Wersja kontrastowa

Prof. Tomasz Jasiński. Jubileusz historyka

Prof. Tomasz Jasiński. Jubileusz historyka, fot. Adrian Wykrota
Prof. Tomasz Jasiński. Jubileusz historyka, fot. Adrian Wykrota

Prof. Tomasz Jasiński wybitny historyk mediewista obchodził jubileusz 70. urodzin. Uroczystość zorganizowana przez Wydział Historii odbyła się w Auli Lubrańskiego.

 

Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy ku pamięci prof. Zbysława Wojtkowiaka, pracownika Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii UAM, który zmarł dzień przed jubileuszem.

 

Prof. Tomasz Jasiński. Jubileusz historyka, fot. Adrian Wykrota

 

Prorektor ds. nauk prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk przedstawiła życiorys naukowy prof. Tomasz Jasińskiego, a także przeczytała urodzinowe życzenia przekazane przez Rektor prof. Bogumiłę Kaniewską. Szeroki dorobek jubilata zaprezentował prof. Józef Dobosz, Dziekan Wydziału Historii.

- Prof. Tomasz Jasiński wybitny historyk, mediewista, człowiek nauki, autor przełomowych prac od kilku dziesięcioleci z ogromnym zaangażowaniem i sukcesami podąża tropami najdawniejszych naszych dziejów - rozpoczął swoją wypowiedź prof. Dobosz, który podkreślił, że jubilat umiejętnie potrafił umiejętnie pogodzić działalność naukową, organizacyjną oraz dydaktyczną.

 

Prof. Tomasz Jasiński. Jubileusz historyka, fot. Adrian Wykrota

 

W imieniu uczniów prof. Jasińskiego głos zabrał prof. Wojciech Baran-Kozłowski, który scharakteryzował dokonania swojego mentora. Podzielił się z zebranymi również obserwacjami dotyczącymi stylu jego pracy.

- Profesor coś zauważa i podąża tym tropem prowadząc bardzo szeroką kwerendę, co było charakterystyczne przy badaniach nad złotą bullą, kiedy profesor przeanalizował wszystkie dokumenty cesarza Fryderyka II, których było 2 600. Widzimy tu niesłychaną dociekliwość badawczą.

 

Prof. Tomasz Jasiński. Jubileusz historyka, fot. Adrian Wykrota

 

Warto przypomnieć, że przy okazji badań nad pochodzeniem Anonima zwanego Gallem prof. Jasiński przeanalizował niezwykle szeroki korpus źródeł chrześcijańskich autorów łacińskich korzystając z narzędzi cyfrowych, co pomogło mu odkryć, że kronikarz pochodził prawdopodobnie z Północnych Włoch.

Dr Miłosz Sosnowski przekazał profesorowi książkę przygotowaną przez uczniów i przyjaciół. Podczas spotkania z krótkim recitalem wystąpił śpiewak Teatru Wielkiego Tomasz Raczkiewicz.

Sam jubilat podziękował organizatorom i uczestnikom uroczystości. - Czuję się bardzo niezręcznie, bo takie zamieszanie jest zupełnie niepotrzebne. Broniłem się, Bóg mi świadkiem, ale Pan Dziekan tupnął nogą. Dzisiaj, jak usłyszałem Tomka Raczkiewicza pomyślałem, że warto było.

 

Prof. Tomasz Jasiński. Jubileusz historyka, fot. Adrian Wykrota

Prof. Jasiński wychował się w rodzinie z naukowymi tradycjami. Jego ojciec prof. Kazimierz Jasiński był mediewistą, znawcą genealogii Piastów. Tomasz Jasiński studia ukończył na  Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1974 r. przeniósł się do Poznania, gdzie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza uzyskał kolejne stopnie naukowe. W swoich pracach badawczych koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii (dyplomatyka, paleografia, kodykologia, annalistyka) związanych z dziejami Europy Środkowej w średniowieczu, w tym zagadnieniami początków Państwa polskiego – relacjami polsko-niemieckimi, historią zakonu krzyżackiego oraz najazdami plemion mongolskich na Europę Środkową. Do zawodowych osiągnięć profesora należy m.in. odnalezienie domu rodzinnego Mikołaja Kopernika w Toruniu, badania nad pochodzeniem Galla Anonima (wykazanie prawdopodobnego weneckiego rodowodu kronikarza) oraz przedstawienie nowego ujęcia początków Polski na podstawie ostatnich odkryć i badań archeologicznych (wg datacji dendrochronologicznej 2006/2007) w Gieczu, Poznaniu oraz Gnieźnie. Historyk jest autorem ponad 200 prac naukowych, w tym blisko 10 monografii, wypromował 11 doktorów, pięć razy został wyróżniony nagrodą Rektora UAM za osiągnięcia naukowe.

 

Prof. Tomasz Jasiński. Jubileusz historyka, fot. Adrian Wykrota

 

Prof. Tomasz Jasiński jest dyrektorem Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, do końca 2020 roku był również kierownikiem Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UAM. W trakcie swojej długiej kariery naukowej pełnił lub pełni wiele znaczących funkcji. W latach 1996-2002 był dziekanem Wydziału Historycznego UAM. Przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przy MNiSzW, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek Rady Towarzystw Naukowych PAN, członek Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz członek zarządu (Beisitzer) w Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens zu Wien (program badań nad dziejami zakonu krzyżackiego). W 2018 r. otrzymał Nagrodę Lednickiego Orła Białego, a w 2019 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. W 2020 roku został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Miasta Poznania” przyznanym przez Radę Miasta za badania naukowe oraz prace organizacyjne i renowacyjne w ramach Biblioteki Kórnickiej PAN. W okresie tzw. „pierwszej Solidarności”, przewodniczący koła NSZZ „Solidarność” Instytutu Historii UAM.

 

Prof. Tomasz Jasiński. Jubileusz historyka, fot. Adrian Wykrota

 

Życie Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.