Wersja kontrastowa

UAM uruchomił świetlicę dla dzieci z Ukrainy

UAM uruchamia świetlicę dla dzieci z Ukrainy
UAM uruchamia świetlicę dla dzieci z Ukrainy
Obraz

UAM uruchomił świetlicę dla dzieci przybyłych do Poznania z Ukrainy przyjętych przez pracowników UAM w okresie od 24 lutego 2022 r. Profesjonalną opiekę i zajęcia edukacyjne zapewnią pracowniczki i pracownicy oraz studentki i studenci UAM.

Університет ім. Адама Міцкевича (УАМ) відкриває кімнату денного догляду для дітей, які приїхали з України до Познані і які були прийняті або запрошені співробітниками УАМ у період з 24 лютого 2022 року.

 

Pracowniczki i pracownicy, studentki/ studenci doktorantki/doktoranci Uniwersytetu od początku wojny w Ukrainie  wspierają osoby, które z powodu konfliktu zbrojnego musiały opuścić swoje bezpieczne domy i miasta. Społeczność UAM na wielu płaszczyznach współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, przedszkolami i szkołami, które przyjęły rodziny przybyłe z terenu Ukrainy. Pragniemy wzmocnić tę wielostronną pomoc uruchamiając świetlicę dla dzieci. Bezpieczne, kameralne miejsce, profesjonalną opiekę i zajęcia edukacyjne zapewniają pracowniczki i pracownicy oraz studentki i studenci UAM. Świetlica ma służyć rodzicom dzieci w wieku 3-10 lat jako  wsparcie (pojedynczy pobyt w konkretnym dniu zgodnie ze zgłoszeniem) w sytuacji, gdy nie mają możliwości zapewnienia im innej formy opieki.

Zobacz więcej: https://amu.edu.pl/solidarni/aktualnosci/uam-uruchamia-swietlice-dla-dzieci-z-ukrainy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z pracowniczką Wydziału Studiów Edukacyjnych: anita.wroblewska@amu.edu.pl.


З початку війни в Україні співробітники та службовці, студенти/докторанти/докторанти Університету підтримують людей, які через збройний конфлікт були змушені покинути свої безпечні домівки та міста. Спільнота АМУ на багатьох рівнях співпрацює з організаціями, асоціаціями, фондами, дитсадками та школами, які прийняли сім’ї з України. Ми хочемо посилити цю багатосторонню допомогу, відкривши спільну кімнату для дітей. Безпечне, інтимне місце, професійний догляд та навчальні заходи забезпечують працівники та працівники, а також студенти та студенти АМУ. Дитячий садок покликаний обслуговувати батьків дітей віком від 3 до 10 років (одноразове перебування в певний день, згідно з повідомленням) у ситуації, коли вони не можуть надати їм будь-який інший вид догляду.

Побачити більше: https://amu.edu.pl/solidarni/aktualnosci/uam-uruchamia-swietlice-dla-dzieci-z-ukrainy

Якщо у Вас виникли запитання, звертайтеся до співробітника факультету педагогічних студій: anita.wroblewska@amu.edu.pl.

 

 

Wydarzenia Wydział Studiów Edukacyjnych

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.