Wersja kontrastowa

Analiza i przetwarzanie danych z certyfikatami

Analiza i przetwarzanie danych z certyfikatami
Analiza i przetwarzanie danych z certyfikatami

W Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala podsumowująca 7. edycję Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. Reprezentanci uczelni (wydziałów, instytutów i katedr) z całej Polski odebrali Certyfikaty Akredytacyjne nadane za innowacyjne i wartościowe programy kształcenia, realizowane na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

 

Miło nam poinformować, że Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu Certyfikatu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” 2022 kierunkowi  Analiza i przetwarzanie danych (studia II stopnia)! W ocenie Komisji kierunek zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, realizowany jest w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów i z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się. Ponadto założenia koncepcji kształcenia na kierunku AiPD pozostają spójne z misją i strategią rozwoju uczelni.

Analiza i przetwarzanie danych z certyfikatami

 

Projekt „Studia z Przyszłością” ma charakter konkursu jakości i ogólnopolskiego programu akredytacji środowiskowej, która adresowana jest do instytucji szkolnictwa wyższego. W Programie „Studia z Przyszłością” wskazywane i nagradzane są kierunki i specjalności studiów, które wyróżniają się na runku nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia się, nowatorstwem modelu edukacji praktycznej oraz skutecznością w realizacji celów akademickich zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami runku pracy, w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki i specjalności studiów, które swoje programy i zasady kształcenia opierają na trzech fundamentach: dążeniu do przekazywania aktualnej, aplikacyjnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

 

Dodatkowo podczas Gali kierunek Analiza i przetwarzanie danych otrzymał  Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”. Certyfikat ten otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków / specjalności studiów, które zyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez członków Komisji Eksperckiej, oceniającej aplikacje w 7. edycji Programu.

Sto lat UP Wydział Matematyki i Informatyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.