Wersja kontrastowa

123 dni cyfryzacji na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM

Fot. Piotr Jabłoński
Fot. Piotr Jabłoński

123 dni – tyle na Wydziale Matematyki i Informatyki zajęło wdrożenie systemów informatycznych, które znacząco usprawniły działanie tej jednostki. Co istotne, nowe rozwiązania zostały częściowo oparte o ogólnodostępne narzędzia informatyczne funkcjonujące na UAM od dawna. Informatycy z WMiI zoptymalizowali i poszerzyli zakres ich działania.

Wdrożone systemy informatyczne pozwolą zwiększyć efektywność zarządzania wydziałem oraz komunikacji z pracownikami i studentami. Szacuje się, że rozwiązania te w skali roku pozwolą zaoszczędzić pracownikom co najmniej kilkaset godzin pracy. Rewolucja informatyczna, która właśnie się dokonuje, to efekt przynajmniej dwóch czynników: pandemii, która przyspieszyła kilka strategicznych decyzji, a także pojawienia się nowych władz dziekańskich.

Obecny dziekan, prof. UAM Krzysztof Dyczkowski, z wykształcenia informatyk, ma szeroką wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwami. Doświadczenia zbierał m.in. w trakcie pobytu na Stanford University w USA. Jedną z jego pierwszych decyzji było powołanie pełnomocnika ds. cyfryzacji oraz zespołu, który odpowiada za opracowanie strategii rozwoju działających na wydziale rozwiązań informatycznych. W skład tego zespołu weszło kilka osób, m.in. prof. UAM Tomasz Górecki, prof. UAM Jacek Marciniak oraz dr Bartłomiej Przybylski.

Jednym z kluczowych projektów była nowa strona wydziału oparta na ogólnouczelnianym systemie Matrix. Jak mówi dr Przybylski, nie byłoby to nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że strona została dodatkowo zintegrowana z systemami USOS i ORCID. Dzięki tym zmianom na stronie wydziału można znaleźć aktualne informacje o pracownikach i ich działalności naukowej, dostarczane automatycznie z systemów zewnętrznych. W pełni zaprojektowany i uruchomiony został także wydziałowy Intranet, który znacząco poprawił wymianę informacji między wydziałem a studentami i pracownikami.

Kolejne zmiany związane były z wykorzystaniem systemu USOS. W tym roku akademickim pełnej cyfryzacji poddano proces składania podań studenckich. Wdrożony został również pełen system rejestracji na zajęcia i egzaminy w systemie USOSweb, uwzględniający ranking studentów.  Na potrzeby prac nad planami zajęć i obciążeniami dydaktycznymi opracowano także nowe metody zaawansowanego raportowania danych, oparte o USOS i USOS API.

Wydział rozszerzył także zbiór autorskich aplikacji. Poza systemem zgłoszeń do promotorów prac dyplomowych, ankietyzacji ECTS i rejestracji na wydarzenia popularnonaukowe, w tym roku kalendarzowym uruchomiono także nowy system do sprawozdawczości, zasilany częściowo danymi z Bazy Wiedzy UAM i systemu USOS.

Jak zapewnia dr Bartłomiej Przybylski, wszystkie te zmiany mogą być wprowadzone także na innych wydziałach UAM, a doświadczenia zebrane na WMiI mogą być w tym względzie pomocne. - Jesteśmy otwarci na współpracę; chcemy, aby nasz potencjał został wykorzystany również na poziome centralnym. Obecnie na naszym wydziale trwają prace w zakresie pełnego wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów (EZD) - mówi.

zob. też.

 

Nauka Wydział Matematyki i Informatyki
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.