Wersja kontrastowa

Logopedzi protestują

Prof. UAM Jolanta Sławek
Prof. UAM Jolanta Sławek
Prof. UAM Jolanta Sławek

11 kwietnia 2023 r. Ogólnopolskie Porozumienie Środowisk Akademickich wydało specjalne oświadczenie, wyrażające głęboki sprzeciw wobec projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych. Pracownicy uczelni wyższych kształcących logopedów są zaniepokojeni faktem, iż proponowana ustawa nie określa w sposób jednoznaczny, czy wciąż możliwe będzie kształcenie logopedów na uczelniach humanistycznych, społecznych i pedagogicznych, nieprecyzyjnie określa również przyszłość studentów, którzy już podjęli takie studia, zarówno w trybie dziennym, jak i niestacjonarnym. Proponowane w ustawie zmiany zagrażają dotychczasowemu systemowi kształcenia logopedów, jaki został wypracowany w ciągu dziesięcioleci i był wielokrotnie modernizowany.

 

Ponadto, umieszczenie zawodu logopedy wśród pomocniczych zawodów medycznych doprowadzi do obniżenia rangi zawodu logopedy i sprowadzi go do roli niesamodzielnej. Natomiast potraktowanie zawodu logopedy jako podmiotu leczniczego oraz wprowadzenie związanych z tym dodatkowych restrykcji oraz wymagań (m.in. lokalowych) spowoduje znaczące ograniczenie dostępu pacjentów do specjalistycznej diagnozy i terapii (większość prywatnych gabinetów logopedycznych zniknie z rynku, ponieważ nie będzie w stanie spełnić owych wymagań). Niejasny stanie się także status logopedów pracujących w placówkach oświatowych (ta grupa stanowi ponad 70% wszystkich logopedów), którzy w świetle nowej ustawy nie będą odpowiadać warunkom podmiotów leczniczych, a w związku z tym ograniczone zostaną ich kompetencje i zakres działań.  

 

Swój sprzeciw wobec projektu ustawy wyrazili także studenci specjalności i kierunków logopedycznych z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce oraz logopedzi praktycy (#Ogólnopolski Protest Logopedów). Postulowane jest uchwalenie odrębnej ustawy regulującej zawód logopedy, która uwzględni jego autonomiczność i interdyscyplinarność, a także określi m.in. zasady kształcenia zawodowego, wykonywania zawodu i odpowiedzialności zawodowej.    

 

Autorka opinii jest członkiem zespołu dydaktycznego specjalności logopedycznej, językoznawcą, logopedą; zatrudnionym w Zakładzie Leksykologii i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej; jako logopeda pracuje w prywatnym gabinecie.

Wydarzenia Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.