Wersja kontrastowa

Przyznano Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Przyznano Stypendia im. dr. Jana Kulczyka 2022, fot. Adrian Wykrota
Przyznano Stypendia im. dr. Jana Kulczyka 2022, fot. Adrian Wykrota

Ogłoszono wyniki konkursu Stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Stypendia otrzymało 4 doktorantów/tki i 4 studentów/tki. Natomiast w konkursie Stypendia  im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy nagrodzono 11 studentów/tek.

Laureaci/tki konkursu Stypendia im. dr. Jana Kulczyka:

Doktoranci:

 • mgr Jakub Buda ze Szkoły Nauk Przyrodniczych - dyscyplina nauki biologiczne
 • mgr Aleksandra Leśniewska ze Szkoły Nauk Ścisłych - dyscyplina astronomia
 • mgr Adam Perz ze Szkoły Nauk Przyrodniczych – dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku
 • mgr Alexandra Staniewska ze Szkoły Nauk Humanistycznych - dyscyplina nauki o kulturze i religii

Studenci:

 • Maria Gwit z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia
 • Michał Tomaszewski z Wydziału Historii, kierunek historia
 • Michalina Wesołowska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska
 • Julia Wojciechowska z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, kierunek gospodarka przestrzenna

Wysokość przyznanych stypendiów wypłacanych przez okres 9 miesięcy:

 • dla doktoranta/tki: 2 700 zł./m-c
 • dla studenta/tki: 1 300 zł/m-c.

Laureaci/tki konkursu Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy:

Studenci I stopnia:

 • Anastasiia Duda z Wydziału Neofilologii, kierunek lingwistyka stosowana
 • Viktoriia Melnyk  z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska jak obca
 • Nataliia Oliinyk z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Mariia Yakovenko z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek geologia

 

Studenci II stopnia:

 • Elvira Bilokon z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka
 • Valeriia Bilokon z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka
 • Yunna Honchar z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Olena Nahimova z Wydziału Biologii, kierunek biotechnology
 • Anastasiia Polishchuk z Wydziału Biologii, kierunek Environmental Protection
 • Hanna Reshetniak z Wydziału Fizyki, kierunek PAMEP
 • Vladyslav Serhiienko z Wydziału Matematyki i Informatyki, kierunek informatyka           

Wysokość przyznanych stypendiów wypłacanych przez okres 9 miesięcy:

- dla studenta/tki jednolitych studiów magisterskich I stopnia: 1000 zł/m-c

- dla studenta/tki jednolitych studiów magisterskich II stopnia: 1200 zł/m-c.

 

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM, realizowany od 1999 roku, obecnie we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Laureatami drugiej grupy stypendystów są studenci UAM, pochodzący z Ukrainy, którzy oprócz wysokiej średniej ocen, mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, zaangażowaniem w życie uniwersyteckie, działalnością społeczną, kulturalną, czy znajomością kilku języków obcych. Przyznając stypendia, Kapituła wzięła również pod uwagę sytuację materialną kandydatów oraz trudną sytuację polityczną w ich kraju.

Fundacja UAM wypłaca Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy od 2014 roku. Pomysłodawcą i inicjatorem tego programu był Jan Kulczyk. Środki na ten cel są obecnie przekazywane Fundacji przez Kulczyk Foundation.

Zobacz też: Wręczono stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.