Wersja kontrastowa

Pedagogika Społeczna UAM ma 55 lat

Obraz

 

W Sali Lubrańskiego i na Wydziale Studiów Edukacyjnych odbyła się konferencja naukowa z okazji jubileuszu 55-lecia poznańskiej pedagogiki społecznej pt. ,,Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi i wspólnocie’’. Patronat nad wydarzeniem objęła prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, dziekan WSE.

- Pragnę dać wyraz uznaniu dla zasług pracowników poznańskiej pedagogiki społecznej, którzy kontynuując najlepsze tradycje akademickie oddziaływali na środowisko polskich pedagogów i wytrwale budują i integrują je po dziś dzień wytyczając nowe kierunki i tropy myślenia naukowego - powiedziała do zebranych prof. Agnieszka Cybal-Michalska, dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych i dodała: Dzisiejsza uroczystość  jest okazją do wyrażenia podziękowań poznańskiej społeczności akademickiej skupionej w strukturze Zakładu Pedagogiki Społecznej za ciągłe, konsekwentne od 55 lat służenie wiedzą i doświadczeniem. Za kształcenie pedagogów i pedagożek, którzy niosą kaganek oświaty wszędzie tam, gdzie  to tylko możliwe. Taka jest misja zakładu powołanego  w uniwersytecie i takie jest również posłannictwo kształconych tam pedagogów.  

 

Z kolei obecny na spotkaniu prorektor Zbyszko Melosik stwierdził w swoim przemówieniu, że pedagogika stanowi znakomitą krystalizację tego, co najlepsze w naukach społecznych; laboratorium teorii i praktyki społecznej a wśród subdyscyplin naukowych pedagogiki, to właśnie bohaterka dzisiejszego dnia: pedagogika społeczna pełni rolę bardzo ważną - wręcz znakomitą. Znajduje się w rdzeniu pedagogiki; zarówno jako część jej historii, jak również jako kreatorka jej teraźniejszości.

 

Według cytowanego już prorektora pedagogika społeczna posiada dwa wymiary, które w swojej komplementarności nadają jej unikatowy charakter. Jest zorientowana na diagnozę rzeczywistości, a także na zmianę edukacyjną i społeczną. Jest dziedziną bardzo teoretyczną, ale też opartą na praktyce społecznej. Nie tylko odpowiada na pytanie, jaki jest świat ale także na pytanie jaki ten świat powinien być.

 

Zakład Pedagogiki Społecznej powstał w wyniku zmian w  strukturze organizacyjnej UAM na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 18 września 1969 roku. Potwierdzają to zapisy w aktach osobowych prof. Stanisława Kowalskiego, który został powołany na kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej. Profesor Stanisław Kowalski sprawował swoją funkcję aż do przejścia na emeryturę (1974 r.) Do 1978 roku zakład realizował swoje zadania naukowo – badawcze i dydaktyczne pod kuratelą profesora Heliodora Muszyńskiego. W latach 1978-1989 kierownikiem zakładu został prof. Zbigniew Kwieciński, a następnie do roku 2011 funkcję tę pełnił prof. Tadeusz Frąckowiak. Od roku 2013 funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej pełni prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet

Konferencja potrwa przez jeden dzień. Wśród zaproszonych gości są najlepsi z najlepszych. Swoje wystąpienia mają między innymi prof. Tadeusz Pilch, prof. Zbigniew Kwieciński, prof. Wiesław Ambrozik czy prof. Ewa Marynowicz-Hetka. To pedagogiczna pierwsza liga.

 

Spotkanie podzielono na dwie części. Pierwszą zakończy uroczysty koncert w Auli Lubrańskiego. Druga część poświęcona będzie pracy w zespołach bezpośrednio na WSE. Wśród tematów znajdą się: „Edukacja dla współbycia i tworzenia więzów międzyludzkich”, „Zmiana społeczna a procesy wychowania i socjalizacji.” czy „Zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne. Problemy i nowe wyzwania.’’

 

- Poznańska pedagogika społeczna to przede wszystkim bogate tradycje społeczne, związane z działalnością ucznia Floriana Znanieckiego, Stanisława Kowalskiego – to określone postawy naukowo – badawcze a także prężne i zintegrowane środowisko pedagogów społecznych, wiernych myśli profesora Stanisława Kowalskiego działających na różnych polach wychowania, socjalizacji, edukacji, opieki, pracy społeczno – oświatowej - mówi prof. UAM Katarzyna Segiet, kierowniczka Zakładu Pedagogiki Społecznej.

 

Działalność naukowa Zakładu Pedagogiki Społecznej – jej cele i realizowane prace oraz uzyskiwane wyniki były i są efektem zarówno własnych poszukiwań naszego środowiska, jak i rezultatem zewnętrznych  zwłaszcza społeczno – politycznych uwarunkowań.

W obszarze badań Zakładu Pedagogiki Społecznej na plan pierwszy wysuwają się następujące zagadnienia badawcze: zmiany w systemie wartości rodziny, dzieci i młodzieży, osób starszych, funkcjonowanie instytucji, podmiotowość środowisk lokalnych, opieka i pomoc w sytuacji zagrożenia rozwoju.

 

Dzisiaj podstawowe kierunki badań Zakładu Pedagogiki Społecznej to:

  • Środowisko wychowawcze i jego funkcje. Systematyzacja wiedzy z zakresu poszczególnych komponentów środowiska wychowawczego.
  • Problemy i wyzwania społeczne zróżnicowanych środowisk lokalnych i sposoby ich rozwiązywania we współczesnych realiach społeczno – ekonomicznych kraju.
  • Losy życiowe rozmaitych kategorii osób w zróżnicowanych układach sytuacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, ludzi zagrożonych marginalizacją społeczną.
  • Wartości i aksjologiczne podstawy życia społecznego.
  • Animacja lokalnej społeczności i organizacja samopomocy w środowisku.
  • Wsparcie i pomoc społeczna.

Czytaj też: Chcemy zdjąć Korczaka z pomnika

Przy Zakładzie Pedagogiki Społecznej funkcjonuje specjalność Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Społecznych „Liczy się człowiek”.

W roku 2021 pani dziekan WSE UAM prof. dr hab. Agnieszka Cybal – Michalska wyraziła zgodę uruchomienia na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM czasopisma „Pedagogika Społeczna Nova”, które jest kontynuacją dotychczasowego kwartalnika „Pedagogika Społeczna” założonego w r. 2001 przez prof. dr hab. Tadeusza Pilcha i prof. dr hab Zbigniewa Kuźmińskiego. Warto nadmienić, że do roku 2013 redaktorem naczelnym był Tadeusz Pilch a od roku 2014 funkcję tę pełnił prof. dr hab. Wiesław Theiss. Od trzech funkcję redaktorki naczelnej czasopisma pełni Katarzyna Segiet. 

 

Czytaj też: Prof. Agnieszka Cybal-MIchalska. Po pierwsze skuteczne zarządzanie

Wydarzenia Wydział Studiów Edukacyjnych

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.