Wersja kontrastowa

Nagrody od premiera dla naukowców z UAM

Collegium Minus UAM Fot. Adrian Wykrota
Collegium Minus UAM Fot. Adrian Wykrota
Obraz

Aż czterech laureatów z UAM znalazło się na liście 30-tego rozdania Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, a także za rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Nagrody przyznawane są od 1994 roku. W 2023 roku przyznano 44 nagrody.

Wśród nagrodzonych są: dr inż. Maciej Główczyński i dr hab. Michał Rzeszewski z Wydziału Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, dr Aleksandra Wieczorkiewicz z Instytutu Filologii Polskiej oraz prof. UAM Marcin Runowski z Wydziału Chemii.

 

  1. Dr hab. Michał RZESZEWSKI za Cyfrowe media przestrzenne w badaniach geograficznych (wniosek rekomendowany przez prof. dr hab. Bożenę Degórską). Za podjęcie badań znacząco rozszerzających dotychczasową wiedzę, wskazanie metod badawczych służących wyjaśnieniu wielu zagadnień związanych z coraz większym wpływem Internetu i platform geospołecznościowych oraz przestrzennych technologii cyfrowych na funkcjonowanie człowieka, kreowanie przestrzeni oraz jej planowanie i zarządzanie.
  2. Dr inż. Maciej GŁÓWCZYŃSKI za Wpływ mediów przestrzennych na proces cyfrowego wytwarzania miejsc (wniosek rekomendowany przez prof. dr. hab. Bogdana Zagajewskiego).  Za opracowanie technologii pozwalającej monitorować zachowania klientów poszczególnych obiektów, np. centrów handlowych, kin czy gastronomii, ale także bezpieczeństwa oraz usług społecznych, będącą kluczowym elementem nie tylko dla nowoczesnego społeczeństwa, ale także dla decydentów planujących optymalizację przestrzeni oraz rozwój usług społecznych.
  3. Dr Aleksandra WIECZORKIEWICZ za Złote pióra. Twórczość George’a MacDonalda, Jamesa Matthew Barriego oraz Cicely Mary Barker, jej polska recepcja i nowe przekłady (wniosek rekomendowany przez prof. dr. hab. Jana Sochonia). Za wprowadzenie i utrwalenie na gruncie polskich badań nad literaturą dziecięcą oraz studiów nad jej przekładem pojęcia „złotego wieku” literatury angielskiej oraz za szeroko zakrojone studium obecności angielskiej klasyki złotego wieku w obszarze języka polskiego, ukazujące jak transfer przekładowy wpływa na tworzenie się rodzimej literatury dla młodego odbiorcy.
  4. Dr hab. Marcin RUNOWSKI prof. UAM za Badania ciśnieniowe i temperaturowe nieorganicznych materiałów luminescencyjnych domieszkowanych jonami lantanowców celem zastosowania ich jako optyczne manometry i termometry (wniosek rekomendowany przez prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego). Za opracowanie nowej generacji optycznych manometrów i termometrów z użyciem materiałów luminescencyjnych domieszkowanych jonami lantanowców.

Czytaj też: Znamy laureatów programu FUAM

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydział Geografii Społ.- Ekonom. i Gosp. Przestrzennej

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.