Magdalena Ziółek

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
123 dni – tyle na Wydziale Matematyki i Informatyki zajęło wdrożenie systemów informatycznych, które znacząco usprawniły działanie tej jednostki. Co istotne, nowe rozwiązania zostały częściowo oparte o ogólnodostępne narzędzia informatyczne funkcjonujące na UAM od dawna.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Z dr. Markiem Kalubą, absolwentem i byłym pracownikiem UAM, a obecnie Instytutu Technologicznego w Karlsruhe, współautorem publikacji, która na początku tego roku ukazała się w prestiżowym Annals of Mathematics, rozmawia Magda Ziółek.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Publikacja w wysokopunktowanym czasopiśmie to dobrze napisana historia – przekonuje dr hab. Michał Bogdziewicz. Oczywiście na specyficzny temat, dla wyjątkowego czytelnika, ale z zachowaniem wszystkich wyznaczników gatunku.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM trwa właśnie konferencja „Molestowanie seksualne. Analiza zjawiska i przeciwdziałanie”. Spotkanie odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Już dziś wieczorem na Facebooku odbędzie się premiera słuchowiska - pierwszego takiego przedsięwzięcia w historii Teatru Granda. „Fatal Error” to efekt współpracy prof. Magdaleny Grendy i jej zespołu z Kubą Kapralem – twórcą teatralnym i autorem wielu nagrodzonych słuchowisk.
Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
Jeśli ktoś, myśląc o Arktyce, ma przed oczami bezkresną przestrzeń pokrytą śniegiem i skutą lodem, niech porzuci te wyobrażenia. Ten pejzaż powoli przemija. Dla badaczki tundry, dr Agaty Buchwał, Arktyka ma kolor zielony.