Wersja kontrastowa

Dr Michał Halamus. (Nie)odkryte Królestwo Bosporańskie

Dr Michał Halamus
Dr Michał Halamus

Dr Michał Halamus, historyk starożytności i epigrafik, będzie realizował na UAM projekt nagrodzony w konkursie NCN – Sonatina 6. Naukowiec związany przez ostatnie lata z Uniwersytetem Wrocławskim tym razem zdecydował się prowadzić badania w Poznaniu.

 

Zachętą do współpracy dr. Halamusa z UAM niewątpliwie są bliskie relacje między starożytnikami z obu uniwersytetów. Prof. Leszek Mrozewicz, wybitny historyk, który w tym roku otrzymał doktorat honoris causa UWr, recenzował pracę doktorską młodego badacza.

– Dzięki jego osobie badania nad Morzem Czarnym i obszarem naddunajskim na UAM od dawna odznaczały się wysokim poziomem zaawansowania. Ponadto UAM to świetna uczelnia, bardzo dobrze umocowana w światowej nauce, dlatego jestem przekonany, że realizacja mojego projektu właśnie tutaj stanowić będzie dla mnie duży krok naprzód – mówi dr Halamus.

Projekt zatytułowany „Królestwo Bosporańskie iRzym od czasów Mitrydatesa Eupatora” ma za zadanie pogłębić i uzupełnić badania dotyczące północnych wybrzeży Morza Czarnego wstarożytności, które historyk prowadził w ramach studiów doktoranckich.

 – Królestwo Bosporańskie stanowi niezwykle interesujący przykład wieloetnicznego starożytnego państwa, które przez kilka stuleci funkcjonowało pod egidą odległego Imperium Rzymskiego. Jednak, co ciekawe, nigdy nie stało się integralną częścią żadnej z prowincji. Bogaty zbiór kamiennych inskrypcji wyprodukowanych przez centra greckie, bogata kolekcja monet, a także mniej liczne wzmianki w pracach antycznych autorów dają możliwość śledzenia procesów zachodzących w tej części świata grecko-rzymskiego – przekonuje naukowiec.

Historyk będzie analizować problemy badawcze zarówno z perspektywy lokalnej, jak i globalnej.

– Wielowiekowy sojusz z Rzymem, ówczesnym supermocarstwem, uwidaczniał się w wielu zjawiskach zachodzących w Królestwie. Poza oczywistymi wydarzeniami politycznymi i aktywnością militarną, które muszą zostać uwzględnione, zamierzam spojrzeć na pewne procesy kształtowania się odrębnej – bosporańskiej kultury, w której fakt pozostawania w kręgu kultury śródziemnomorskiej odgrywał znaczącą rolę. Dzięki stosunkowo dużej liczbie źródeł wytwarzanych na przestrzeni niemalże tysiąca lat (od V w. p.n.e. do IV w. n.e.) możliwe staje się prześledzenie stopniowych zmian w sposobie autoprezentacji elit królestwa, a także zmian w sposobie postrzegania istoty sojuszu z imperium. W celu pełnego uchwycenia wspomnianych przemian zdecydowałem się na zastosowanie ujęcia diachronicznego – czyli skupionego na ewolucji znaczenia symboli i języka – opowiada.

Badania dr. Halamusa mogą rzucić nowe światło na nieodkrytą w pełni historię północnych wybrzeży Morza Czarnego w starożytności. Ostatnia monografia całościowo przedstawiająca dzieje królestwa ukazała się ponad pół wieku temu w interpretacji nauki sowieckiej. Zdaniem badacza również opracowania napisane w ostatnich 30 latach, przez autorów pochodzących z innych krajów, sprawiają wrażenie tworzonych pod wpływem ideologii.

Naukowiec wyjedzie na półroczny staż badawczy do Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk, a dokładnie do zespołu Corpus Nummorum pod przewodnictwem dr Ulrike Peter i prof. Vladimira Stolby. Dr Halamus będzie miał też możliwość pracy w berlińskim Münzkabinett, posiadającym jedną z największych kolekcji numizmatycznych na świecie. Niestety z powodu wojny historyk nie będzie miał dostępu do sporej części materiału źródłowego znajdującego się na terytorium Rosji i Ukrainy. – Jednak dzięki stażom i badaniom prowadzonym w poprzednich latach mogę się skupić na próbie syntezy opartej na zgromadzonych wcześniej informacjach – przekonuje.

Dr Michał Halamus ukończył historię na UWr. Rozprawę doktorską „The Bosporan Kingdom and Rome” napisał w ramach programu „Międzynarodowe Projekty Doktoranckie” FNP, studiując na uniwersytetach w Liverpoolu, Sankt Petersburgu i Wrocławiu. W ostatnich latach odbył liczne staże i wizyty studyjne w Berlinie, Oksfordzie, Atenach, Moskwie i Monachium. W 2022 r. przez kilka miesięcy przebywał na Uniwersytecie Gandawskim jako visiting fellow. Od 2020 r. kieruje własnym projektem NCN Preludium „Kształtowanie się sytuacji politycznej w Królestwie Bosporańskim: greckie i nie-greckie elity w świetle badań ilościowych i jakościowych”.

Zobacz też: Prof. Leszek Mrozewicz doktorem honoris causa UWr

 

Nauka Wydział Historii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.