Wersja kontrastowa

Konkurs: Czym jest dla ciebie miasto Poznań

Konkurs jest skierowany do mieszkańców aglomeracji poznańskiej, fot. Adrian Wykrota
Konkurs jest skierowany do mieszkańców aglomeracji poznańskiej, fot. Adrian Wykrota
Maciej Frąckowiak, Jacek Kubera, Krzysztof Podemski, Marek Ziółkowski

Pytanie o to, w jaki sposób poznanianki i poznaniacy doświadczają swego miasta, zadawane jest w drodze konkursów przez socjologów z naszego uniwersytetu już prawie od stu lat. Ostatnim razem konkursy z cyklu „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” zorganizowano w 1928, 1964 i 1994 r. O co i dlaczego pytamy tym razem?

 

Wydarzenia te polegają na wysyłaniu przez mieszkanki, mieszkańców, użytkowniczki i użytkowników swoich wypowiedzi na główne pytanie konkursowe oraz pytania pomocnicze zawarte w ogłoszeniu konkursowym. Nie jest to jednak konkurs literacki, a podstawowymi kryteriami oceny są wyłącznie szczerość, szczegółowość i autentyczność opisów własnych doświadczeń. Nowością tegorocznej edycji jest zaproszenie do udziału nie tylko mieszkańców Poznania, ale także osób, które korzystają z miasta i czują się z nim związane, mieszkając np. w aglomeracji poznańskiej. Po raz pierwszy też wprowadzono możliwość przesyłania wypowiedzi w formie nagrań. Przewidziano osobne nagrody dla wypowiedzi pisemnych i mówionych, a dodatkowo – losowanie nagród wśród wszystkich uczestniczek i uczestników konkursu.

Konkursy „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” od początku były przedsięwzięciami badawczymi. Ich celem było zawsze poznanie świata przeżyć zróżnicowanych osób, które doświadczają miasta – żyjących w nim ludzi i jego przestrzeni. Organizatorem pierwszego konkursu był prof. Florian Znaniecki, założyciel Katedry Socjologii i Filozofii Kultury na Uniwersytecie Poznańskim. Uważał on, że socjologowie prowadząc badania, nie mogą polegać na własnym odbiorze i pomiarze zjawisk społecznych i kulturowych. Aby dokonać obiektywnego opisu, muszą poznać, jak jawią się one w subiektywnym doświadczeniu uczestników danej rzeczywistości kulturowej. Takie rozumienie socjologii stanowi wyzwanie także dla współczesnych badań nad miastem. Przyjmując jego poglądy, społeczności miejskich nie można sprowadzić do statystyk i dokumentów, pomiaru jakości powietrza, wielkości mieszkań i stanu infrastruktury, opisu działań organizacji i instytucji, a nawet do zaobserwowanych zachowań ludzi. Kwestie te są dla Floriana Znanieckiego o tyle istotne, o ile są „czyjeś”. Badania zjawisk społecznych za pośrednictwem tego, jak przedstawiają się w świadomości ludzi, uczynił dyrektywą metodologiczną, nazwaną przez niego współczynnikiem humanistycznym.

Pomysł, aby w drodze konkursów zbierać wypowiedzi, w których ludzie dzielą się własnymi doświadczeniami, został po raz pierwszy zrealizowany przez F. Znanieckiego sto lat temu. Ogłaszając w 1921 r. konkurs na „Życiorys własny pracownika fizycznego”, dał on początek specyficznej odmianie metody biograficznej i popularnemu zjawisku pisania pamiętników konkursowych. „Czym było i jest dla Ciebie miasto Poznań?” to z kolei tytuł konkursu, który Polski Instytut Socjologiczny kierowany przez F. Znanieckiego zorganizował w 1928 r. Impulsem do podjęcia badań nad Poznaniem w świadomości jego mieszkańców były przygotowania do przyjęcia tysięcy gości w ramach Powszechnej Wystawy Krajowej. Pytano m.in. o to, jaki musiałby być Poznań, aby stał się ideałem miasta.

W 1964 r. konkurs pt. „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” ogłosiła Katedra Socjologii UAM. Inicjatorem był prof. Janusz Ziółkowski, socjolog miasta i procesów urbanizacji. W odezwie pytał np. o cechy poznaniaków, powojenne przemiany architektoniczne, funkcje miasta i lokalizację centrum. Kolejny konkurs zorganizował w 1994 r. Instytut Socjologii UAM. W odezwie prof. Ryszard Cichocki i prof. Krzysztof Podemski poprosili wówczas m.in. o ocenę różnych kategorii mieszkańców i instytucji miejskich, a także o wskazanie problemów wymagających rozwiązania.

W ciągu lat przekształceniom ulega nie tylko przestrzeń miasta, ale też style życia mieszkańców i tematy, które zajmują nasze myśli. W aktualnie trwającym konkursie niektóre z pytań nawiązują do tych stawianych przed laty, ale pojawiają się też i nowe. Interesuje nas np. to, z czym kojarzy się Poznań, jak wyglądają relacje z sąsiadami, co poznanianki i poznaniacy robią na rzecz swojego najbliższego otoczenia, jak wartościują różne części miasta, a także jakie zmiany w Poznaniu po 2000 r. uznają za najlepsze na przyszłość.

Dotychczasowe konkursy stwarzały okazję do dialogu. Ich rolą było także wspieranie debaty na tematy ważne dla życia miasta, jego mieszkańców i użytkowników. Powstawały książki i opracowania, ale co najważniejsze – swoimi doświadczeniami i perspektywami dzieliły się osoby w różnym wieku, o różnych zawodach, losach i kolejach życiowych. Mamy nadzieję, że uda nam się do tej jej funkcji Konkursu nawiązać także obecnie, dlatego z wdzięcznością przyjmiemy wsparcie członkiń i członków naszej akademickiej społeczności w informowaniu o inicjatywie wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

 

Wypowiedzi zbieramy do 30 czerwca 2021 r. Więcej informacji o konkursie, nagrodach, a także formularze uczestnictwa znaleźć można na stronie: www.czympoznan.pl.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

 

Konkurs w 2021 r. organizowany jest pod tytułem „Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?” przez Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Miastem Poznań, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania i Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego. Zespół naukowy, poza piszącymi te słowa, tworzą także: Małgorzata Kubacka oraz Agnieszka Ziółkowska.

 

Czytaj też: Dr Łukasz Rogowski. Życie codzienne w czasach pandemii

 

tekst: Maciej Frąckowiak, Jacek Kubera, Krzysztof Podemski, Marek Ziółkowski

Wydarzenia Wydział Socjologii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.