko z powodu pożarów.

Fotografia w nagłówku
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Szanowni Państwo,
Przez ostatnie lata jesteśmy świadkami pogłębiającego się w Polsce sporu politycznego. Niestety, w ostatnich miesiącach jego uczestnicy coraz rzadziej sięgają po merytoryczne argumenty, zastępując je inwektywami, których jedynym celem jest znieważenie przeciwników. Mają w...

Fotografia w nagłówku
Szymon Zdziebłowski

Blisko 50 monet z brązu sprzed 1 700 lat odkryli archeolodzy z Poznania w czasie wykopalisk na terenie obozu legionistów w Novae. Naukowcy przypuszczają, że skarb został ukryty przez jednego z żołnierzy rzymskich, bo znaleziska dokonano w koszarach legionowych.