Krzysztof Smura

Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
6 naukowców z UAM otrzymało status profesora wizytującego na chińskich uczelniach. Wszyscy związani są z Wydziałem Chemii. Naukowcy z UAM będą kształcić chińskich doktorantów.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z prof. Beatą Medyńską-Gulij kierownikiem Zakładu Kartografii i Geomatyki UAM rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
To nie ma być kazanie, ale to Kazanie otwiera przed nami historie nie z tej ziemi. I to z niej one pochodzą (a konkretnie z osadów torfowiska). Niewielkie torfowisko opodal Pobiedzisk uzupełnia naszą wiedzę o miejscu skąd nasz ród i daje świadectwo, że historia nie kłamie.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Mówi otwartym tekstem o swoich sukcesach, ale i porażkach. Nie stroni od kontrowersyjnych sformułowań. Podsumowuje kadencję dyrektora PPNT i prezesa Fundacji UAM, ale i współpracę z władzami jego Alma Mater. Z prof. Jackiem Gulińskim rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Z dr. Bartłomiejem Przybylskim z Wydziału Matematyki i Informatyki o nowym matematyczno-informatycznym podcaście rozmawia Krzysztof Smura.
Fotografia w nagłówku
Krzysztof Smura
Profesor Przemysław Matusik z Wydziału Historii i redaktor naczelny Kroniki Miasta Poznania, z racji pochodzenia rodziców łączy w sobie dwa żywioły. Poznański i galicyjski. Może właśnie dlatego pisząc o historii Poznania udało mu się spojrzeć na miasto z pewnej perspektywy.