Ewa Konarzewska -Michalak

Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Poznańska Nagroda Literacka 2021 – laureatem Nagrody im. Adama Mickiewicza został Jan Gondowicz, tłumacz, krytyk literacki, eseista i wydawca. Nominacje do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka otrzymali: Igor Jarek, Katarzyna Szweda i Urszula Honek.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Życie Uniwersyteckie - projekt ID-UB to temat wiodący kwietniowego wydania. Przyznanie Uniwersytetowi statusu Uczelni Badawczej jest jednym jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii UAM. 
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Ryan Clisset, amerykański oficer, pisze na Wydziale Historii doktorat o Wielkopolskiej Eskadrze Lotniczej. Pilot wojskowy, który na co dzień latał myśliwcem F-16, teraz prowadzi badania naukowe w Poznaniu.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
- Gatunki zagrożone z definicji nie powinny znajdować się na liście ptaków łownych. Najpilniejszą sprawą jest ucywilizowanie tych regulacji - postuluje prof. Lechosław Kuczyński. O Czerwonej Liście Ptaków z ornitologiem rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
HR Excellence. W jaki sposób strategia poprawy warunków zatrudnienia i rekrutacji pracowników naukowych jest wprowadzana na UAM? O tym z prorektor prof. Katarzyną Dziubalską-Kołaczyk oraz dyrektor Centrum Spraw Pracowniczych Katarzyną Linke rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.
Fotografia w nagłówku
Ewa Konarzewska -Michalak
Życie Uniwersyteckie - w marcowym numerze zwracamy uwagę na niezwykle istotną  pracę dydaktyków na UAM i temat ważny dla każdego czyli szczepienia przeciw COVID-19. Zapraszamy do czytania.