Wersja kontrastowa

Rada Dyscypliny Filozofii UAM o zmianie w wykazie wydawnictw

prof. Roman Kubicki
prof. Roman Kubicki
prof. dr hab. Roman Kubicki

Stanowisko Rady Dyscypliny Filozofia na UAM w sprawie zmian w wykazie wydawnictw recenzowanych monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 9 lutego 2021 r.

 

 

Rada Dyscypliny Filozofia na UAM wyraża sprzeciw wobec trybu, w którym dokonano nowelizacji wykazu wydawnictw recenzowanych monografii naukowych oraz czasopism naukowych   i   recenzowanych   materiałów   z   konferencji   międzynarodowych   z   dnia   9 lutego 2021 r.

Znowelizowany wykaz przyjęty został z naruszeniem obowiązujących procedur, co podważa jego prawomocność jako podstawy do ewaluacji dyscyplin naukowych planowanej na rok 2022. Z wysokim prawdopodobieństwem naruszenie to spowoduje uzasadnione wejście poszczególnych uczelni na drogę sądową w celu zaskarżania decyzji dotyczących oceny prowadzonej w ich ramach działalności naukowej.

Arbitralne zmiany dokonane w  wykazie  sprawiają,  że  staje  się  on  także  niemiarodajnym i niesprawiedliwym narzędziem oceny dorobku pracowników akademickich. Wiele czasopism, które zostały dowartościowane w znowelizowanym wykazie, to periodyki o niepotwierdzonej wartości merytorycznej oraz mające charakter konfesyjny. Taki stan rzeczy oznacza, że wykaz czasopism przestaje być narzędziem uniwersalizującym, odrywającym ocenę od kontekstu partykularnego (wyznanie, orientacja polityczna uczonych, powiązania z rządzącymi), i staje się instrumentem promowania partykularyzmu.

Rada Dyscypliny Filozofia na UAM postuluje zamrożenie ewaluacji do czasu deliberatywnego wypracowania nowych rozwiązań ewaluacyjnych przez środowisko akademickie. Obecna sytuacja związana z wykazem pokazuje, że stworzenie kryteriów oceny dorobku naukowego gwarantujących merytoryczną bezstronność nie jest możliwe bez uniezależnienia procesu ustalania tych kryteriów od wpływu  czynników  pozanaukowych.  Wyrażamy przekonanie, że warunkiem rozwoju polskiej nauki jest odbudowanie autonomii uczelni i respektowanie zasady kolegialnego podejmowania decyzji w ramach społeczności naukowej.

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Filozofia

 

/-/

 

prof. dr hab. Roman Kubicki

Nauka Wydział Filozoficzny

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.