Wersja kontrastowa

Archeometria - nowy kierunek studiów na UAM

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

Zdobycie wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej oraz archeologii - oferują studia na kierunku archeometria, który od kolejnego roku akademickiego uruchomiony zostanie na UAM. 

Archeometria jest nowym kierunkiem prowadzonym wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział Archeologii UAM. Archeometria zajmuje się badaniem obiektów, źródeł archeologicznych metodami chemii analitycznej. Obejmuje m.in. badania wieku, pochodzenia czy autentyczności.

Program stanowi unikatową w kraju ofertę studiów drugiego stopnia. Studia na tym kierunku mają umożliwić zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej oraz archeologii. Absolwenci tego kierunku nauczą się analityki chemicznej artefaktów archeologicznych oraz ich charakterystyki i umiejętności prowadzenia badań naukowych.

- Poznańska archeometria jest kierunkiem wyjątkowym w skali tak polskich uczelni, jak również europejskich ośrodków badawczych. Jest pierwszym w Polsce a jednym z nielicznych w Europie (kierunków tego typu - PAP). Badania archeometryczne prowadzone przez zespół archeologów i chemików z UAM mają już ponad dziesięcioletnią tradycję wspólnych projektów badawczych i ugruntowane zostały licznymi publikacjami w prestiżowych czasopismach tak analitycznych, jak również archeologicznych - przekazali PAP dziekan Wydziału Archeologii UAM prof. Andrzej Michałowski i prodziekan prof. Marcin Ignaczak. Są oni współtwórcami kierunku.

- Zakładamy, że absolwent kierunku będzie potrafił wykonać badania analityczne, coraz powszechniej wykorzystywane do studiów nad źródłami archeologicznymi, a jednocześnie dzięki zrozumieniu procesów społecznych i kulturowych zachodzących w dziejach, właściwie zinterpretować otrzymane wyniki - przekazali naukowcy.

Podkreślili, że oba wydziały tworzące nowy kierunek są doskonale wyposażone. Na przykład Wydział Chemii oferuje dostęp do nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie aparatury analitycznej pozwalającej na oznaczenia zawartości pierwiastków oraz oznaczanie i badanie struktury związków chemicznych. Z kolei na Wydziale Archeologii funkcjonują dwa laboratoria przeznaczone do badań archeometrycznych. Posiada dwa wysokiej klasy mikroskopy cyfrowe, umożliwiające obserwację w świetle spolaryzowanym, mikroskop metalograficzny, skaningowy mikroskop elektronowy wyposażony w detektory pozwalające na obserwację próbek organicznych i nieorganicznych.

Wśród zajęć wykładanych na nowym kierunku znajdą się: metodologia i historia archeologii, substancje chemiczne stosowane w konserwatorstwie archeologicznym, badania in-situ obiektów i stanowisk, analiza materiałów archeologicznych, analiza instrumentalna czy ochrona dziedzictwa archeologicznego.

Absolwencie kierunku - według jego twórców - będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w jednostkach naukowych, laboratoriach badawczych, przedsiębiorstwach związanych z szeroko pojętą analityką archeologiczną, w tym działających na pograniczu archeologii i chemii lub centrach rozwoju.

Artykuł za Nauka w Polsce

Nauka Wydział Chemii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.