Wersja kontrastowa

31. Konferencja IATEFL Poland

31. Konferencja IATEFL Poland, fot. Adrian Wykrota
31. Konferencja IATEFL Poland, fot. Adrian Wykrota

W dniach 16-18 września 2022 roku w Collegium Iuridicum Novum UAM odbyła się 31. Międzynarodowa Konferencja IATEFL Poland dla nauczycieli języków obcych. Patronat nad konferencją objęli: JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Głównym organizatorem konferencji było Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, a lokalnym współorganizatorem tego niezwykle prestiżowego wydarzenia było Studium Językowe UAM pod dyrekcją dr Katarzyny Turskiej.

 

31. Międzynarodowa Konferencja IATEFL Poland po raz pierwszy w historii była współorganizowana przez UAM w Poznaniu. W organizację wydarzenia od września 2021 roku zaangażowany był zespół 8 lektorek Studium Językowego UAM, w skład którego weszły: mgr Agnieszka Białek, mgr Magdalena Czernichowska, mgr Marta Rudnicka, mgr Ewa Parucka, mgr Emilia Dopierała-Golińska, mgr Agnieszka Nawrot oraz dr Katarzyna Kaniecka-Juszczak, a koordynację zespołu objęła mgr Katarzyna Czajkowska. Zespół pracował przy bezcennym wsparciu ze strony Dyrekcji SJ UAM, tj. Dyrektorki dr Katarzyny Turskiej oraz Wicedyrektorów: mgr Justyny Szcześniak oraz mgra Tomasza Kowalewskiego. Nad przebiegiem konferencji czuwał zespół aż 40 wykładowców SJ UAM.

W dniu 16 września, tuż przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji, odbył się finał konkursu IATEFL Public Speaking, organizowany przez Studium Językowe UAM, pod patronatem ODN Poznań i Wydawnictwa Oxford University Press, który stanowił integralną część Konferencji IATEFL Poland. Zwycięzcom konkursu wręczone zostały nagrody.

Wykład otwierający konferencję wygłosiła Prorektorka UAM ds. nauki prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. Pani profesor zwróciła uwagę na to, jak ważną rolę odgrywa wielojęzyczność w rozwoju człowieka. W konferencji udział wzięło ponad 500 uczestników z całej Polski oraz ponad 70 prelegentów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Prelekcje i warsztaty prowadzone były przez prelegentów z różnych środowisk: nauczycieli z całej Polski, przedstawicieli ambasady USA, przedstawicieli wydawnictw i wielu innych szacownych zaproszonych gości. Studium Językowe UAM reprezentowane było przez 6 prelegentek i 1 prelegenta, których prelekcje m.in. na temat współpracy międzynarodowej w ramach projektów dla studentów chcących współpracować z kolegami z innych uczelni z całego świata czy na temat pracy ze studentami ze szczególnymi potrzebami (studenci z niepełnosprawnościami i trudnościami poznawczymi, będącymi pod opieką Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych UAM) spotkały się z ogromnie pozytywnym odzewem wśród słuchaczy.

W czasie wolnym Studium Językowe UAM zapewniło uczestnikom konferencji ciekawe atrakcje, m.in. zwiedzanie Centrum Kultury Zamek, wycieczkę po Poznaniu „Poznań by Night” z przewodnikiem PLOT Poznań, wieczór integracyjny w pubie Dubliner. Podczas przepełnionych ciekawymi wydarzeniami trzech dni konferencji uczestnicy i prelegenci nawiązali mnóstwo cennych relacji, odbyli wiele inspirujących dyskusji oraz rozwinęli swój potencjał, wiedzę i doświadczenie jako nauczyciele i wykładowcy, co z całą pewnością procentować będzie w ich dalszej pracy dydaktycznej.

 

Życie Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.