Wersja kontrastowa

Dr Kinga Stefanowska.Zielone podejście do syntezy...

Fot. archiwum autora
Fot. archiwum autora

Moje zainteresowania badawcze od wielu lat koncentrują się wokół opracowywania protokołów syntez pochodnych związków krzemoorganicznych, precyzyjniej: nienasyconych pochodnych silanów i silseskwioksanów (POSS – polyhedral oligomeric silsesquioxanes), opartych na zasadach Zielonej Chemii i wypełniających założenia zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie wpisujących się w obecne trendy nad poszukiwaniem nowych, coraz lepszych materiałów o ściśle określonych i zaprojektowanych właściwościach. Mówi dr Kinga Stefanowska, laureatka Stypendium Start FnP.

Szerokie zastosowanie związków krzemoorganicznych m.in. w syntezie wysoko przetworzonych chemikaliów tzw. fine chemicals, jak i w przemyśle (produkcja silikonów, kosmetyków, środków proadhezyjnych, czy powłok o specjalnych, np. superhydrofobowych właściwościach oraz wiele innych) sprawia, że skala ich syntezy z roku na rok rośnie. Generuje to potrzebę projektowania protokołów syntez pozwalających na ograniczenie zużycia surowców, redukcję kosztów produkcji, ilości generowanych i emitowanych do środowiska szkodliwych odpadów.

Moim zadaniem jako naukowca jest tworzenie innowacyjnych narzędzi syntetycznych, wytwarzanie funkcjonalnych materiałów o zaprojektowanych właściwościach oraz określanie ich potencjału aplikacyjnego, by w przyszłości mogły zastąpić już istniejące systemy, bądź znalazły nowe praktyczne zastosowania w wielu różnych dziedzinach nauki i życia.

Swoje dotychczasowe badania realizowałam m.in. w ramach projektu PRELUDIUM NCN, w którym pełniłam rolę kierownika. Podczas studiów doktoranckich odbyłam trzy zagraniczne staże naukowe w ramach projektów ETIUDA NCN i DAAD w ITMC RWTH w Akwizgranie oraz na NOVA Uniwersytetu w  Lizbonie. Staże naukowe w ośrodkach zagranicznych pozwoliły mi zainicjować nowe kierunki badań oraz poszerzyć wiedzę, dzięki czemu teraz mogę dalej rozwijać swoje naukowe pasje, będąc zatrudnioną na etacie adiunkta w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. Moje osiągnięcia naukowe zostały docenione przyznaniem mi nagród m.in. rektora UAM (nagroda zespołowa I stopnia), stypendium START (FNP), stypendium naukowego Fundacji UAM dla najlepszych doktorantów oraz Stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczy.

Dr Kinga Stefanowska

Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

zob. też Krzysztof Szulc. Chciałem być naukowcem

Nauka Wydział Chemii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.