Wersja kontrastowa

Otwarto Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet

Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej zainaugurowało działalność na UAM. Uroczystość odbyła się 5 listopada na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa czyli tam, gdzie już są prowadzone badania wchodzące w zakres działalności nowej jednostki.

 

- Dzisiejsze spotkanie jest ukoronowaniem starań wielu koleżanek i kolegów, którzy od dłuższego czasu prowadzą badania dotyczące partycypacji kobiet w społeczeństwie w każdej sferze aktywności - mówił witając gości prof. Andrzej Stelmach Dziekan WNDPiD. - W moim przekonaniu żadna pomoc w tych działaniach paniom nie jest potrzebna. Wystarczy po prostu równe traktowanie. Natomiast na tym etapie rozwoju społecznego, na którym jesteśmy, jeszcze trochę potrwa zanim panie wywalczą pozycję taką, jaką mają mężczyźni. 

Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej powołano dzięki staraniom zespołu pracowników WNPiD, w tym liderki prof. Iwetty Andruszkiewicz, Dyrektor nowej struktury uniwersyteckiej, a także dzięki współpracy osób spoza wydziału i Uniwersytetu, życzliwości Rektor UAM Bogumiły Kaniewskiej oraz wsparciu Prorektor prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk.

Prof. Kaniewska podkreśliła, że równość nastanie wtedy, kiedy zmieni się świadomość i mentalność ludzi, co jest długotrwałym procesem. Tej zmianie służyły działania podjęte w ramach projektu Gdy nauka jest kobietą. Obejmowały one odnajdywanie historii kobiet, które uczestniczyły w powstaniu Uniwersytetu Poznańskiego oraz diagnozowanie problemów, które dziś mają kobiety pracujące i studiujące na uczelni.

- To diagnozowanie trwa do dzisiaj: za moment ukażą się wyniki kolejnej ankiety przeprowadzonej przez zespół pani prof. Grażyny Gajewskiej, ruszymy też z akcją ankietowania w sprawie molestowania seksualnego na Uniwersytecie. Wszystko po to, żeby zdobyć wiedzę. W całym tym krajobrazie Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej jest niezwykle ważnym elementem. Prowadzone w nim badania naukowe dadzą podstawy merytoryczne do dalszych działań. Mówi się, że nauki humanistyczne, społeczne są mało aplikacyjne. Otóż to Centrum pokazuje, że jest wręcz przeciwnie. Dane są nam potrzebne w budowaniu nowego rodzaju świadomości, w której działania równościowe nie będą potrzebne, bo będą zakorzenione w naszym sposobie myślenia - powiedziała Rektor UAM. 

Na pytanie, jakie będzie nowe Centrum odpowiedziała prof. Iwetta Andruszkiewicz: 

- Jako centrum chcielibyśmy współpracować z podmiotami krajowymi i międzynarodowymi. Ta kooperacja ma dotyczyć wspólnych przedsięwzięć, współpracy ludzi, nauki i otoczenia. Czym wyróżniamy się od innych? Jesteśmy i będziemy jednostką interdyscyplinarną, która skupia politologów, ekonomistów, prawników, historyków, antropologów, filologów, kulturoznawców i wielu innych przedstawicieli nauk. Jesteśmy i będziemy blisko pracowniczki, pracownika, studentki, studenta - podkreśliła prof. Iwetta Andruszkiewicz.

Prof. Kaniewska wręczyła powołania do Rady Programowej Centrum. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący - prof. Robert Kmieciak, Pełnomocnik Rektora UAM ds. Równego Traktowania; Katarzyna Bekasiak, Prezydentka Polskiej Federacji Klubów BPW (Business and Professional Women Poland); prof. Edyta Pietrzak z Politechniki Łódzkiej; Anna Rutz, Pełnomocnik Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami, prof. Andrzej Stelmach oraz prof. Katarzyna Waszyńska z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

W wydarzeniu wzięły udział przedstawicielki środowisk, które współpracują z naukowcami UAM - członkinie organizacji biznesowych, fundacji, stowarzyszeń, właścicielki przedsiębiorstw, przedstawicielki Parlamentarnej Grupy Kobiet -  posłanka Bożena Szydłowska i senator Jadwiga Rudnicka. 

Podczas towarzyszącej otwarciu konferencji m.in. dr hab. Edyta Pietrzak z Politechniki Łódzkiej opowiedziała o zrównoważonym rozwoju i płci na politechnice, prof. dr hab. Svitlana Kravchenko ze Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki porozmawiała o aktywności politycznej kobiet na Ukrainie, a prof. UAM dr. Hab. Robert Kmieciak przedstawił politykę antydyskryminacyjną na UAM.

Zobacz też: Prof. Iwetta Andruszkiewicz. Centrum poświęcone kobietom

Nauka Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.