Wersja kontrastowa

Transformacja edukacji z DITE

Szkolenia DITE  przeprowadzono na sześciu wydziałach UAM
Szkolenia DITE przeprowadzono na sześciu wydziałach UAM

UAM uczestniczy w konsorcjum DITE. Projekt ten ma na celu umiędzynarodowienie studentek i studentów kształcących się w kierunkach nauczycielskich. Jednym z jego elementów były szkolenia przeprowadzone na sześciu wydziałach UAM. 

Projekt DITE (Diverse Internationalisation of Teacher Education), współfinansowany ze środków UE, jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę w obszarze umiędzynarodowienia kolejnych pokoleń nauczycieli i nauczycielek. Okazuje się, że studenci i studentki z programów nauczycielskich w dużo mniejszym zakresie niż ci z pozostałych kierunków korzystają z programów wymian studenckich takich jak ERASMUS. 

Szacuje się, że tylko około 3,5 procent studentów i studentek w trakcie studiów nauczycielskich korzysta z mobilności. Związane jest to z brakiem możliwości realizacji przedmiotów nauczycielskich oraz praktyk za granicą. Niestety, brak międzynarodowych doświadczeń nie będzie wspierać jednego z ważniejszych zadań, jakie stoją przed nauczycielami:przygotowania uczniów i uczennic do działania w wielokulturowym, międzynarodowym środowisku, do stawania się obywatelami świata. 

Trudno pomagać uczniom i uczennicom w rozwijaniu kompetencji interkulturowej, gdy ma się bardzo okrojone doświadczenia w tym zakresie. Projekty międzynarodowe w szkołach zdarzają się rzadko, okazjonalnie, a większość nauczycieli i nauczycielek nie ma możliwości zaangażować się w internacjonalizację lub nie wie, jak to zrobić. 

Głównym celem działań w projekcie DITE jest opracowanie modelu zglobalizowanego kształcenia nauczycieli poprzez różnorodne działania umiędzynaradawiające, rozwijające umiejętności studentów i studentek przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz uwrażliwiające ich na kwestie związane z różnorodnością kulturową. 

Wiadomo już, że mobilność nie jest rozwiązaniem, z którego chętnie korzystają przyszli nauczyciele i nauczycielki, dlatego też DITE stawia na umiędzynarodowienie w domu (Internationalization@Home), podnosząc świadomość studentów i studentek w zakresie modelu globalnej edukacji i wyposażając ich w narzędzia, które pozwolą im zastosować zróżnicowane i optymalne techniki dotyczące idei umiędzynarodowienia w swoich placówkach edukacyjnych, wśród swoich uczniów i uczennic. 

Konsorcjum projektowe składa się z sześciu instytucji: Uniwersytetu Szczecińskiego (koordynator projektu) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Porto (Portugalia), Uniwersytetu Rovira i Virgili (Hiszpania), Global Impact Institute (Czechy) i SGroup (sieć uniwersytetów europejskich). Koordynatorem projektu po stronie UAM jest Joanna Domagała z Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej.

Szkolenie, w którym uczestniczyły osoby studiujące na wydziałach: Anglistyki, Biologii, Geografii i Geologii, Matematyki i Informatyki oraz Studiów Edukacyjnych, otworzył prorektor Rafał Witkowski

Doktor Anna Basińska oraz dr Magdalena Adamczak zrealizowały zajęcia dotyczące kompetencji globalnych. Profesor UAM Eliza Rybska poprowadziła warsztat dotyczący wzmacniania rozumienia pojęć w nauczaniu w ramach internacjonalizacji. W tej części warsztatów uczestnicy nie tylko zapoznali się z orkiestralnym modelem komunikacji czy ucieleśnionym poznaniem, ale wykazali się kreatywnością, projektując nowe pojęcia w ramach nauczanego przedmiotu czy przedstawiając własnym ciałem obiekty, które można spotkać w rzece. Z kolei dr Małgorzata Cichoń wprowadziła refleksję nad globalnymi trendami, które kształtują naszą rzeczywistość. Niżej podpisana przeprowadziła warsztat poświęcony rozwijaniu kompetencji międzykulturowej w edukacji. Studentki i studenci zastanawiali się nad społecznymi i osobowościowymi aspektami kompetencji międzykulturowej, a także rolą wrażliwości na różnicę kulturową w pracy nauczyciela. 

Efektem tej części projektu będzie skrypt zawierający materiały wypracowane na potrzeby warsztatów wraz z ich omówieniem dydaktycznym umożliwiającym implementację założeń teoretycznych i praktyki w postaci aktywności do rzeczywistości szkolnej. 

 

Nauka Wydział Studiów Edukacyjnych

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.