Wersja kontrastowa

Dr Szymon Sobczak. Obrałem wyjątkową dziedzinę

Dr Szymon Sobczak, fot. Adrian Wykrota
Dr Szymon Sobczak, fot. Adrian Wykrota

Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zjawisk fizykochemicznych, do jakich dochodzi w środowisku poddanym działaniu ogromnego ciśnienia, przekraczającego kilka tysięcy razy to panujące wokół nas.  

 

Takie warunki mogą być generowane jedynie poprzez skompresowanie badanego układu między dwa diamenty, składające się na komorę ciśnieniową, która jest jednym z moich najważniejszych narzędzi pracy. 

Przygodę z chemią wysokich ciśnień rozpocząłem już na I roku studiów, od wolontariatu pod opieką prof. Andrzeja Katrusiaka. Od tamtego momentu szlifowałem warsztat w wielu szkołach tematycznych i podczas stażu w grupie prof. Tomislava Friščića w Montrealu. Dzięki tym doświadczeniom obrałem specyficzną i unikatową dziedzinę badań, jaką jest prowadzenie reakcji chemicznych w warunkach wysokiego ciśnienia. Badania te czerpią inspirację z procesów geologicznych, gdzie w ekstremalnych warunkach powstają diamenty – najtwardsze znane ludziom minerały. 

Zogniskowałem badania wokół reakcji wysokociśnieniowych. Ich znaczenie docenił minister edukacji i nauki, wyróżniając mnie stypendium dla wybitnych badaczy oraz prestiżową nagrodą za wybitne osiągnięcia naukowe. Okazało się, że rozszerzając horyzont badawczy o wymiar ciśnienia, poza zwyczajową temperaturę czy warunki chemiczne, możemy otrzymywać materiały mające zaskakujące właściwości. 

Fundacja Nauki Polskiej doceniła moje badania będące ukoronowaniem grantu PRELUDIUM, dotyczącego wspomaganej ciśnieniowo wymiany disiarczków organicznych bez dodatku katalizatora.  

Co do zainteresowań pozanaukowych, to od zawsze byłem związany z wodą i sportami wodnymi. W trakcie studiów byłem ratownikiem na kąpieliskach śródlądowych i morskich, dziś niestety praca naukowa nie pozwala mi na 2-miesięczne pobyty nad morzem, w związku z czym spełniam się jako sędzia PZP,  udzielając się w okręgowym związku pływackim. Wolny czas poświęcam na piesze wędrówki z moim towarzyszem pracy Grahamem. 

Dr Szymon Sobczak 

Wydział Chemii 

Zobacz też: Dr Jagoda Litowczenko-Cybulska. Nie tylko START

 

Nauka Wydział Chemii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.