Wersja kontrastowa

Prof. UAM Jolanta Sławek. FiloLOG w doskonałym składzie!

Fot. archiwum prof. J. Sławek
Fot. archiwum prof. J. Sławek

– Specjalność logopedyczna jest wybitnie praktyczna, taki też jest zawód, który w przyszłości będą wykonywać nasi studenci. To wymaga czujności, śledzenia doniesień naukowych i nieustannego dokształcania się. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej pomóc pacjentom – mówi prof. UAM Jolanta Sławek, opiekunka Logopedycznego Koła FiloLOG na WFPiK i praktykujący neurologopeda. 

 

Logopedyczne Koło Naukowe FiloLOG formalnie powstało w 2019 roku, jednak pomysł na jego utworzenie pojawił się nieco wcześniej, bo w 2017. 

 

– Inicjatywa wyszła od studentek – wspomina prof. Sławek. – Pewnego dnia przyszły do mnie i zapytały, czy zechciałabym stworzyć z nimi koło naukowe. Muszę powiedzieć, że ta propozycja sprawiła mi dużą przyjemność. Jestem zdeklarowanym typem dydaktyka, bardzo lubię pracę z ludźmi – dodaje. 

 

I tak, jeszcze bez formalnych ustaleń, koło rozpoczęło swoją działalność. Potem nadeszła pandemia, a wraz z nią szereg zakazów, między innymi ten zabraniający spotkań. Członkinie koła wykorzystały ten czas na poszerzanie swojej wiedzy. Organizowały spotkania zdalne, omawiając wybrane zagadnienia logopedyczne. Prawdziwego rozpędu koło nabrało dopiero w ubiegłym roku. Nagle okazało się, że udało się stworzyć dobry, bardzo kreatywny i chętny do pracy zespół. 

 

Prof. Sławek mówi o swoich studentkach z ogromną sympatią. 

 

– To są fantastyczne dziewczyny, ogromnie zaangażowane i potrafiące współpracować. One nie rywalizują, nie utrudniają sobie życia – jak to czasem bywa w większych zespołach. Doskonale się uzupełniają i mam wrażenie, że lubią przebywać w swoim gronie. 

 

Członkinie koła spotykają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu, w czwartki. Formuła jest bardzo różna. W grudniu odbyło się spotkanie przy pierniczkach, na którym studentki wykonywały pomoce logopedyczne związane ze świętami. Były też spotkania warsztatowe dotyczące AAC – komunikacji alternatywnej wspomagającej, które poprowadziła – specjalizująca się w tej metodzie – prof. Sławek, oraz kilka innych. 

 

Ważnym osiągnięciem koła jest zorganizowana w marcu studencka konferencja dla członków logopedycznych kół naukowych z całej Polski. Inicjatywa wyszła od FiloLOG-a, w organizacji wspomagała go prof. Sławek. Konferencja nad wyraz się udała. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi studenci takich uczelni, jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina czy Uniwersytet Gdański. Wystąpieniom przysłuchiwali się wykładowcy. 

 

– Członkiniom koła udało się uzyskać dla konferencji patronat Polskiego Związku Logopedów. Dzięki temu referaty ukażą się niebawem w „Wielkopolskim Przeglądzie Logopedycznym”. Myślę, że to doskonała nagroda dla dziewczyn za ich trud i zaangażowanie – mówi prof. Sławek.

 

FiloLOG przystąpił też do Ogólnopolskiego Zrzeszenia Kół Naukowych. To otworzyło możliwość uczestniczenia w cyklu spotkań z terapeutami, neurologopedami z całej Polski. W jednej z ostatnich prezentacji udział wzięła – reprezentująca Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – dr Anna Żebryk-Stopa, która miała wystąpienie na temat terapii logopedycznej dzieci z rozszczepem podniebienia. 

 

Studentki z Koła FiloLOG są też laureatkami wydziałowego konkursu Kowadło 2.0. Uzyskały w ten sposób finansowanie na projekt „Drobne zmiany, niepokoje, a co gdyby były moje?”. W jego ramach przygotowały ulotki dotyczące sensoryki i rozwoju mowy. Członkiniom koła udało się zorganizować dwa rodzaje warsztatów. Pierwszy odbył się 21 września i skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych, a dotyczył emisji głosu oraz znaczenia i funkcji oddechu. Dzień później do Collegium Maius zawitali rodzice z dziećmi. Zajęcia miały im uświadomić, jak ważna dla rozwoju dziecka jest zabawa. 

 

– Bardzo dbam o to, aby członkinie mojego koła praktykowały. Każda z nich ma już swoich pacjentów, z którymi systematycznie spotyka się, często w ramach wolontariatu. Chodzi o to, aby studentki nabywały praktykę, nie bały się dzieci, umiały z nimi pracować. Potem na spotkaniach koła omawiamy niektóre trudniejsze przypadki, radzimy. Dzięki temu dziewczyny mają motywację, aby poszerzać swoje kompetencje, poznawać różne przypadki. Jako praktykujący neurologopeda dobrze wiem, jak ważne jest solidne, merytoryczne przygotowanie do pracy – mówi prof. Sławek.   

Doświadczając siebie i świata.Koło Edukacji Międzykulturowej

Wydarzenia Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.