Wersja kontrastowa

Prof. UAM Ewa Włodarczyk. Bo… liczy się człowiek

Fot. E. Włodarczyk
Fot. E. Włodarczyk

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Społecznych „Liczy się człowiek” działa przy Zakładzie Pedagogiki Społecznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych – wydziale, na którym jak się wydaje, działa najwięcej kół naukowych na naszym uniwersytecie – pisze prof. UAM Ewa Włodarczyk, opiekunka koła. 

Pierwotnie (w 2005 roku) koło zrzeszało przede wszystkim studentów pracy socjalnej (WSE), a zatem i ówczesna nazwa brzmiała: Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej „Liczy się człowiek”. Od lutego 2018 roku obowiązująca nazwa to: Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Społecznych „Liczy się człowiek”. Jak widać, niezmienny w nazwie człon wskazuje, że dla członków tego koła najważniejszy jest człowiek.

 

„Liczy się człowiek” – to hasło nie tyle dopełnia, ile wypełnia sens wszystkich naszych działań. Człowiek i troska o niego wybrzmiewa tak w naszych inicjatywach o charakterze naukowym, jak i praktycznym. 

 

Koło przyciąga i zrzesza studentów chcących rozwijać się naukowo oraz zdobywać cenne doświadczenie poprzez podejmowanie praktycznych działań i pomoc drugiemu człowiekowi. Można do niego dołączyć bez względu na kierunek, specjalność, rok i tryb studiowania. Z mojego punktu widzenia – dwukrotnej opiekunki tego koła – niezmienne jest to, że zawsze tworzone jest ono przez grono młodych ludzi, których cechują różnorodne zainteresowania, chęć do działania, entuzjazm i kreatywność. To coraz rzadsze, że młodym ludziom chce się działać i że nie poprzestają oni na „przewegetowaniu” okresu studiów, czerpiąc z niego minimum dla siebie i dając z siebie minimum innym. 

 

Oczywiście naczelne cele działań koła wiążą się z działalnością naukowo-badawczą oraz rozwojem studentów w tym obszarze. Studentki z mojego koła (bo od jakiegoś czasu są to same kobiety) chętnie brały i biorą udział w roli prelegentek w wielu ogólnopolskich i lokalnych konferencjach i seminariach naukowych, a co warto podkreślić, zyskują pochwały organizatorów za rzetelne przygotowanie swoich wystąpień. W swoich osiągnięciach mamy również świetną współorganizację konferencji i seminariów naukowych, których zarówno pomysł zorganizowania, jak i ukonstytuowanie się kształtu większości z nich rodził się właśnie w gronie członków koła. Aktywność naukowa członkiń koła znajduje również wyraz w publikacji tekstów naukowych ich autorstwa, mających charakter teoretyczny lub teoretyczno-badawczy. 

 

Studentki z naszego koła chętnie biorą też udział w spotkaniach z praktykami, w warsztatach i szkoleniach rozwijających wiedzę i umiejętności. To sprzyja ich samorozwojowi oraz będzie przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Same również prowadzą warsztaty i to dla odbiorców w różnym wieku: najpierw je przygotowując, a potem realizując czy to podczas wydarzeń o zasięgu lokalnym, między innymi podczas PFNiS, Festiwalu Kultury Studentów „Kulminacje” czy Dnia Dziecka Kindernalia, czy szerzej – w środowisku poznańskim, na terenie przedszkoli, szkół czy wybranych instytucji. Zawsze też miałyśmy swój tematyczny, przyciągający dzieci w różnym wieku namiot podczas majowych przedcovidowych festynów na Morasku dla rodzin pracowników naszego uniwersytetu. 

 

Niekiedy też łączymy siły w działaniach z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Między innymi na różne sposoby wspieraliśmy w działaniach: schronisko dla bezdomnych, kluby seniora, Centrum Interwencji Kryzysowej, Dom Pomocy Społecznej, Fundację Dr Clown, Stowarzyszenie „Inny wymiar”, Szlachetną Paczkę czy Małopolskie Hospicjum dla Dzieci. 

 

Swoistą wizytówką koła, spójną z dopełniającym jego nazwę członem „Liczy się człowiek”, jest działalność związana z pomocą osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Często iskra do działania idzie od samych studentek, czujnych na potrzeby ludzi i chętnych do organizowania akcji pomocowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Było ich tyle w ciągu ostatnich lat, że trudno je wszystkie wyliczyć. Z mojej perspektywy widzę, że studentki, pomagając innym, same sporo zyskują: wzmacnia to ich wrażliwość na drugiego człowieka i jego życie w niepowtarzalnej odsłonie, uczy rozpoznawania potrzeb, kontaktu z osobami (potrzebującymi pomocy i mogącymi potencjalnie udzielić pomocy innym) oraz tzw. mądrego pomagania, intensyfikuje empatię, uważność, odpowiedzialność oraz stwarza możliwość gromadzenia wiedzy, umiejętności, doświadczeń i refleksji. Kiedy spotykam się z absolwentkami, które były członkiniami naszego koła, często słyszę, że działalność w kole była jedną z lepszych decyzji w okresie ich studenckiego życia i że dodała kolorytu ich studiowaniu. 

 

Osoby zainteresowane działalnością koła zapraszamy na FB:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka Wydział Studiów Edukacyjnych

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.