Wersja kontrastowa

University Leadership: What? Why? And How?

Screenshot z wykładu
Screenshot z wykładu

W dniu 14 lutego prof. Jeremy Sanders z University of Cambridge wygłosił wykład online pt. „Uniwersity Leadership: What? Why? And How?”. Spotkanie otworzyła Rektor UAM  prof. Bogumiła Kaniewska a moderował prof. Artur Stefankiewicz z Centrum Zaawansowanych Technologii.

Prof. Jeremy Sanders jest wybitnym chemikiem, który przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska na uniwersytecie w Cambridge: najpierw kierując wydziałem chemii, potem szkołą nauk fizycznych, a następnie będąc pro-rektorem całego uniwersytetu.

Główną tezą wykładu było stwierdzenie, że przywództwo (leadership) w jednostce akademicko-badawczej (uniwersytecie) to coś więcej niż kierowanie (management) i coś innego niż administrowanie (administration). To ostatnie skupia się na sprawach bieżących, podczas gdy przywództwo powinno zawsze koncentrować się na przyszłości i prowadzić do zmian, nawet jeśli są one w niektórych środowiskach niepopularne. W obecnie szybko zmieniającym się świecie, zdaniem Prof. Sandersa, nie da się być dobrym przywódcą akademickim pozostawiając wszystko tak, jak było dotychczas. Podstawowym kryterium podejmowanych decyzji musi być jednak stawianie wyżej dobra wydziału czy uniwersytetu jako całości nad dobro swojej pojedynczej grupy czy instytucji. Oczywiście, nie wszystkie decyzje ostatecznie okażą się dobre, ale dobrego przywódcę od złego nie odróżnia to, że nie popełnia błędów, tylko że popełnia ich mniej. Prof. Sanders zacytował definicję przywództwa podaną przez Kevina Krusa: jest to taki sposób oddziaływania społecznego, który maksymalizuje wysiłki innych w kierunku osiągnięcia celu. Aby skutecznie dowodzić, potrzebne jest zarówno działanie w teraźniejszości, we współpracy z administracją, jak i myślenie o przyszłości prowadzonej instytucji uniwersyteckiej. Na przykładzie Eddington, nowoczesnej dzielnicy miasteczka Cambridge, wskazał na potrzebę współpracy władz uniwersyteckich z lokalną społecznością i wypływających z tej relacji korzyści. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe jest, zdaniem prof. Sandersa, zbudowanie dobrej atmosfery i kultury w miejscu pracy (zapewnienie good workplace culture), która bazuje na wzajemnym szacunku, grzeczności, bardziej słuchaniu niż mówieniu, zadawaniu pytań i dzieleniu się odpowiedzialnością. Istotne jest także motywowanie współpracowników do brania odpowiedzialności za sprawy organizacyjne oraz uwzględnianie zdania młodych ludzi, którzy często mają lepszą wiedzę o aktualnym świecie.

Screenshot

Po wykładzie był czas na dyskusję i zadawanie pytań, w której udział wzięli m. in. prof. Zofia Szweykowska-Kulińska, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. Marek Kwiek i prof. Aldona Sopata. Na koniec zapowiedziane zostały kolejne wykłady prof. Sandersa. Najbliższy, najprawdopodobniej 3 marca, będzie dotyczył m. in. tego, w jaki sposób, pracując na uniwersytecie, dzielić życie prywatne i zawodowe.

zob. też. Simon Crowhurst. Między elastycznością a sformalizowaniem

 

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.