Wersja kontrastowa

Za nami wyjątkowy i wymagający rok

Prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM
Prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM
Prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM

„Za nami wyjątkowy i wymagający rok” – tymi słowami zwracałam się do Państwa, podsumowując rok 2020/2021 – pełna nadziei, że wkraczamy w lepszy, spokojniejszy czas. Czy ktokolwiek z nas zdawał sobie wówczas sprawę, że kolejny rok akademicki zapisze się w historii niechlubną datą 24 lutego i okaże się – niestety – równie wyjątkowy i wymagający? Może nawet trudniejszy? Bez względu na odpowiedź jedno jest pewne: społeczność uniwersytecka po raz kolejny zdała egzamin ze społecznej wrażliwości i umiejętności zespołowego działania. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ruszył z pomocą studentkom i studentom, doktorantkom i doktorantom oraz pracowniczkom i pracownikom z Ukrainy jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce. Za ten wspólny wysiłek, społeczną wrażliwość i gotowość niesienia pomocy bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję.

Po dwóch pandemicznych latach wracamy do kształcenia stacjonarnego. Doświadczenia zdobyte w tym czasie pozwolą nam udoskonalać zarówno prowadzenie dydaktyki, jak i wychodzić naprzeciw postulatom pracowników dotyczącym warunków pracy. Miniony rok akademicki, choć upłynął w cieniu pandemii i wojny, był dla UAM udany. Nasi naukowcy zdobyli dwa granty ERC. Gratuluję w imieniu całej społeczności
dr hab. Kindze Kamieniarz-Gduli oraz prof. UAM Michałowi Bogdziewiczowi. Te granty będą realizowane w dwóch nowych centrach: Regulacji Genomu i Biologii Lasu. Uruchomiliśmy także Centrum Sztucznej Inteligencji, które już może pochwalić się sukcesem. Zespół pod wodzą mgr. Artura Nowakowskiego zajął pierwsze miejsce w najważniejszym na świecie konkursie z dziedziny tłumaczenia automatycznego w ramach konferencji Workshop for Machine Translation 2022, zostawiając w tyle translatory firm Google i Microsoft! Prof. UAM Agnieszka Gajewska została laureatką XVII Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii eseju. To tylko przykłady indywidualnych osiągnięć minionego roku – na wymienienie wszystkich nie wystarczy szpalt „ŻU”.

To dzięki Państwa pracy, Państwa indywidualnym i zbiorowym sukcesom Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od lat zajmuje mocną i ważną pozycję wśród polskich uczelni. W minionym roku akademickim UAM do swoich wyróżnień może dopisać kolejne. Jako pierwsi w Polsce otrzymaliśmy akredytację i tytuł uczelni zaangażowanej przyznawany przez międzynarodową organizację Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU). Otrzymaliśmy też dyplom za wysokie miejsce w rankingu szkół wyższych opartym na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ – The Impact Rankings 2022. W ramach realizacji działań na rzecz Celu 17 „Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju” uplasowaliśmy się na pozycji 301-400 na świecie, awansując tym samym na 2. miejsce w Polsce.

Znamy już wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Większość dyscyplin prowadzonych na UAM otrzymała kategorie naukowe A+ i A, żadna nie spadła poniżej poziomu B+. Nie wszyscy są zadowoleni z osiągniętego wyniku, kilka dyscyplin złożyło odwołanie od przyznanej oceny. Życzę im powodzenia, równocześnie jednak chcę podkreślić, że globalny wynik UAM pozwala nam spokojnie i bezpiecznie funkcjonować – nie straciliśmy żadnych uprawnień, spełniamy też wymagania stawiane uczelniom w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. To program przynoszący nam prestiż i realne korzyści, podobnie jak udział w inicjatywie Uniwersytetów Europejskich w ramach międzynarodowego konsorcjum EPICUR. Na rozwój tego ostatniego Komisja Europejska przyznała kolejny grant w wysokości 18 mln euro. Będziemy realizować go do 2028 roku. Natomiast w ramach ID-UB-u rozstrzygnięty został konkurs na sfinansowanie zakupu infrastruktury badawczej i w najbliższych miesiącach trafi do uczelni aparatura o wartości ok. 20 mln zł. Za każdym z tych sukcesów kryje się codzienna praca, determinacja i kreatywność pracowniczek i pracowników, studentek i studentów, doktorantek i doktorantów. Wszyscy tworzymy wspaniałą, zróżnicowaną społeczność zaangażowaną w naukę i pracę – bardzo Państwu za to dziękuję. Jestem pewna, że wspólnie będziemy nadal rozwijać naszą uczelnię, choć nadchodzący czas nie będzie łatwy.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza rozwija się na miarę możliwości i warunków, w jakich funkcjonujemy. Dziś już wszyscy wiemy, że czeka nas trudny rok, rosną koszty energii i ogrzewania. Tym bardziej cieszę się, że na przełomie roku oddamy do użytku nowy, piękny i nowoczesny akademik na Morasku. Studenci znajdą tam zakwaterowanie w 300 jedno- i dwuosobowych pokojach. Trwają też inne prace, między innymi modernizacja tzw. koszarowca. Jej zakończenie pozwoli poprawić warunki lokalowe Wydziału Prawa i Administracji. Nie mogę też przy tej okazji nie wspomnieć o planowanych podwyżkach, które otrzymają w październiku wszyscy pracownicy UAM.

Wokół nas, w kraju, Europie, świecie dzieją się wydarzenia, które nie napawają optymizmem. Trudno cokolwiek prognozować, planować, ale „Ludzka siła wyrasta ze słabości” – pisał Ralph Waldo Emerson, dodając, że „Nigdy nie osiągnięto niczego wielkiego bez entuzjazmu”. Tego entuzjazmu i siły w realizacji planów i marzeń życzę Państwu na nowy rok akademicki.

 

Czytaj też: Ewaluacja 2017-2021. Satysfakcja i niedosyt

Życie Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.