Wersja kontrastowa

Nowy rok akademicki wyzwaniem dla UAM

Konferencja prasowa władz Uniwersytetu, fot. Przemysław Stanula
Konferencja prasowa władz Uniwersytetu, fot. Przemysław Stanula

Za tydzień inauguracja roku akademickiego 2022/2023. O wyzwaniach, które stoją przed UAM była mowa na konferencji prasowej władz Uniwersytetu w Auli Lubrańskiego. Jednym z nich są niewątpliwie rosnące koszty energii.

 

Obecnie trwają przetargi na dostawę energii elektrycznej. Pierwszy z nich został unieważniony ze względu na zbyt wysoką ceną - podwyżka sięgała ponad 800 procent za jednostkę rozliczeniową.

- Przygotowujemy plan oszczędnościowy, który będzie dotyczył wszystkich aspektów naszej działalności, przy czym najmniej dydaktyki i badań naukowych. Będziemy ograniczać zużycie energii, natomiast nie chcielibyśmy powodować, by oszczędności odbijały się na jakości pracy, zwłaszcza po dwóch latach pandemicznych. Nie zakładamy na razie przechodzenia na nauczanie zdalne - powiedziała Rektor prof. Bogumiła Kaniewska.

Prorektor ds. studenckich, prof. Joanna Wójcik zapewniła, że wszystkie zajęcia na studiach stacjonarnych będą odbywały się na miejscu. Wyjątek dotyczy studiów zaocznych. Uczelnia daje możliwość częściowej realizacji programu w sposób zdalny, o czym decydują dziekani za zgodą prorektora. W trybie zdalnym będą prowadzone wykłady.

JMR Rektor odniosła się do ewaluacji jakości działalności naukowej 2017-21. Ocena, jaką uzyskał Uniwersytet uznała za satysfakcjonującą - UAM utrzymał wszystkie uprawnienia, a także spełnił wymogi stawiane przed uczelnią badawczą. Prorektor prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk podkreśliła, że zespół ds. ewaluacji wykonał tytaniczną pracę. Nawiązała również do bardzo często zmieniających się kryteriów oceny.

- Marzylibyśmy o przewidywalności i stabilności systemu, a to nie miało miejsca. Zbyt często zmieniające się zarządzenia i punktacje czasopism, nawet  w ciągu ostatniego miesiąca pięciu lat ewaluacji. Jako Uniwersytecka Rada ds. Nauki przygotujemy naszą propozycję modernizacji tego systemu - powiedziała Prorektor ds. nauki.

Prorektor ds. kadry i rozwoju, prof. Tadeusz Wallas zapowiedział zbliżający się koniec prac nad nowym akademikiem budowanym na Kampusie Morasko. Dom studencki dla 400 osób będzie oddany do użytku najpóźniej w lutym. W budynku swoją siedzibę będzie miało Studenckie Radio Meteor, powstanie również przedszkole.

Prof. Michał Banaszak mówił m.in. o nowej inicjatywie UAM - spółki celowej AMU-INNOVATION. – Jej celem jest tworzenie spółek pracowniczych, spin-offów, które mają służyć pracownikom do komercjalizacji pośredniej, do transferu wiedzy, technologii, innowacji, z korzyścią dla uczelni, ponieważ dzięki komercjalizacji pośredniej lepiej wypadamy w ewaluacji – mówił Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z  gospodarką. Warto dodać, że spółka jest też korzystna dla pracowników, którzy mogą realizować swoje pomysły i komercjalizować je.

Prof. Przemysław Wojtaszek nawiązał do niewątpliwych sukcesów Uczelni takich, jak zdobycie przez naukowców: dr hab. Kingę Kamieniarz- Gdulę oraz prof. Michała Bogdziewicza prestiżowych grantów ERC. Będą one realizowane w dwóch nowych Centrach: Regulacji Genomu i Centrum Biologii Lasu.

Prof. Zbyszko Melosik przypomniał o współpracy uczelni z otoczeniem społecznym. Do najciekawszych inicjatyw należy: Uniwersytet Otwarty, Kolorowy Uniwersytet czy działania Stowarzyszenia Absolwentów oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Kulturotwórcza i rola społeczna, rola uczestnika życia społecznego i wzbogacania życia Poznania i Wielkopolski jest równie ważna – podkreślił Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym.

Zobacz też: Ewaluacja 2017-2021: Satysfakcja i niedosyt

 

 

Życie Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.